แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Peerapach

หน้า: [1]
1
ทำได้เยอะกว่านี้ครับ

แล้วเรื่องการสร้าง record แบบหลายรายการ จากช่วงวันที่ที่เราเลือก + ความถี่ที่ต้องการ ลงในตาราง
โดยไม่ใช่การ input ทีละรายการ แต่ใช้ code vba ช่วย
ที่อยากรบกวนเรื่องการสร้าง code พอจะแนะนำได้ไหมครับ

ตามตัวอย่าง
ตัวอย่าง
เลือก
วันที่เริ่ม 1สิงหาคม 62 - วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 62
เลือก ความถี่ 2 สัปดาห์
vba insert reccord to ...temp_table สร้างเรคคอด ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในช่วงวันที่ 1สค-30กย
1—- 1/8/19——-เรคคอด1----สถานะplanned
2—- 15/8/19——เรคคอด2----สถานะplanned
3—- 29/8/19——เรคคอด3----สถานะplanned
4—- 12/9/19——เรคคอด4----สถานะplanned
5—- 26/9/19——เรคคอด5----สถานะplanned

2
คุยกันคนละเรื่องล่ะครับ การใส่สีอยู่ที่ Conditional Formatting ครับ

ตอนนี้เรื่อง Input ข้อมูลอะไรนั่นเอาไว้ก่อน ถ้าเข้าใจเรื่องการกำหนดเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting ก็จะสามารถใส่สีให้การแสดงผลในฟอร์มได้ตามต้องการครับ

เข้าใจว่า การกำหนด conditional formatting คือ เมือหลังจากได้ เรคคอด พร้อม สถานะของแต่ละเรคคอด เราจะไประบุสี ตามสถานะ โดย
ถ้า status id = 1 ให้ช่อง เป็นสีแดง
ถ้า status id = 2 ให้ช่อง เป็นสีเหลือง
ถ้า status id = 3 ให้ช่อง เป็นสีเขียว
ผมเข้าใจ ถูกไหมครับ

3
ปัญหาของกระทู้นี้อยู่ที่เงื่อนไขไม่ชัดเจน ลองนึกถึงเงื่อนไขที่ชัดเจนดูนะครับ เช่น ก่อนวันปัจจุบัน 7 วัน ก็สีนึง ก่อนวันปัจจุบันก็อีกสีนึง

แล้วกำหนดที่ Conditional Formatting ครับ

ขอบคุณครับอาจารย์ ที่ตอบกระทู้ผม
ก่อนจะไปสร้างตาราง งานที่ต้องทำ x วันที่หรือ วีคที่ (ตามรูปตัวอย่าง)

ผมคิดว่า น่าจะ generate งานล่วงหน้าขึ้นมาก่อน
โดยหลักการ คือ เลือกวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด
เลือก ความถี่ 2สัปดาห์,1เดือน,3เดือน หรือ 1 ปี
แล้ว สร้างชุดคำสั่ง ให้ insert record เข้า (ตารางงานชั่วคราว หรือ วิธีการใดๆ อันนี่ต้องขอคำชี้แนะ)

ตัวอย่าง
เลือกวันที่ 1สิงหาคม -30 กันยายน 2019
โหมด 2 สัปดาห์
insert reccord to ...
1—- 1/8/19——-เรคคอด1----สถานะplanned
2—- 15/8/19——เรคคอด2----สถานะplanned
3—- 29/8/19——เรคคอด3----สถานะplanned
4—- 12/9/19——เรคคอด4----สถานะplanned
5—- 26/9/19——เรคคอด5----สถานะplanned

หลังจากได้ เรคคอด แล้วไปหาวิธีการสร้างตารางต่อไป

ตามขั้นตอนนี้ ถูกหรือเปล่าครับ

ดังนั้น ผมจะขอคำชี้แนะเกี่ยวกับชุดคำสั่งก่อน ว่าจะเขียนให้ insert ข้อมูลตามเงื่อนไขได้อย่างไร
ขอบคุณครับ


5
ผม มี ตาราง ดังนี้
ID     Date         Status          Type
1      1-7-2019       1                2
2      2-7-2019       2                1
3      3-7-2019       1                1
4      4-7-2019       1                1
5      1-8-2019       1                1
6      2-8-2019       2                1
7      3-8-2019       2                2
8      4-8-2019       1                1
status 1 = complete
status 2 = Inprogress

ต้องการ query ออกมาให้ได้แบบตารางข้างล่าง โดย เอาเฉพาะ Type 1

Month   Inprogress    complete    Total    %complete           
July            1                2              3             66.66 (2/3)
August        1                2              3             66.66 (2/3)

ตอนนี้ ลองใช้ Dcount รันออกมา ได้  Inprogress เป็น 0 ครับ
โค๊ด: [Select]
SELECT Format([workorderDate],"mmm-yy") AS [Date],
DCount("[workstatusID]","[tbl_workorder]","[workstatusID"="1") AS Inprogress
FROM tbl_workorder
GROUP BY Format([workorderDate],"mmm-yy"), tbl_workorder.worktypeID
HAVING (((tbl_workorder.worktypeID)=1));

รบกวนอาจารย์ ช่วยทีครับ

6
สวัสดีอาจารย์ ทุกท่านครับ
ผมได้ออกแบบ ฐานข้อมูลแล้วในเบื้องต้น คือ
- บันทึกข้อมูลจากใบงาน Workorder ลงในฐานข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ทำ report KPI ต่างๆ

และสิ่งที่อยากจะทำต่อไป แต่ยังนึกแนวทางไม่ออก คือ
- ผมจะต้องสร้างตารางเพิ่ม, หรือว่าจะ สร้างใบงานล่วงหน้าที่มี status = วางแผนล่วงหน้า ไว้ได้ยังไงครับ
- แต่ละงาน แต่ละsection จะมี มีงาน ล่วงหน้า โดย มีความถี่คงที่แต่ละงานเช่น  2week 3month 6month
- การสร้าง report ตารางแสดงสถานะงาน ซ่อมบำรุง จำแนกสถานะตามสี โดยเลือกดู เป็นรายปี สามารถดูย้อนหลังได้
(ตัวอย่างตามรูปที่แนบมา)


ผมแนบไฟล์ มาให้ช่วยดูด้วยครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำชี้แนะครับ

8


จากรูปแนบ ต้องการให้เลือก ประเภทงาน ที่ combo box "Worktype"
แล้ว ให้ cursor ไป ยัง Detail ของ ประเภทงานที่เลือก ครับ
และให้ lock ไม่ให้กรอกข้อมูล textbox ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข การเลือกจาก combo box ครับ

code ที่ เขียน ไว้เบื้องต้น ครับ เหลือให้ lock ไม่ให้กรอกข้อมูล
โค๊ด: [Select]
Private Sub cb_worktype_AfterUpdate()
If Me.cb_worktype.Value = 1 Then
Me.txt_pmsection.SetFocus
Else
Me.txt_cmsection.SetFocus
End If
End Sub

รบกวนอาจารย์ ทุกท่านด้วยนะครับ

หน้า: [1]