แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chai

หน้า: [1] 2 3 4 ... 7
1
if DSum("[ชื่อฟิวด์ที่เก็บจำนวน]","ชื่อตาราง","[barcode]=forms!ชื่อฟอร์ม!ชื่อ Control Barcode")>0 then
 ' ตัดสต๊อกตามปกติ
else
msgbox "ตัดสต๊อกไม่ได้ สินค้าหมดสต๊อก"
end if

2
if Dcount("*","คิวรี่ที่ผูกกับ Report")>0 then
' เปิดรายงาน
else
msgbox "ไม่พบข้อมูล"
end

3
Me.FormSub.Form.AllowAdditions = False

4
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.AllowAdditions = False
End Sub

5
ห้อง MS Access / : ท่านใดทำไตรมาส 1- 4
« เมื่อ: 17 เม.ย. 67 , 17:39:40 »
เก็บฟิวด์ปีงบลงตารางไว้เลยครับ จะได้คิวรี่ง่าย ส่วนไตรมาส จะเก็บใส่ตารางไว้ก็ได้ หรือสร้างฟังก์ชั่นเรียกตอนคิวรี่ก็ได้ครับ เช่น
function getTrimester(my_date as Date) as String
select Case Month(my_date)
case 10:getTrimester="1"
case 11:getTrimester="1"
case 12:getTrimester="1"
case 1:getTrimester="2"
case 2:getTrimester="2"
case 3:getTrimester="2"
.
.
.
.

end select
end function

ขออภัยหากเกิดความผิดพลาดใดๆครับ

7
Loop RecordSet ครับ อาจเก็บสถานะไว้ 1 ฟิวด์ว่าส่งแล้ว เช่น status=0 ยังไม่ส่ง 1=ส่งแล้ว ครั้งต่อไปเวลากดก็ให้ส่งเฉพาะที่สถานะใหม่เท่านั้น
ตัวอย่าง เช่น
dim db as dao.database
dim rs as dao.recordset
dim sqlStr as string
dim ms as String 'Message


sqlStr = "SELECT * FROM table_dataxxx as c WHERE status=0"

set db = currentDb
set rs = db.openRecordset(sqlStr)

rs.movefirst

do while not rs.EOF
  ms=rs!fieldName & xxx... 'สร้าง Message
  call LineNotify(ms,rs!token) 'เรียกใช้ Sub พร้อมกับส่ง Argument
  docmd.runsql "๊Update table_dataxxx Set status=1 Where id=rs!id"
  rs.movenext
loop

ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ

8
ตั้งค่า Page setup ให้พิมพ์ตาม default printer แล้ว Save ครับ

10
ทำไมไม่สั่งปิดทุกฟอร์มแล้วเปิดใหม่เรียงตามฟอร์มที่ต้องการครับ
Dim obj As AccessObject, dbs As Object
            Set dbs = Application.CurrentProject
            For Each obj In dbs.AllForms
                    If obj.IsLoaded = True Then
                    DoCmd.Close acForm, obj.Name, acSaveYes
                    End If
                Next obj
'เรียงตามลำดับที่ต้องการ
DoCmd.OpenForm "FormA"
DoCmd.OpenForm "FormB"
DoCmd.OpenForm "FormC"

ปล.ไม่รู้ว่าใช่คำตอบมั้ย

11
ทำเป็นฟอร์ม แล้วเลือกฟิวด์ที่ไม่ใช่ Barcode ตั้งค่า properties ชื่อ Tab stop เลือกเป็น No ครับ

12
สร้าง Query แล้วให้ subform ผูกกับ Query ดีกว่ามั้ยครับ

13
ไม่เข้าใจคำถาม แต่เดาว่า ต้องการ count โดยแยกเพศ ชาย/หญิง ใน Textbox ของฟอร์มมั้ยครับ ฟังก์ชั่น count สามารถใส่เงื่อนไขได้ เช่น Textbox 1 แสดงจำนวนเพศชาย ก็ nz(count("*","ตารางxxx","[ชื่อฟิวด์เพศ]='ชาย'"),0)

14
ยังเลยครับ

15
ขอความรู้เรื่องการเขียน code vba สำหรับรันได้ทั้ง office 32 และ 64 บิต ครับ ส่วนตัวเขียนเฉพาะ 32 บิต แต่คอมรุ่นใหม่ๆติดตั้ง office 64 บิต ซึ่งโปรแกรมจะรันไม่ได้ ต้องติดตั้ง office ใหม่ หากจะเขียน code ให้ทำงานได้ทั้ง 2 ระบบ ต้องเขียนอย่างไรครับ

16
ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ

17
วน loop อ่านชื่อไฟล์ใน folder แล้วเอาชื่อไฟล์ตัด .txt ออก
จากนั้น ไป count record
count=DCount("*","table","[cid]="' & cid จากชื่อไฟล์ &"'")
if count=0
   msgbox
end if

18
มีตัวอย่าง code วิธี upload รูปภาพลง images server แล้วนำภาพมาแสดงในฟอร์มหรือ Report เครื่องลูก (Client) มั้ยครับ
สิ่งที่ออกแบบไว้ คือ เก็บ path ลงใน database server แล้ว upload รูปภาพเก็บใน  images server
หรือมีวิธีอื่นพอจะแนะนำมั้ยครับ ขอบคุณครับ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 7