แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kunlek

หน้า: [1]
Filename Downloads ข้อความ Posted
Database5.rar 4 : บังคับต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์ปัจจุบันก่อน จึงป้อนข้อมูลถัดไปได้ 31 ม.ค. 63 , 18:59:43
Database4.rar 28 barcode ยิงรหัสสินค้า แล้วให้ชื่อสินค้า ราคาขายปรากฏ 16 ต.ค. 62 , 07:48:36
fifo.rar 33 : ขอตัวอย่าง code ของ ระบบสินค้าคงคลัง จะเป็น fifo หรือ ฉัวเฉลี่ยก็ได้ 07 ต.ค. 62 , 10:42:53
fifo-1.rar 26 : ขอตัวอย่าง code ของ ระบบสินค้าคงคลัง จะเป็น fifo หรือ ฉัวเฉลี่ยก็ได้ 07 ต.ค. 62 , 10:42:53
sam.rar 27 บันทึกรายการขาย ที่มีจำนวนขาย และราคาขาย เท่ากัน อยู่ในบิลใบเดียวกัน รวมไม่ได้ 12 ส.ค. 62 , 03:38:49
Database3.rar 20 : สร้างฟอร์มรับข้อมูล ทำยังไงคงส่วนบรรทัดใน detail คงที่ทุกฟอร์ม 24 ก.ค. 62 , 17:16:46
test.rar 30 เลขที่อินวอยซ์ไม่runต่อ ของfield Voucher_e_id 14 ก.ค. 62 , 22:43:21
db6.rar 22 ทำคิวรี่ 2 table ผลคำนวณมาไม่ครบ 29 มิ.ย. 62 , 11:05:43
Capture4.rar 33 : รายงานภาษ๊ขาย เดือนที่ไม่มีการขาย พิมพ์รายงานแล้วให้ขึ้นข้อความ"ไม่มีการขาย" 17 พ.ค. 62 , 11:39:36
Capture5.rar 31 : รายงานภาษ๊ขาย เดือนที่ไม่มีการขาย พิมพ์รายงานแล้วให้ขึ้นข้อความ"ไม่มีการขาย" 17 พ.ค. 62 , 11:39:36
หน้า: [1]