View full version: ห้อง MS Access
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. อักขระที่มองไม่เห็น
 2. เซฟเรคคอร์ดแล้วทำการรีคิวรี่ฟอร์มย่อย
 3. gpa random หาคะแนน
 4. Data ใน ตารางหาย ช่วยขอวิธีแก้ด้วยครับ
 5. ComboBox เด้งอัตโนมัติ
 6. สอบถามการสร้าง Report ให้ออกมาตาม Order No.
 7. จะ Query จาก Colum ทำเป็น Row ได้อย่างไรครับ
 8. ต้องการนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อนำข้อมูลลงในตาราง ACCESS
 9. (หัดเขียนครับ) สอบถามผู้รู้หน่อยครับ ผมอยากจะบันทึกรายการขายแบบรายวัน
 10. จะป้องกันError"File may be corrupt"ขณะLoad Data ผ่าน odbcหรือOraOLEDB อย่างไร
 11. ต้องการแยกตัวเลขบัตรประชาชนครับ
 12. สร้างฟอร์มอย่างไรดี
 13. จะสั่งปริ้นท์จากรหัสสินค้าโดยนับจำนวนสินค้ายังไงคะ
 14. รบกวนอาจาร์ยทุกท่านหน่อยครับ linked table ไม่ขึ้นให้กดครับ แก้ไขยังไงดี
 15. กำหนดรูปแบบของ TexT ไฟล์ ที่ ส่งออก
 16. ขอสอบถามวิธีการรวม ID ครับ
 17. สอบถามการทำ RunID Invoice ในกรณีที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันหลายๆคน
 18. สอบถามการ export โดยให้มีเครื่องหมายคั่นระหว่างข้อมูล ครับ
 19. นำค่าใน textbox 2 ต่อกัน แต่ถูกตัดเลข0นำหน้าออก แก้อย่างไรครับ
 20. จะให้ข้อมูลบางฟิลด์เหมือนกับบรรทัดก่อนหน้า เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ครับ
 21. สอบถามลบข้อมูลในฟิวทั้งหมดครับ
 22. หาค่าผลต่างในฟิวด์เดียวกันเทียบกับrecordก่อนหน้า
 23. ส่งออก Text File 19 Column แต่ Import กลับมา เป็น 12 Column
 24. MS Access เราสามารถกำหนดอย่างไรให้สามารถใส่เบอร์โทรศัพย์(10ตัว)และเบอร์บ้าน(9ตัว
 25. รวม record แล้วแสดงผล เป็น ID ของ Combo box
 26. ตัดคำหลังเครื่องหมาย
 27. ขอวิธีทำ Longtext dropdown list ครับ ?
 28. ขอคำแนะนำออกแบบฐานข้อมูล Access
 29. ใช้ Query ในการเพิ่มไฟล์ลงฐานข้อมูล
 30. วิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB
 31. สอบถามError import csv fileค่ะ
 32. Export Query หลายๆ Query ออกเป็น Text ไฟล์ๆ เดียว
 33. ย้ายไฟล์access ที่สร้างใน v.16 win 10 ไปลงใน v.7 win xp แล้วเปิดไม่ได้
 34. Access มันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้มีวิธีแก้ไหมครับ
 35. รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการใช้ combo ในการเพิ่มข้อมูลใน form
 36. <?EndNote Checksum="MD5HashValue"?>
 37. สอบถามคำสั่ง Docmd.Movesize
 38. ต้องการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์หลังจากimport
 39. ทำไมเมื่อ link file *.CSV เข้ามาใน Access แล้ว Font เปลี่ยนไป
 40. ป้องกันการ save ไฟล์, Copy
 41. รบกวนวิธีเขียน Queries เพื่อดูว่าใครเข้าใช้เครื่องเช้าสุดในแต่ละวันครับ
 42. อยากได้วิธีตรวจสอบ network ว่า connect หรือ disconnect อยู่หรือไม่
 43. Field name = price และ data type คือ currency คำถาม ป้องกันการแก้ไขตัวเลขในfield
 44. อยากพิมพ์ สำเนาใบสั่งซื้อ ทีเดียวทั้งหมดครับ
 45. Accessขึ้นข้อความในขณะบันทึกข้อมูล "คุณไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียนได้..
 46. การบันทึกข้อมูลลงตารางจากการใช้แบบฟอร์ม
 47. Hide Duplicates
 48. การดึงข้อมูลจาก table มาคำนวณ
 49. ต้องการ โชว์ทุกรายการไอเทม ในหน้า From รายการสินค้า
 50. ขอความช่วยเหลือค่ะ