แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ชวลิต เสนะสุทธิ

หน้า: [1]
2
อีกอย่างครับ ถ้าไม่มีช่องให้กรอก Tag No Barcode หละครับควรเป็นแบบนี้เปล่าครับ หรือ ตรงตาราง Tag No Barcode เป็น Autonumber

Private Sub Text97_AfterUpdate()
Dim chk, chk2 As Variant
If Not IsNull(Me.Text97) And Not IsNull[Tag No Barcode] Then
chk = DLookup("[Barcode PCB]", "[In Process]", "[Barcode PCB] = '" & Me.Text97 & "' And [Tag No Barcode] ")
chk2 = DLookup("[Barcode PCB]", "[Out Process]", "[Barcode PCB] = '" & Me.Text97 & "' And [Tag No Barcode]")
    If IsNull(chk) And IsNull(chk2) Then
       MsgBox "ไม่มีข้อมูลในทั้งสองตาราง กรุณาตรวจสอบ"
       Me.Undo
    Else If IsNull(chk) Then
       MsgBox "ไม่มีข้อมูล In Process oki กรุณาตรวจสอบ"
       Me.Undo
    Else If IsNull(chk2) Then
       MsgBox "ไม่มีข้อมูล Out Process oki กรุณาตรวจสอบ"
       Me.Undo
    Else If Not IsNull(chk) and Not IsNull(chk2) Then
      MsgBox "มีข้อมูลทั้งสอง Process กรุณาตรวจสอบ"
    End If
End If
    End Sub

3
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวขอนำไปทดสอบก่อนครับ

4
การเปรียบเทียบค่า 2 ตาราง 2 ข้อมูล ให้ตรงกันบน Form หลังจากการกรอกข้อมูล


ถ้าเช็ตแค่ 1 ข้อมูลทำได้ แต่ถ้า 2 ข้อมูลครับ รบกวนช่วยแก้ไขโค้ดด้วยครับ

Private Sub Text97_AfterUpdate()
 Dim chk As Variant
chk = DLookup("[Barcode PCB]", "[In Process oki]", "[Barcode PCB] = '" & Me.Text97 & "'")
    If IsNull(chk) Then
       MsgBox "ไม่มีข้อมูล In Process กรุณาตรวจสอบ"
       Me.Undo
        Exit Sub
    End If
    End Sub

ขอบคุณครับ

5
ได้แล้วครับ คือต้องเอา Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server (x64) ได้ติดตั้งที่เครื่องที่ติดตั้ง Access Runtime แล้วตั้งค่า Connect ไปที่ Server ให้เหมือนกับเครื่องที่สร้างขึ้นมา แล้วจะสามารถเปิดไฟล์ขึ้นมาได้เองครับ

ขอบคุณสำหรับคำตอบหลายอย่างครับ

6
ทดสอบแล้วครับปกติ ตัวที่สร้าง Microsoft Access 2016 Pro เปิดได้ปกติครับ แต่ Microsoft Access Runtime 2013 เปิดไม่ได้ครับ

7
ใช้ DataBase SQL Server 2008 "Access Runtime 2013 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้" แต่ Microsoft Access 2016 เปิดได้ปกติครับ8
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ :love: :love: :love:

9
ได้แล้วครับ
Dim chk As Variant
chk = DLookup("[TAG No Barcode]", "[In Process oki]", "[TAG No Barcode] = '" & Me.Text95 & "'")
    If IsNull(chk) Then
       MsgBox "ไม่มีข้อมูล Process ก่อนหน้านี้ "
        Exit Sub
    End If

แต่ถ้าต้องการไม่ให้บันทึกได้แหละครับทำไงคับ ขอบคุณครับ

10


Private Sub Text9568_AfterUpdate()
Dim chk As String
chk = DLookup("TAG No Barcode", "In Process oki", "TAG No Barcode='" & Me.Text9568 & "'")
If IsNull(chk) Then
MsgBox "ไม่มีข้อมูล Process ก่อนหน้านี้ "
    Exit Sub
End If
End Sub

11
ประมาณนี้ไหมครับ

Private Sub Text9568_AfterUpdate()
Dim chk As String
chk = DLookup("TAG No Barcode", "In Process oki", "TAG No Barcode='" & Me.Text9568 & "'")
If (IsNull(chk)) Then
MsgBox "ไม่มีข้อมูล Process ก่อนหน้านี้ "
Else
DoCmd.GoToRecord
End If

12
ขอบคุณครับ ไมทราบทำถูกเปล่าครับ

Private Sub Text9568_AfterUpdate()
Dim chk
chk = DLookup("[TAG No Barcode]", "[In Process oki]", "[Out Process oki]![TAG No Barcode]='" & Me![Text9568] & " ' ")
If (IsNull(chk)) Then
MsgBox "ไม่มีข้อมูล Process ก่อนหน้านี้ "
Else
End If

13
สอบถามได้ทำการสร้างฟอร์มขึ้นมาเพื่อเพิ่มข้อมูล แต่อยากให้ก่อนเพิ่มข้อมูลต้องตรวจสอบว่า อีกตารางมีข้อมูลที่กำหนดแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำต่อไป ถ้าไม่มีให้มีข้อความแจ้งเตือน
ตามรูปครับ


หน้า: [1]