Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


        @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือ --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทยBack to Board : Thai Access Webboard
บันทึกข้อมูลแบบ Combo box แล้วมีปัญหาครับ

Topic by Message Posted : on : 14/6/2560 10:53:26
คมสัน  คือผมมีเทเบิ้ล ของนาย ก. บันทึกไปแล้วว่า "ติดต่อได้"

ที่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่า ผมจะแก้ไขให้เลือกเป็น "ติดต่อไม่ได้"

ถ้ากดเซฟ ข้อมูลทุกคนที่บันทึกว่า "ติดต่อได้" จะเปลี่ยนเป็น "ติดต่อไม่ได้หมดเลย"

แก้ไขอย่างไรครับ

29 Reply in this Topic. Dispaly 3 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 14/6/2560 12:09:47
สันติสุข
(R23594)
สิ่งที่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรคอร์ดอื่นก็คือ
1. โค้ดที่เกี่ยวข้อง ทำการอัพเดตค่าของเรคอร์ดอื่น ก็ต้องไปแก้ที่โค้ดครับ
2. ใน Relationships ของเทเบิลที่สัมพันธ์กันกับเทเบิลนี้ มีการกำหนด Cascade Update เข้ามายังฟิลด์นี้ ก็ให้เอา Cascade Update ออกไป
Back to Top
Reply by Message on : 14/6/2560 14:00:36
คมสัน
(R23595)
ยังไม่ได้ครับ ลองลบสร้างใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ครับ
Back to Top
Reply by Message on : 14/6/2560 14:15:14
สันติสุข
(R23596)
ลองไปดูจากในเทเบิลโดยตรงว่าค่าของฟิลด์นี้ในเรคอร์ดต่างๆเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ สิ่งที่เห็นบนหน้าจออาจไม่ใช่ค่าที่มีอยู่ในเทเบิลจริงๆก็ได้
Back to Top
Reply by Message on : 14/6/2560 20:41:19
คมสัน
(R23598)
เปลี่ยนทั้งหมดครับ

คือแบบ สมมุติ นายก. "ติดต่อได้" นายข. "ติดต่อได้".... ฯลฯ

พอมผมเปลี่ยนไปเป็น "ติดต่อไม่ได้" เฉพาะคนที่ "ติดต่อได้" เท่านั้นทุกคน

ที่จะเปลี่ยนเป็น "ติดต่อไม่ได้" ทุกคนเลยครับ

ลองลบเทเบิ้ลแล้วก็ยังไม่หายครับ


Back to Top
Reply by Message on : 14/6/2560 21:05:37
สันติสุข
(R23599)
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับ
Back to Top
Reply by Message on : 15/6/2560 7:10:55
ekkaphon
(R23600)
จริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเลยครับ เว้นแต่คุณคมสันออกแบบตารางให้ผิดไปครับ ตรวจสอบดูใหม่นะครับ
1.กำหนดตารางความสัมพันธ์แบบ1ต่อกลุ่มหรือไม่ ถ้าใช่ผมว่าไม่จำเป็นต้องกำหนด
2.ตารางจริงๆมีแค่2ตารางคือตารางชื่อ กับตารางข้อมูลการติดต่อซึ่งตารางข้อมูลการติดต่อจะมีให้เลือก2รายการคือติดต่อได้กับติดต่อไม่ได้ใส่ค่าไปเลยครับ
3.ในตารางชื่อ ให้กำหนดฟิวด์ที่จะใช้เลือกข้อมูลเป็นแบบLookup Wizard แล้วเลือกตารางข้อมูลการติดต่อ Nextไปเรื่อยๆจนเสร็จ

เมื่อใส่ข้อมูลในตารางชื่่อ ฟิวด์นี้จะบังคับตัวเลือกให้เองครับ ซึ่งจะเป็นข้อมูลชื่อใครชื่อมันครับ
Back to Top
Reply by Message on : 15/6/2560 11:46:12
คมสัน
(R23601)
ยังไม่หายครับ

แต่ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันครับ ไม่ได้เป็นที่ combo box ด้วยครับ

relationship ก็ไมไ่ด้ลบเทเบิ้ลใหม่ก็ไม่ได้ครับ
Back to Top
Reply by Message on : 15/6/2560 14:09:37
สันติสุข
(R23602)
ลอง Compact and Repair Database ดูครับ แล้วถ้ายังไม่ได้ ให้ตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกให้หมด เช่น ฟิลด์อื่นๆ ฟอร์มอื่นๆ คอนโทรลต่างๆในฟอร์ม ฯ ให้เหลือส่วนที่น้อยที่สุดที่ยังสามารถทำให้เกิดปัญหาได้ แล้วอัพโหลดไว้ที่ไหนสักแห่ง ผมจะเอามาดู อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เชื่อว่าน่าจะเส้นผมบังภูเขา
Back to Top
Reply by Message on : 16/6/2560 8:57:19
คมสัน
(R23606)
https://drive.google.com/file/d/0B4Cs8tFxPqOMN0o3MTRmRDh5LVE/view?usp=sharing

ฝากรบกวนด้วยครับคุณ สันติสุขตอนแรกผมนึกว่าเป็นแค่เทเบิลเดียว
ตอนนี้พบว่าเป็นทุกเทเบิลที่เป็นเทิลแยกเลยครับ
Back to Top
Reply by Message on : 16/6/2560 10:48:13
สันติสุข
(R23607)
พบว่าในหน้า homeq subform ในช่อง interview_name ซึ่งแสดงคำว่า "ติดต่อ",... มันโยงมาจากฟิลด์ peopletbl.interview_id ในขณะที่อีก 2 ฟอร์มที่เหลือโยงมาจาก peopletbl.tidtor ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกหรือผิดบ้าง ยังไงก็ตาม ไม่ว่าจะแก้ไขข้อมูลการติดต่อนี้ในหน้าใด ก็ไม่ได้ทำให้ข้อมูลการติดต่อในเรคอร์ดอื่นเปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนอย่างที่บอกเลย

อีกอย่างที่พบคือ ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรระหว่างหน้า hrform และ homeq subform เลย ซึ่งจะถูกหรือผิดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ที่การออกแบบระบบของคุณ
Back to Top
Page:   1 2 3 Next >>

Reply

 *Indicates required fields
Format:
Bold Under Line Italic Add Hyperlink Add Email Link Italic List Indent Add Image Emoticons Insert code Mode:
Message:*
Your Name*:
Normal word*: Please input : ไทยแอ็คเซส
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++