แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Witthaya Soree

หน้า: [1]
1
ID datatype เป็นอะไรครับ
ถ้าเป็นข้อความเพิ่ม ' ด้วย

เช่น
 rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT*FROM Table2 WHERE Table2.ID = '" & Forms![Form1]![ID] & "'")

ผมลองใช้แบบนี้ ทำได้แล้วครับ

ขอบคุณมากครับผม

2
คำสั่งชุดแรกสามารถทำได้ครับ
คำสั่งชุดที่สอง ที่ให้จับจาก ID ติดขั้นตอน SELECT  ไม่ทราบว่าคำสั่งผมผิดตรงไหนไหมครับDim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT*FROM Table2 WHERE Table2.ID = " & Forms![Form1]![ID] & "")
   rs.MoveFirst
   Do Until rs.EOF
   rs.Edit
   rs![Type_Job] = Me.Type_Job
   rs.Update
   rs.MoveNext
 Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Forms![Form1].[ฟอร์มย่อย Table2].Requery
End Sub3
1.ฟอร์มย่อยสร้างจากคิวรี่ ที่ใส่เงื่อนไข type_job =forms!ชื่อฟอร์มหลัก!ชื่อTextฟิวด์ type_job
2.ฟอร์มหลัก ที่ช่องใส่ข้อมูลTextฟิวด์ type_job เขียน event after update ให้ฟอร์มย่อย requery
ยังมีอีกหลายวิธี รอท่านอื่นตอบนะครับ

ถ้าต้องการให้ Update ฟิวนั้น ทุกระเบียนที่มีต้องทำยังไงครับ ลองทำแล้วมันเปลี่ยนให้ทีละระเบียนครับ

4
้รบกวนขอคำแนะนำการเขียนให้ ข้อมูลในฟิวส์ของฟอร์มย่อยเป็นไปตามฟิวส์ฟอร์มหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

หน้า: [1]