View full version: ห้อง MS Access
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. ค้นหาข้อมูลจากตาราง
 2. การ run number โดยไม่ใช้ autonumber
 3. ไฟล์ Access มีปัญหา
 4. กำหนดขนาดกระดาษด้วย VB
 5. การใซ้ Checkbox ใน subform ของaccess
 6. การเก็บค่าInputตามDigitที่กำหนดไว้
 7. ต้องการ Export Data To Excel โดยสามารถกำหนดชื่อไฟล์อัตโนมัติ
 8. ค้นหาค่าซ้ำ แล้วแก้ไขค่าเก่า
 9. แปลง database access 97 เป็น เวอร์ชั่นอื่น
 10. send keys f9 นั้น มันใช้ทำงานอะไรเหรอครับ
 11. ยิงบาร์โค๊ตเพื่อค้นหา
 12. สร้าง QR Code
 13. ใส่ลำดับ ในฟอร์ม หรือ รายงาน
 14. ตารางชื่อลูกค้า9ราย(เรียงตามรายชื่อลูกค้า) ต้องการให้accessกำหนดเป็น3กลุ่ม
 15. รบกวนขอ Code ในการตัดค่าที่ไม่ซ้ำกับ Record ก่อนหน้าครับ
 16. การแก้ไขข้อมูลบนฟอร์ม
 17. พิมพ์บัตรคำศัพท์ ให้พิมพ์รูปได้
 18. VBA ใน MS Access 2010 ไปใช้กับ MS Access 2013 ไม่ได้
 19. สอบถามการเปิดหน้าเว็บ JSP(Java Server Pages) บน MS Access ครับ
 20. การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแถบ Ribbon
 21. สอบถามการสร้าง Daily , Weekly , Month Calendar แบบ Gatt Chart ครับ
 22. ค่าตัวเลข จากฟอร์มไปอีกฟอร์ม เมื่อคลิกปุ่ม
 23. ตรวจสอบ ฟอนต์ ในเครื่องมีหรือไม่ access ทำได้หรือไม่
 24. วิธีแก้ error รูปแบบฐานข้อมูลไม่รู้จัก
 25. ขอคำสั่ง = False Text2 ถึง Text50 แบบเขียนเป็นบรรทัดเดียวค่ะ
 26. Reserved error 1524 เวลา import
 27. สอบถามการ join Output ครับ
 28. สอบถามError import เมื่อแปลงเป็น .accde
 29. การปรับรูปแบบส่วนหัวคอลัมน์ใน Split Form
 30. กำลังหัดสร้างโปรแกรม ติดปัญหานิดหน่อย ช่วยทีครับ
 31. Alt+ลูกศรลง
 32. สอบถามQueryให้แสดงวันที่ทุกวันของเดือน
 33. ระบบจองห้องประชุม
 34. สอบถามเรื่อง Dlookup ครับผม
 35. การพิมพ์สูตรลงฟิวด์บนฟอร์ม
 36. การ Import ไฟล์รูปภาพ
 37. ฐานข้อมูล
 38. ผม Export Query to excel ไฟล์ที่ออกมาบางทีขนาดไฟล์มัน 9KBไม่มีข้อมูล
 39. สอบถามเรื่องการ Import Excel ลง table ครับ
 40. รวม 2 field จากตาราง ลงใน report
 41. การ Query Append กรองค่าตามCombobox
 42. ห้ามคีย์เว้นวรรคใน Split Form
 43. Default Printer ของ Report
 44. Generate Auto Number แบบ Fixed Format
 45. รายการใน combo box เยอะ ต้องการ พิมพ์ อักษรตัวแรก แล้วแสดงรายการ
 46. ปิดคำสั่ง Deleted Record บน split Form
 47. สร้าง runing number บนฟอร์ม
 48. หาวิธีแก้ไข้ และ ลบข้อมูล
 49. รบกวนสอบถามเรื่องการทำตู้เก็บเอกสารครับ
 50. ติดตั้งฟอนต์จากแอกเซส