แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Un

หน้า: [1] 2 3 4 ... 10
1
อยู่ตรง ตั้งค่า > การพิสูจน์อักษร มันจะมีปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
เรียบร้อย ขอบคุณครับอาจารย์

2
ผมพิมพ์คำว่า เอนก Access มันแก้ไขให้เอง เป็น อเนก
ปกติก็ไปแก้ที่การตั้งค่า แต่พอเป็น Access คั้งแต่ 2010 ขึ้นไป แก้ที่ตรงไหนครับ
ผมลองไปที่ ตั้งค่า > ฐานข้อมูลปัจจุบัน > ตัวเลือกการแก้ไขชื่อัตโนมัติ คลิกที่กล่องคำสั่งออก
แล้วปิดโปรแกรม เปิดใหม่ แต่มันไม่หายครับ ใครรู้ช่วยหน่อยครับ

3
ห้อง MS Access / : Export ข้อมูลจาก MS Access
« เมื่อ: 09 มิ.ย. 63 , 13:31:15 »
คลิกขวาที่ตารางหรือ Query นั้น แล้วเลือกส่งออกเป็น Text ครับ

4
เหมือนว่าระบบจะไม่ให้แก้ข้อมูลเก่าเป็นฟิลด์คำนวนครับ ต้องเพิ่มแถวข้อมูลใหม่ > Calculated > ใส่หรือพิมพ์สูตรทึีต้องการคำนวนเช่น [a ]+[b ] / เสร็จสิ้น
ไม่เคยรู้ว่าทำแบบนี้ได้มาก่อนเลย ขอบคุณครับ

6
บันทึกในตารางโดยตรง แล้วให้ ฟิลด์ C เท่ากับ A+B โดยตรง ไม่น่าจะทำได้นะครับ
ต้องทำผ่านฟอร์มอีกที โดยใส่ Event ApterUpdate ของฟิลด์ A และ B ให้เท่ากับ

Me.C=Nz(Me.A,0)+Nz(Me.B,0)

7
สำเร็จแล้วครับ อาจารย์ จะเก็บโคตไวใช้ต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ

8
ต้องสร้างฟิลด์ ลองรับ คอนโทลด้วยครับ

9
เดี่ยว DIY ให้ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ ผมลองผิดลองถูก ไปเรื่อยๆ รออาจารย์ครับ

10
ลองคิดขั้นตอนการทำ
1. สร้างตารางใหม่ เพื่อเก็บ Record ที่ต้องการไปทำ Report
2. กำหนดค่าใน Report ให้แสดงเป็น Column เท่าจำนวน Column ใน สติกเกอร์
 แต่ในขั้นตอนที่ 2 ลองเขียนดู แล้วผลออกมาเป็นแบบนี้ค่าของ Unit ที่เปลี่ยนไปตามความต้องการ มันใช้ค่าแรก เป็นค่าคงที่
ถ้าเราอยากให้เปลี่ยนไปตามตัวแปลที่เรากำหนด ต้องแก้ไขยังไงครับ

11
ต้องการพิมพ์สติกเกอร์ตามจำนวนแผ่นที่กำหนดในแต่ละแผ่นก็มีข้อมูลเช่น ชื่อ-สกุล ปัญหาคือ เช่น
นาย ก ต้องการ 3 แผ่น นาย ข 4 แผ่น นาย ค 5 แผ่น
เก็บข้อมูลในตารางไว้ดังนี้
์Name                 Unit(จำนวนแผ่นที่จะพิมพ์)
นาย ก                    3
นาย ข                    4
นาย ค                    5
ต้องตั้งค่าหรือ เขียนยังงัยให้พิมพ์ออกมาในสติกเกอร์ ดังรูปภาพ ได้ครับ

ขอบคุณครับ


12
ลองทำดูไปเรื่อยๆ ได้แล้วครับ

สร้าง textbox ขึ้นมาใหม่ ใส่สูตรนี้ไป ได้เลย

=[txtcount]-(([Page]-1)*15)

13
อาจารย์ครับ มีโจทย์ใหม่
textbox ที่ชื่อ txtcount ผลรวมสะสมเลือกเป็นแบบทั้งหมด

ปัญหาคือ เวลาขึ้นหน้าที่ 2 อยากให้มันขึ้น 1 ใหม่ ทำได้มั้ยครับ

ทำอย่างไรครับ

14
ขอโทษครับอาจารย์ ผมให้ข้อมูลไม่ละเอียด

ที่ทำเป็น Access ทั้งหมดครับ แต่แยก ฐานข้อมูลออกจากกัน
แล้วผมเอาฐานข้อมูลไปไว้บน Sever

เช่น ปกติผม map dive ที่ dive H จะใช้คำสั่งแบบนี้

        Dim dbs As Database
        Set dbs = OpenDatabase("H:\ชื่อโฟนเดอร์\ชื่อฐานข้อมูล.accdb")
             dbs.Execute "ALTER TABLE  ชื่อตาราง ADD COLUMN ชื่อฟิลด์  text(100);"

แต่พอมาใช้คำสั่งแบบนี้ เมื่อนำฐานข้อมูลมาไว้ที่ Sever มันใช้ไม่ได้ครับ
เลยอยากจะทราบวิธี เขียนให้มันไปอัพเดทที่ Sever ครับอาจารย์

15
เพิ่มฟิลด์ในตารางปลายทางที่ Sever

เราจะอ้างอิงยังงัยครับ ขอบคุณครับ

16
ห้อง MS Access / : ซ่อน PageHeaderSection หน้าแรก
« เมื่อ: 15 พ.ค. 63 , 11:57:59 »
ได้แล้วครับ ต้องเอาไปวางไว้ที่ PageHeaderSection_Format

หน้า: [1] 2 3 4 ... 10