View full version: ห้อง MS Access
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. จำกัดจำนวนเรคคอดที่รายงาน
 2. ต้องการแสดงข้อความตามเงื่อนไขในคิวรี่ค่ะ
 3. เพิ่มฟิลด์ในตารางปลายทางที่ Sever
 4. มีวิธีเรียงลำดับ บ้านเลขที่จากน้อยไปมากได้หรือป่าวค่ะมีปัญหาที่ข้อมูลเป็น text
 5. กำหนดการเพิ่มข้อมูล
 6. สอบถามอาจารย์ ผู้รู้ ด้วย ครับหากต้องการทำ Filter ใน from
 7. หาค่า Min จาก Query Access
 8. เปิดโปรแกรม Access จาก share drive ช้า (VPN)
 9. เรื่องการ กรองข้อมูลใน query อยากให้กรอง ระหว่างช่วงอายุครับ
 10. Insert into table ฟิวส์ datetimestamp รูปแบบ now() ใน sql server 2014 ไม่ได้ครับ
 11. เปิด Query ไม่ได้
 12. เมื่ออัพเดทข้อมูล ให้ทำการเพิ่ม Recordใหม่ ในอีกตาราง
 13. สอบถามการกำหนดสิทธิ์ เมนู ที่ทำจาก macro
 14. หลังการ update และ ผนวกข้อมูล อยากให้มี msg box แจ้งจำนวนที่เพิ่ม และเปลี่ยนแปลง
 15. ซ่อน PageHeaderSection หน้าแรก
 16. สอบถามให้โปรแกรมตรวจสอบตาราง (table) ก่อนลบออกจากระบบ
 17. คำนวนอายุจากวันที่ แล้วอยากให้ค่าที่ แสดง error หายไปครับ
 18. Code สำหรับแจ้งเตือนข้อมูล
 19. หากไม่ต้องการให้จำนวนของ ติดลบ -1 ผมควรเขียนแบบไหนครับ อาจารย์
 20. รบกวนขอไฟล์ตัวอย่างของการ รันเลขแบบมีตัวอักษรด้วยครับ
 21. เจอ error การทำ search box ให้กับ crosstab query
 22. ใส่ Input mask ในกล่องใส่พารามิเตอร์
 23. ต้องการให้ defalt ของการรอกดไปลงที่ Cancel ใน Msgbox
 24. เปิดโปรแกรมด้วย MS Access runtime แล้วติด Error
 25. อยากได้วิธี count จำนวน running number
 26. อยากได้ฟอร์มลักษณะนี้
 27. ต้องการไม่ให้ Form ทำงาน
 28. สอบถามเกี่ยวกับ report
 29. การแสดงข้อมูลใน Subform ใน MS Access
 30. ดึงข้อมูลเฉพาะบางแถวจาก From ไป Report ยังไงครับ
 31. จะปิดข้อความยืนยันการดำเนินการคิวรีหรือรันมาโคร
 32. ต้องการสร้าง Table เก็บ Log เข้าใช้งานในโปรแกรมครับ
 33. ปัญหาการเรียกใช้งาน Query
 34. กำหนด Format ตัวเลข
 35. คำนวณวันที่จากค่าที่ใส่สองค่า
 36. กำหนดให้ user ตั้งรหัสผ่านตามที่กำหนดไว้
 37. ผลกระทบการยกเลิกจัดกลุ่ม หรือ short cut
 38. สร้างผลรวมของกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม ไม่ได้
 39. ตรวจสอบการรัน SQL สำเร็จหรือไม่
 40. รบกวนทุกท่านเช็ค VBA DoCmd.RunSQL ให้ผมหน่อยครับ
 41. สร้างโปรแกรมด้วย MS Access และมีการลิงค์ Database ด้วย SQL Sever ขนาดไฟล์ใหญ่
 42. Error : Could not delete from specified tables
 43. สอบถามการ Export and Import ไฟล์ .sql
 44. การสร้างหน้า Login ใน MS Access
 45. สอบถามเขาทำกันยังไงครับกรณีเวลาเราเปิดฟอร์มแล้ว subform ยังไม่ขึ้นมาทันที่
 46. ในหน้าฟอร์มต้องการให้ดับเบิ้ล์คลิกที่ไตเติ้ลบาร์แล้วไม่ให้หน้าต่างมันย่อลงมา
 47. รบกวนสอบถามเรื่อง VBA ใน EXCEL ให้ดักภาษาไทยครับ
 48. Access + MySQL ODBC Error เชื่อมต่อไปที่อื่น ไม่ตรงกับ ip ที่เราใส่
 49. ปัญหาเกิดอีกแล้วครับ เข้าใช้งานไม่ได้เลย ช่วยทีครับ
 50. อยากให้ ปุ่ม Button ยังอยู่ในสภาพเมื่อมีการเปิด from ใหม่