View full version: ห้อง MS Access
 1. การ Exportquery
 2. สร้าง Checkbox ให้ติ๊กเลือกข้อมูล
 3. การคำนวณเวลา และให้แสดงตามเงื่อนไข
 4. ให้ Query เรียงข้อมูลไปข้างๆ ซ้ายไปขวา
 5. ปิดทุกฟอร์มเมื่อไม่ใช้งานยกเว้นฟอร์มหลัก
 6. ผมสร้าง Query เชื่อม table แล้วแก้ข้อมูลใน Query ได้บาง Query เท่านั้นเพราะอะไร
 7. ท่านใดรับสอน Ms Access ครับผม
 8. VBA SQL ต้องการเปลี่ยนประเภท Column ที่มีเลขและตัวหนังสือผสมอยู่ ให้เป็นตัวเลข
 9. สวัสดีอาจารย์ และรบกวนอาจารย์ทุกๆท่านครับ
 10. ใส่ค่าใน textbox อัตโนมัติ
 11. continues form วาง mouse ที่ Textbox แล้ว corsor เลื่อนมาตามแถวที่วาง
 12. หาส่วนต่างของคะแนนF1กับF2
 13. ปุ่ม import ข้อมูลไฟล์ excel ไม่มีชื่อคอลัมน์
 14. ต้องการให้ 1 Form เเสดงได้หลายๆ Record ไม่ใช่เเค่ รายละเอียดใน 1 แถว
 15. ต้องการเก็บข้อมูลโดยเมื่อ autonumber ครบ 100 ให้เริ่มใหม่และเปลี่ยนชื่ออีกช่องนึงแบบอัตโนมัติ
 16. ต้องการให้วินาทีไม่เท่ากัน
 17. ต้องการดึงข้อมูลรายการก่อนหน้ามาครับ
 18. สอบถามการ Query การทำรายการทุก 3 นาที ครับ
 19. dlookup แล้วมีแต่ชื่อคนเดิมขึ้นทุกบรรทัด
 20. สอบถามเรื่องการสร้าง Folder ตามเรคคอร์ดใน Table ครับ
 21. แก้->ระเบียนนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้อื่นตั้งแต่ที่คุณเริ่มแก้ไขระเบียนนี้
 22. สอบถามกำเขียน VBA กำหนดตัวกรองโดยมีตั้งตัวกรองรายงานหลัก และมีตัวกรองรายงานย่อย
 23. คิดวันลาสะสมครึ่งวันไม่ได้
 24. main form มี unbound combo box อยากให้ใน sub form กรองข้อมูลที่ไม่ได้เชื่อมกัน
 25. ขอสอบถามคำสั่ง SQL Select Data
 26. เกิด Run-time error '-2147417848 (80010108)'
 27. กรองข้อมูล filter 3 เงื่อนไข criterias on form บนฟอร์ม แสดงข้อมูลใน sub-form
 28. ขอคำสั่ง การส่งข้อมูลจาก คิวรี่ เข้าตารางค่ะ
 29. นับจำนวน record แบบมีเงื่อนไข
 30. ต้องการให้บรรทัดเปลี่ยนสีได้ตามเงื่อนไข Backcolor
 31. ประมวลผลค่าเสื่อม
 32. เขียนโค๊ดสำหรับการขายสินค้าโปรโมชั่น
 33. VBA Code Download File from URL เขียนโค๊ดอย่างไรครับ
 34. คำสั่ง DeletRecord ใช้งานไม่ได้
 35. การทำทะเบียนครุภัณฑ์
 36. ขอวิธี เมื่อกดปุ่มนี้ เเล้วจะล้างข้อความทั้งหมดในเเต่ละช่อง
 37. Properties ใน form หาย คลิกมาคลิกไปกู่ไม่กลับ
 38. ขอตัวอย่าง code upload รูปภาพ ลง server
 39. : เเบ่งเเสดง จำนวนRecrodระหว่าง ชายกับหญิง
 40. การบันทึกไฟล์ PDF ในโปรแกรม access สามมารถบันทึกไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องได้ไหมคะ
 41. การทำเลขที่แบบรันต่อเนื่อง
 42. การใช้ MsgBox
 43. รูปกลับกลับหัว แก้ยังไงครับ?
 44. การค้นหาข้อมูลตามช่วงน้ำหนัก
 45. ตั้งรหัส table ไม่ให้เข้าถึงได้ไหมครับ แต่ user ยังคงสามารถใช้งานหน้าฟอร์มได้
 46. การ Lock Navigation Pane
 47. Show รูปบัตรในฟอร์ม
 48. MS Access ยังสามารถ Publish ขึ้น Sharepoint เพื่อให้เป็น Online ได้หรือไม่
 49. คำสั่งพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ตามจำนวนสินค้า
 50. ขอดูตัวอย่างการเขียน code vba office 32 และ 64 bit ครับ