แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chai

หน้า: [1] 2 3 4 ... 6
1
ผมเคยเจอแบบนี้ หาวิธีแก้ไม่ได้ ถ้าไม่มี backup น่าจะต้องทำใจเลยครับ

2
Option Compare Database

Function setNewText(text As String) As String
Dim strText As String
Dim newString As String
strText = Left(text, 3)

Select Case strText
Case "5-1": newString = Replace(text, strText, "A-")
Case "6-1": newString = Replace(text, strText, "B-")
Case "7-1": newString = Replace(text, strText, "C-")
Case "8-1": newString = Replace(text, strText, "D-")
Case "9-1": newString = Replace(text, strText, "E-")
Case Else: newString = "Error"
End Select
setNewText = newString
End Function

4
ทำได้แล้วครับ ประยุกต์ตามกระทู้นี้
https://www.thai-access.com/index.php?topic=1005.0

5
create Image object บนฟอร์ม อยากให้แสดงภาพที่ได้มาจาก url เว็บไซต์ ครับ

6
setFocus ที่ Textbox อื่นก่อน แล้วมา setFocus ที่ TX08
เช่น
...
Me.TX10.SetFocus
Me.TX08.SetFocus

7
code ที่เห็น ใช้กับ mysql database ครับ จะ link ตารางใหม่
หลักการคือ สร้างตารางเก็บ config server connection ได้แก่ server ip,database name,user,password,driver
ที่เหลือแล้วแต่จะประยุกต์ใช้ทำอะไร ผมใช้กับ Form Login Event On_Form_load ให้ link ตารางให้ใหม่ ตาม config หรือ set config ใหม่เมื่อมีการเลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยน server ,database ง่ายดีครับ สามารถ connect ได้ทันที หรือ ให้ลบ link เมือ Login ไม่ผ่านก็ได้นะครับ เพิ่มความปลอดภัยของโปรแกรมได้ระดับนึง ต้องขอบคุณผู้รู้ที่ให้คำตอบผมในกระทู้ทุกท่านด้วยนะครับ

https://www.thai-access.com/index.php?topic=1961.msg8198#new

8
code คุณ TTT ใช้ได้เลยครับ

Private Sub Command1_Click()
Dim db As DAO.Database
    Dim tdf As DAO.TableDef
    Set db = CurrentDb
    Set tdf = db.CreateTableDef("department")
   
    tdf.Connect = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.0.243;Database=dental_stock;UID=sa;PWD=sa1234;Option=3"
    tdf.SourceTableName = "department"
    db.TableDefs.Delete "department"
    db.TableDefs.Append tdf

    Set tdf = db.CreateTableDef("vendor")
   
    tdf.Connect = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.0.243;Database=dental_stock;UID=sa;PWD=sa1234;Option=3"
    tdf.SourceTableName = "vendor"
    db.TableDefs.Delete "vendor"
    db.TableDefs.Append tdf

    db.Close: Set db = Nothing
End Sub

9
@SJS Windows 10 64 bit,Office 2010 32 bit,Mysql ครับ
มันสร้าง link ให้นะครับ แต่จะเปิดหน้าต่างให้เลือก DNS ทุกครั้งต่อทุกๆ link table สิ่งที่ต้องการคือ ให้สร้าง link table ทันที ตาม server ที่ set ใน vba ครับ

10
@SJS ลอง code แล้ว ปัญหาเหมือนเดิม คือ จะต้องเลือก DNS เสมอ จึงจะสร้าง link ให้ครับ11
@SJS code นี้ต้องอาศัย DNS ใช่มั้ยครับ
เดี๋ยวลองดู ขอบคุณครับ

12
ลอง code แล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่สร้าง link table ให้ ผิดพลาดตรงไหนครับ

Option Compare Database

Private Sub Command0_Click()
Dim strConnect As String

strConnect = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.0.243;Database=dental_stock;Uid=admin;Pwd=12345;Option=3"
Call relink_mysql_tables(strConnect)

End Sub
Public Sub relink_mysql_tables(mysql_connection As String)

Dim db As DAO.Database
Dim tblDef As DAO.TableDef
Dim sLocalTableName As String
Dim sRemoteTableName As String

' new collection '
Dim newTableDefs As New Collection

' current database '
Set db = CurrentDb()

' create new table defs '
For Each tblDef In db.TableDefs
    If (tblDef.Attributes And TableDefAttributeEnum.dbAttachedODBC) Then
        sLocalTableName = tblDef.Name
        sRemoteTableName = tblDef.SourceTableName

        ' create new linked table def '
        Set tblDef = db.CreateTableDef(sLocalTableName, dbAttachSavePWD, sRemoteTableName, mysql_connection)
        newTableDefs.Add tblDef

    End If
Next

' delete old table defs '
For Each tblDef In newTableDefs
    db.TableDefs.Delete tblDef.Name
Next

' add new table defs to current database '
For Each tblDef In newTableDefs
    db.TableDefs.Append tblDef
Next
End Sub

13
ลองสร้าง code link table จาก ODBC ดังนี้
Private Sub Command0_Click()
   
    DoCmd.DeleteObject acTable, "table_chai_leave_main"
   
    DoCmd.TransferDatabase acLink, "ODBC Database", "ODBC;DATABASE=ps_hospital_management;DNS=hos_management_mysql_sever243;OPTION=0;PORT=3306;SERVER=192.168.0.243;LANGUAGE=Thai;", acTable, "table_chai_leave_main", "table_chai_leave_main"
End Sub
แต่เมื่อกดปุ่มคำสั่ง ก็ปรากฏ หน้าจอถาม Data Source ODBC อีก ทั้งที่ใน code ก็ใส่ DNS แล้ว ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ อยากให้กดปุ่มแล้วให้สร้าง link table ให้เลย


14
ห้อง MS Access / : การเก็บข้อมูล user ,password
« เมื่อ: 22 ม.ค. 65 , 11:14:05 »
ขอบคุณครับ

15
ห้อง MS Access / : การเก็บข้อมูล user ,password
« เมื่อ: 21 ม.ค. 65 , 09:09:52 »
ขอตัวอย่างไว้ศึกษาหน่อยได้มั้ยครับ

16
ห้อง MS Access / การเก็บข้อมูล user ,password
« เมื่อ: 19 ม.ค. 65 , 10:57:25 »
ขอไอเดีย วิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับหน่อยครับ แต่ละท่านมีการเก็บอย่างไร เช่น มีการเข้ารหัสกันหรือไม่ครับ โดยเฉพาะการใช้ mysql database ซึ่งไม่มี inputmask(password) ให้ใช้ แต่ถึงจะใช้ inputmask ก็แก้กลับให้มองเห็นอยู่ดี

หน้า: [1] 2 3 4 ... 6