แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kunlek

หน้า: [1] 2
Filename Downloads ข้อความ Posted
demo41.rar 19 : เรียน อจ และผู้รู้ครับ ไม่รู้จะเขียน IIF อย่างไรครับ?? 30 ก.ค. 63 , 09:42:42
demo41.rar 17 : เรียน อจ และผู้รู้ครับ ไม่รู้จะเขียน IIF อย่างไรครับ?? 29 ก.ค. 63 , 21:22:54
demo41.rar 17 เรียน อจ และผู้รู้ครับ ไม่รู้จะเขียน IIF อย่างไรครับ?? 28 ก.ค. 63 , 21:27:51
demo.rar 24 : รวมตัวเลขไม่ได้ 26 ก.ค. 63 , 15:39:17
demo.rar 23 : รวมตัวเลขไม่ได้ 25 ก.ค. 63 , 14:19:57
demo.rar 24 รวมตัวเลขไม่ได้ 24 ก.ค. 63 , 09:07:30
sam.rar 21 : วิธีการเพิ่มรายการขายสินค้าใหม่โดย ดึงราคาล่าสุด แต่แก้ไขราคาได้ 14 ก.ค. 63 , 12:37:08
demo.rar 32 วิธีการเพิ่มรายการขายสินค้าใหม่โดย ดึงราคาล่าสุด แต่แก้ไขราคาได้ 09 ก.ค. 63 , 08:25:49
demo1.rar 41 สร้างผลรวมของกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่ม ไม่ได้ 17 เม.ย. 63 , 09:54:57
demo1.rar 41 : ฟอร์มบันทึกข้อมูล มีฟิลด์รายการเยอะ จะแยกหน้าลงบัญชีต่างหาก 04 เม.ย. 63 , 21:34:25
Database5.rar 34 : บังคับต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์ปัจจุบันก่อน จึงป้อนข้อมูลถัดไปได้ 31 ม.ค. 63 , 18:59:43
Database4.rar 57 barcode ยิงรหัสสินค้า แล้วให้ชื่อสินค้า ราคาขายปรากฏ 16 ต.ค. 62 , 07:48:36
fifo.rar 62 : ขอตัวอย่าง code ของ ระบบสินค้าคงคลัง จะเป็น fifo หรือ ฉัวเฉลี่ยก็ได้ 07 ต.ค. 62 , 10:42:53
fifo-1.rar 56 : ขอตัวอย่าง code ของ ระบบสินค้าคงคลัง จะเป็น fifo หรือ ฉัวเฉลี่ยก็ได้ 07 ต.ค. 62 , 10:42:53
sam.rar 51 บันทึกรายการขาย ที่มีจำนวนขาย และราคาขาย เท่ากัน อยู่ในบิลใบเดียวกัน รวมไม่ได้ 12 ส.ค. 62 , 03:38:49
Database3.rar 44 : สร้างฟอร์มรับข้อมูล ทำยังไงคงส่วนบรรทัดใน detail คงที่ทุกฟอร์ม 24 ก.ค. 62 , 17:16:46
หน้า: [1] 2