Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


        @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือ --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทยBack to Board : Thai Access Webboard
สั่งพิพม์ให้มีคำว่า ต้นฉบับ และ สำเนาเป็นชุด

Topic by Message Posted : on : 29/6/2553 11:52:15
ปอง  อยากได้codeที่พิมพ์Report คำว่า ต้นฉบับ และสำเนา ของ access
ตอนนี้ทำเรื่องใบเสร็จรับเงินอยู่

23 Reply in this Topic. Dispaly 3 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 29/6/2553 12:13:06
jane
(R06019)
คุณก็ทำ รายงานเป็น 2 ชุดซิค่ะ
ชุดแรก ต้นฉบับ
ชุดสอง ก็สำเนา

ทำให้เหมือนกันแต่แก้แค่ label เท่านั้น

แล้วก็เีรียกคำสั่ง

docmd.openreport "ต้นฉบับ"
docmd.openreport "สำเนา"
Back to Top
Reply by Message on : 29/6/2553 14:50:45
ปอง
(R06020)
ไม่อยากทำรายงาน2ชุดนะค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
พอมีวิธีแนะนำไหมค่ะ
Back to Top
Reply by Message on : 29/6/2553 16:11:38
weezaa
(R06023)
พิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องแบบมี copy นะเหรอครับ
สงสัยจะไม่ได้ แนะนำให้สั่งทำจากโรงพิมพ์เป็นแบบ pre print form เลยครับ
Back to Top
Reply by Message on : 29/6/2553 16:42:44
Un
(R06026)
ทำชุดเดียวแต่ มีLabel สำเนาถูกต้อง ตรงที่ต้องการ
แล้วสั่งให้ Visible เป็น No ไว้ก่อน แล้วเวลาสั่งปริ้น
เสร็จขั้นตอนก็ให้ ระบุให้ Label นั้น Visible = True
Back to Top
Reply by Message on : 30/6/2553 11:03:23
ปอง
(R06035)
เรียนคุณunพอยกตัวอย่างได้ไหมค่ะ ยัง งง อยู่ค่ะ
พอดีเพิ่งเริ่มหัดใช้Access ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
Back to Top
Reply by Message on : 30/6/2553 12:23:29
Un
(R06036)
1.สร้างรายงานที่ต้องการครับ 1 รายงาน
โดยตรงอักษรที่แตกต่างระหว่างตัวจริงกับสำเนา ให้ใช้ Label เพิ่มขึ้นมา เช่น สำเนาถูกต้อง สมมุติว่าชื่อ LabelTxt แล้วเราสั่ง LabelTxt ตัวนี้ให้การมองเห็นเป็น No ไว้ก่อน
2.ในหน้าฟอร์ม กำหนดกล้องข้อความเปล่าๆ 1 กล่อง สมมุติว่าชื่อ chkprint แล้วซ่อนไว้ให้มองไม่เห็น
3.ที่ตัวรายงาน Event on Open
if Forms!ชื่อฟอร์ม!chkprint=1 Then
Me.LabelTxt.visible = True
end if
4.ที่ปุ่มคำสั่งปริ้น Event on Click
me.chkprint =1
DoCmd.OpenReport "ชื่อรายงาน", acViewNormal, "", "", acNormal
DoCmd.OpenReport "ชื่อรายงาน", acViewNormal, "", "", acNormal

ผมไม่ได้ลองขั้นตอนนะครับ แต่อ่านแล้วน่าจะเข้าใจ ไอเดียนะครับ ลองสลับขั้นตอนดูถ้าไม่ได้

Back to Top
Reply by Message on : 30/6/2553 14:19:52
ปอง
(R06037)
เรียนคุณ un ขอบคุณค่ะ ทำได้แล้ว
Back to Top
Reply by Message on : 1/12/2553 13:57:27
น้องใหม่
(R07341)
เรียนคุณ un และ ปอง ผมมีปัญหาเดีวกัน ผมลองทำตามขั้นตอนของคุณ Un แล้วปรากฏว่าขึ้นสำเนาถูกต้องอย่างเดียว
รบกวนช่วยชี้แนะนำเพิ่มเติมหน่อย

สิ่งที่ต้องการ คือ กดพิมพ์รายงานแล้วให้ออกสองแผ่น
แผ่นแรกเป็นต้นฉบับ
แผ่นสองเป็นสำเนา
และเมื่อปริ้นท์ไปแล้วทุกครั้งที่จะกลับมาปริ้นท์ใหม่ให้ปริ้นแค่สำเนาแผ่นเดียว
(ตัวต้นฉบับจะปริ้นท์แค่เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

ขอขอบคุถณอาจารย์ทุกท่านล่วงหน้าครับ
Back to Top
Reply by Message on : 2/12/2553 9:58:31
ditasilk
(R07347)
โจทย์
1 ต้องรู้ว่า เป็นการพิมพ์ ครั้งแรก หรือไม่
    โดยการสร้าง ฟิลด์ที่ ตารางใบเสร็จ สมมุติชื่อ chkFirstPrint เป็น text ความยาว 1 ตัวอักษร (ถ้าพิมพ์ครั้งแรก เราจะ update ให้เป็น Y ถ้าพิมพ์ครั้งถัดไป จะตรวจสอบว่าพิมพ์ครั้งแรกหรือยังจากค่านี้)
2 พิมพ์รายงานครั้งเดียว แต่ออก 2 แผ่น แผ่นแรกเป็น"ต้นฉบับ" แผ่นที่ สองเป็น"สำเนา"
    ความแตกต่างของรายงานอยู่ที่ตัวอักษร
    สิ่งที่ต้องทำคือ ตรวจสอบค่า ในฟิลด์ chkFirstPrint ตารางใบเสร็จ ว่า เป็น "Y" หรือไม่
     ถ้าไม่ใช่ มีค่า ="" หรือ Null ให้พิมพ์ 2 ครั้ง โดยส่งค่า "ต้นฉบับ" และ "สำเนา" ไปด้วย
if IsNull(DlookUp("[chkFirstPrint]","ชื่อตารางใบเสร็จ","[ฟิลด์เลขที่ใบเสร็จ]= " & เลขที่ใบเสร็จ)) then
    mysql="Update ชื่อตารางใบเสร็จ Set chkFirstPrint = 'Y' " & _
               "Where ชื่อฟิลด์เลขที่ใบเสร็จ = " & เลขที่ใบเสร็จ
   docmd.runsql mysql
DoCmd.OpenReport "ชื่อรายงาน", acViewNormal, "", "", acNormal,"ต้นฉบับ"
DoCmd.OpenReport "ชื่อรายงาน", acViewNormal, "", "", acNormal,"สำเนา"
     
Else
DoCmd.OpenReport "ชื่อรายงาน", acViewNormal, "", "", acNormal,"สำเนา"
Endif

3 ที่รายงาน เขียน Event Procedure ที่
Private Sub   Report_Open    
     IF Not IsNull(Openargs) then
' ชื่อ label ที่ต้องการ ให้พิมพ์ คำว่าต้นฉบับ/สำเนา สมมุติชื่อ lblTopic จะได้ว่า
          lblTopic.Caption=Openargs
     End if
End sub

ยังไม่ได้ทดลองนะครับ ลองทำดูว่า work หรือไม่ ติดปัญหาตรงไหน
Back to Top
Reply by Message on : 2/12/2553 11:12:59
น้องใหม่
(R07348)
เรียน คุณ ditasilk

ขึ้น error = "Compile error:"
                 "Syntax error"

ตรงบรรทัด    mysql="Update ชื่อตารางใบเสร็จ Set chkFirstPrint = 'Y' " & _
                    "Where ชื่อฟิลด์เลขที่ใบเสร็จ = " & เลขที่ใบเสร็จ

ผมใช้ access 2007

รบกวนด้วยครับ
Back to Top
Page:   1 2 3 Next >>

Reply

 *Indicates required fields
Format:
Bold Under Line Italic Add Hyperlink Add Email Link Italic List Indent Add Image Emoticons Insert code Mode:
Message:*
Your Name*:
Normal word*: Please input : ไทยแอ็คเซส
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++