View full version: ห้อง MS Access
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 1. สอบถามวิธีเขียนมาโครหรือโมดูลในการทำชุดคำสั่งใว้ใช้งานครับ
 2. ข้อมูลใน Form เวลาสั่ง print เราสามารถเลือกได้ไหมครับว่าอะไรเอา อะไรไม่เอา???
 3. ผมลองใช้สูตร DSUM แต่ ERROR ครับ
 4. ทำ running on group ไม่ได้ไม่รู้ผิดตรงไหนครับ
 5. สอบถามการอัพโหลดไฟล์ Excel ใน MS Access
 6. ยกยอด รายสินค้า แบบเดือนต่อเดือน
 7. ขอวิธีป้อนข้อมูลได้ 2ฟิลด์ หรือหลายฟิลด์พร้อมกัน
 8. สอบถามการใช้ front end กับ backend
 9. รบกวนผู้รู้ เกี่ยวกับการตั้งค่ากระดาษใน Access
 10. ปัญหาการใช้งาน MS Access ร่วมกับ SQL Server Express
 11. จำกัดจำนวนเรคคอดที่รายงาน
 12. ต้องการแสดงข้อความตามเงื่อนไขในคิวรี่ค่ะ
 13. เพิ่มฟิลด์ในตารางปลายทางที่ Sever
 14. มีวิธีเรียงลำดับ บ้านเลขที่จากน้อยไปมากได้หรือป่าวค่ะมีปัญหาที่ข้อมูลเป็น text
 15. กำหนดการเพิ่มข้อมูล
 16. สอบถามอาจารย์ ผู้รู้ ด้วย ครับหากต้องการทำ Filter ใน from
 17. หาค่า Min จาก Query Access
 18. เปิดโปรแกรม Access จาก share drive ช้า (VPN)
 19. เรื่องการ กรองข้อมูลใน query อยากให้กรอง ระหว่างช่วงอายุครับ
 20. Insert into table ฟิวส์ datetimestamp รูปแบบ now() ใน sql server 2014 ไม่ได้ครับ
 21. เปิด Query ไม่ได้
 22. เมื่ออัพเดทข้อมูล ให้ทำการเพิ่ม Recordใหม่ ในอีกตาราง
 23. สอบถามการกำหนดสิทธิ์ เมนู ที่ทำจาก macro
 24. หลังการ update และ ผนวกข้อมูล อยากให้มี msg box แจ้งจำนวนที่เพิ่ม และเปลี่ยนแปลง
 25. ซ่อน PageHeaderSection หน้าแรก
 26. สอบถามให้โปรแกรมตรวจสอบตาราง (table) ก่อนลบออกจากระบบ
 27. คำนวนอายุจากวันที่ แล้วอยากให้ค่าที่ แสดง error หายไปครับ
 28. Code สำหรับแจ้งเตือนข้อมูล
 29. หากไม่ต้องการให้จำนวนของ ติดลบ -1 ผมควรเขียนแบบไหนครับ อาจารย์
 30. รบกวนขอไฟล์ตัวอย่างของการ รันเลขแบบมีตัวอักษรด้วยครับ
 31. เจอ error การทำ search box ให้กับ crosstab query
 32. ใส่ Input mask ในกล่องใส่พารามิเตอร์
 33. ต้องการให้ defalt ของการรอกดไปลงที่ Cancel ใน Msgbox
 34. เปิดโปรแกรมด้วย MS Access runtime แล้วติด Error
 35. อยากได้วิธี count จำนวน running number
 36. อยากได้ฟอร์มลักษณะนี้
 37. ต้องการไม่ให้ Form ทำงาน
 38. สอบถามเกี่ยวกับ report
 39. การแสดงข้อมูลใน Subform ใน MS Access
 40. ดึงข้อมูลเฉพาะบางแถวจาก From ไป Report ยังไงครับ
 41. จะปิดข้อความยืนยันการดำเนินการคิวรีหรือรันมาโคร
 42. ต้องการสร้าง Table เก็บ Log เข้าใช้งานในโปรแกรมครับ
 43. ปัญหาการเรียกใช้งาน Query
 44. กำหนด Format ตัวเลข
 45. คำนวณวันที่จากค่าที่ใส่สองค่า
 46. กำหนดให้ user ตั้งรหัสผ่านตามที่กำหนดไว้
 47. ผลกระทบการยกเลิกจัดกลุ่ม หรือ short cut
 48. สร้างผลรวมของกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม ไม่ได้
 49. ตรวจสอบการรัน SQL สำเร็จหรือไม่
 50. รบกวนทุกท่านเช็ค VBA DoCmd.RunSQL ให้ผมหน่อยครับ