แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thanapol.w

หน้า: [1] 2 3 4
1
ห้อง MS Access / การใช้ฐานข้อมูล pgsql
« เมื่อ: 04 ก.ย. 63 , 09:23:42 »
ผมต้องการใช้ ฐานข้อมูลเป็น Postgresql   
ส่วน fontend เป็น ms access
ลิ้งผ่าน ODBC
มันจะมีมีข้อจำกัดหรือปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
เช่น VBA ที่เคยเขียนสำหร้ับ ฐานข้อมูล ที่เป็น Access ยังจะเขียนเหมือนเดิมไหม

2
ขอบคุณึครับ  ขอทราบ Event on print คืออะไรครับ  ไม่เคยใช้เลยครับ

3
สวัสดีครับ
ในฟอร์มแบบ continuous
ต้องการ แสดง ตัวเลข ที่ได้จาก Dcount จากตารางอื่น ๆ  โดยใช้ คอลัมแรกอ้างอิง  ให้ไปแสดงที่ปุ่มต้องกระทำอย่างไรครับ โดยแต่ละแถวจะต้องไม่เหมือนกัน
 

ตัวอย่าง
F-0016     ปุ่มแสดงว่า  เลือก(5)   ->  5 คือค่าที่ได้จาก Dcount

4
ขอบคุณครับ
ขอสอบถามเพิ่มเติม SELECT @@IDENTITY as ID มันจะเอา Autonumber ที่ถูกสร้างล่าสุดในฐานข้อมูลใช้ไหมครับ

ถ้าหลังจากโค๊ดชุดที่ 3 มีการเพิ่ม Auto number ใหม่ในตาราง tbl_1 หรือตารางอื่น ๆ ในไฟล์อีก  ถ้าใช้ Lastid จะยังได้ค่าเท่ากับ AutoNumber ที่ถูกสร้างใน โค๊ดชุด 1 เหมือนเดิมไหมครับ

อีก 1 ข้อสอบถาม  เมื่อเกิด การ Rollback  Auto number มันข้ามเลขไปครับ ใช้วิธีการใดเพื่อให้ Rollback และไม่ข้ามเลขครับ

5

ต้องการให้ โค๊ด 2 และ 3  นำค่า ID ที่ได้จาก โค๊ดชุดที่ 1  ซึ่งเป็น Auto number มาใส่ ตรงที่ ขีดเส้นใต้ ครับ
ถ้าใช้ Transaction มันจะได้ ID ก่อนเพิ่มใหม่  แต่ลองไม่ใช้ Transaction มันได้ ID ที่เพิ่มล่าสุด ตามที่ต้องการ

6
ห้อง MS Access / Combo box Date picker
« เมื่อ: 30 มิ.ย. 63 , 09:41:16 »
อยากทราบการทำ ตัวเลือกวันที่ แบบ Combo box  ดังภาพ

แบบที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ด้วยครับ

7
ห้อง MS Access / ฟอร์ม เพิ่ม ดู แก้ใข
« เมื่อ: 25 มิ.ย. 63 , 12:07:34 »


อยากทราบวิธีการสร้างฟอร์ม   
เพิ่ม   
แก้ใข
ดูข้อมูล
ที่เป็นฟาร์มแบบ ไม่เชื่อมตารางหรือคิวรี่  ครับ    โดยใช้ฟาร์มเดียวกัน ครับ

8
ห้อง MS Access / ไฮไลท์ row ที่โฟกัส
« เมื่อ: 19 มิ.ย. 63 , 15:52:47 »
อยากทำไฮไลท์ ในแถว ของฟอร์ม แบบต่อเนื่อง ใ้หคล้ายๆ กับ กล่องรายการครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ

9
ห้อง MS Access / สอบถามทำใช้ Transaction
« เมื่อ: 10 มิ.ย. 63 , 21:45:21 »
สวัสดีครับ
ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสร้าง Transaction ครับจากภาพ ข้อมูลในทั้ง  4 ตารางนี้ จะเกิดขึ้นดังนี้ครับ
1. UPDATE    อัพ 1แถวเท่านั้น
2. INSERT   เพิ่มแถวใหม่ Cfl_id เป็นเลขอัติโนมัติ
3. INSERT   เพิ่มแถวใหม่ 1 แถว โดย Cfl_ID จะต้องเท่ากับขึ้นตอนที่ 1  นั้นคือ 1
4. INSERT   เพิ่มแถวใหม่ จำนวนเท่ากับ  แถวที่เพิ่มของขึ้นตอนที่ 2
ตรวจสอบ
    ผลรวม Field [X] จากแถวที่ถูกเพิ่มโดยขึ้นตอนที่ 2 จะต้องเท่ากับ Field [X] แถวที่ถูกอัพเดทจากขึ้นตอนที่ 1


10
ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆ ครับ พอดีผมไปค้นเจอ อีกหนึ่่งวิธีครับ ใช้ได้กับ IN ครับ

11สวัสดีครับทุกท่าน
ผมอยากทราบวิธีการที่จะ Select โดยมีเงื่อนใขที่  [INSP_ID] ซึ่งเป็น Auto ที่ใส่ฟอร์แมตใว้ 
ค้นหาด้วย "ISP-001"ไม่ได้ครับ เพระาค่าในฟิลล์ เป็น 1
แบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรครับ

12
ถ้าต้องการทำแบบนี้ แต่ไม่จำเป็น ต้องเป็น กล่องให้ติ๊กก็ได้ มีวิธีการอื่นๆ ไหม ครับ ที่ไม่ต้องสร้างฟิลล์

13
ต้องการสร้างฟอร์มสำหรับการเลือกข้อมูลจาก ฟอร์มหลายแถว เพื่อนำข้อมูลไปทำงานต่อ  ผมลองเอาเช็คบล็อกไปใส่ เวลากดมันเลือกทั้งหมดเลย

14
ห้อง MS Access / : กำหนดการเพิ่มข้อมูล
« เมื่อ: 20 พ.ค. 63 , 09:42:45 »

ประมาณนัี้ไหม ครับ

15
ห้อง MS Access / กำหนดการเพิ่มข้อมูล
« เมื่อ: 19 พ.ค. 63 , 21:56:10 »
อยากสอบถาม วิธีการ กำหนด ให้ต้องมีข้อมูลในอีก ฟิล หนึ่งก่อนถึงจะเพิ่มหรืออัพเดทในอีก ฟิลลได้
ตัวอย่าง....!!
Tbl_คน =['ชื่อ','สถานะสมรส', ชื่อคู่สมรถ ]
คนถ้า โสด [ชื่อคู่สมรถ] จะต้องไม่มี
ถ้า สมรถ  จะต้องใส่ข้อมูล [ชื่อคู่สมรถ]

จะกำหนดที่ตาราง อย่างไรครับ
หรือใช้การกำหนดที่โค๊ดโปรแกรม ครับ

หน้า: [1] 2 3 4