แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - honeypiez19

หน้า: [1]
1
เพราะไม่ได้บอกอะไรมาเลย ก็เดานะครับว่า 3 ตำแหน่งที่เป็นสีแดง อาจเป็นจุดที่ทำให้ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ ก็เช็คด้วยว่าค่าใน tblKeyword ถูกต้องหรือไม่

                If Len(cc) > 0 Then
                    MST.Open "tblKeyword", CON, adOpenStatic, adLockReadOnly
                ' Do Until MST.EOF <---- Comment ก็ทำให้ไม่วนลูปสิครับ !!
                 '  Debug.Print MST!keyword
                        If cc = MST!Keyword Then <---- เช็คดีๆว่า เปรียบค่าของ cc กับ MST!Keyword ใช่สิ่งที่ต้องการหรือไม่
                 '  MsgBox MST!Category & " --- " & MST!Value
                            TRN.Update MST!Category, MST!Value <---- แน่ใจหรือไม่ว่าอัพเดตด้วย MST!Value
                            ' Debug.Print MST!Category
                        End If
                        MST.MoveNext
                ' Loop
                    MST.Close
                End If

ได้แล้วค่ะอาจารย์ ใช้ if เช็คค่าช่องเอาค่ะ ขอบคุณนะคะ

2
ค่าของช่องแรกออกเป็น 20 มันต้องเป็น 22 ค่ะ T^T ' ช่วยด้วยค่าา #มือใหม่หัดเขียน  :cry: :cry:Code ค่ะ


Sub TEST1()

    Dim CON As ADODB.Connection
    Dim TRN As ADODB.Recordset
    Dim MST As ADODB.Recordset
    Set CON = CurrentProject.Connection
    Set TRN = New ADODB.Recordset
    Set MST = New ADODB.Recordset
   
    TRN.Open "tblTransaction", CON, adOpenKeyset, adLockOptimistic
   
    Do Until TRN.EOF
        cc = ""
        tName = TRN!itemname + " "
            ' Debug.Print InStr(tName, "22")
            ' Debug.Print tName
        For idx = 1 To Len(tName)
            If Mid(tName, idx, 1) <> " " Then
                cc = cc + Mid(tName, idx, 1)
            Else
                If Len(cc) > 0 Then
                    MST.Open "tblKeyword", CON, adOpenStatic, adLockReadOnly
                ' Do Until MST.EOF
                 '  Debug.Print MST!keyword
                        If cc = MST!Keyword Then
                 '  MsgBox MST!Category & " --- " & MST!Value
                            TRN.Update MST!Category, MST!Value
                            ' Debug.Print MST!Category
                        End If
                        MST.MoveNext
                ' Loop
                    MST.Close
                End If
                cc = ""
            End If
            ' cc = ""
        Next
        If TRN!SizeA = TRN!SizeB Then
            TRN!Description = TRN!SizeA + " " + TRN!Type + " " + TRN!Type2
            ' If TRN!Description <> " " Then
                ' TRN!Description + TRN!SizeA
                ' Debug.Print TRN!Description
            ' End If
            Debug.Print TRN!Description
       
        ElseIf TRN!SizeA <> TRN!SizeB Then
            TRN!Description = TRN!SizeA
            TRN!Description2 = TRN!SizeB
            Debug.Print TRN!Description + TRN!Description2
        End If
        TRN.MoveNext
    Loop
End Sub

3
ส่งค่าไปอีกตารางก็เหมือนส่งจดหมายนะครับถ้าไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจนและจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปส่งถูกที่
จากคำถามของผมคุณคิดว่าจะนำไปวางยังไงครับ ลองอธิบายนิดนึง

ทำได้ละค่าา ใช้วิธี Query เอาค่ะ ไม่รู้จะอธิบายยังไง แหะ ๆ -/\- ขอบคุณมาก ๆ นะคะ

4
มีฟิลล์ไหนไม่ซ้ำไหม

ไม่มีเลยค่ะทุกฟิลด์ซ้ำหมดเลยค่ะ T^T '

5
iCustCode เป็นข้อมูลที่ซ้ำกันไหม

ซ้ำกันค่าา ประมาณนี้ค่ะ

6
สามารถใช้ UpdateQuery ในการอัพเดท Field ที่ต้องการ โดยต้องกำหนดให้ตรงกับ PrimaryKey ด้วยนะครับเช่น
ผมสมมุติว่า Primary Key คือ ID แต่ของคุณผมไม่แน่ใจว่าชื่อ iCustCode หรือเปล่าถ้าใช่ก็เปลี่ยนจาก ID เป็น iCustCode นะครับ

โค้ด SQL ก็จะเป็น

UPDATE tblTransaction INNER JOIN ImPort_Data ON tblTransaction.ID = ImPort_Data.ID SET tblTransaction.tCustItem = [ImPort_Data].iCustPartsCode
WHERE (((tblTransaction.ID)=[ImPort_Data].[ID]));

iCustCode ไม่ได้ตั้งเป็น Primary Key นะคะ รับมาเป็นตัวเลขเฉย ๆ ค่ะ

7
เดี๋ยวลองดูนะคะ

8
มี Table 2 Table

Table แรกชื่อ import_data (import เป็นไฟล์ Excel เข้า)
Table สองชื่อ tblTransaction (สำหรับประมวลผล)


ช่อง Field ชื่อ iCustPartsCode เราอยากส่งข้อมูลไป Table tblTransaction ช่อง Field tCustItem
ต้องเขียนยังไงคะ T^T มือใหม่หัดเขียนค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ -/\- '

หน้า: [1]