แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - viewsocial

หน้า: [1]
1
ก่อนอื่นผมขอเกริ่นอย่างนี้นะครับ
พอดีผมจะออกแบบระบบเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองแล้วติดปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบตารางที่ทำ Transaction การรับ-จ่ายออกมา และตารางวัสดุสิ้นเปลือง

ความต้องการ
ตอนที่ทำผมต้องการให้เวลาเราทำรายการรับวัสดุสิ้นเปลืองเข้ามาแล้ว พอยืนยันการรับ ข้อมูลจะ Add เข้าโดยไม่ต้องเข้าไปสร้างรหัสวัสดุก่อน
ก็คือคาดว่าใช้ Query ที่แทรกเรคคอร์ดหากมีอยู่แล้วให้อัพเดตเรคคอร์ดเข้าไป
ผมไม่มั่นใจตรงนี้เลยครับผมต้องออกแบบตารางอย่างไร ต้องออกแบบแยกระหว่างรับสินค้าแบบเบิกจ่ายหรือไม่ แต่มีตัวอย่างออกแบบไว้ให้ดูครับ

ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคือ การรับวัสดุสิ้นเปลืองต้องแยกล็อตของการนำเข้าเพราะมีเรื่องของราคาจริง
เพราะว่าการรับสินค้าตัวเดียวกัน ราคาอาจจะไม่เท่ากัน เวลาร้านค้าคนละร้านเสนอราคามา
เนื่องจากตอนสรุปรายงานจะต้องสะท้อนต้นทุนจริงของการรับเข้ามา เวลาตัดสต็อก ผมควบคุมการเบิกด้วยวิธีการล็อครายการเพื่อให้เบิกแบบ FIFO ตามลำดับ

ทีนี้ผมได้ออกแบบตารางไว้แบบนี้ครับ

ข้อมูลหลักของระบบ

[พนักงาน]
(P) EMPLOYEEID
EMPLOYEEFIRSTNAME
EMPLOYEELASTNAME
EMPLOYEESTATUS

[ผู้จัดจำหน่าย]
(P) VENDORID
VENDORNAME
VENDOREMAIL
VENDORPHONE
VENDORSATUS

[วัสดุสิ้นเปลือง]
(P) SUPPLYESID (รหัสบาร์โค้ดที่ยิงสินค้า)
SUPPLYESNAME
SUPPLYESSTATUS

[วัสดุสิ้นเปลืองรายละเอียดล็อต]
(P) SUPPLYESLOTCODE (ล็อตการเบิก)
(P) SUPPLYESID (รหัสบาร์โค้ดที่ยิงสินค้า)
SUPPLYESQUALITY
SUPPLYESPRICE
SUPPLYESRELEASE

[การรับเข้า]
(P) RECEIVEDID
VENDORID
RECEIVEDDATE
RECEIVEDNOTE
RECEIVEDSTATUS

[รายละเอียดการรับเข้า]
(P) RECEIVEDDETAILTRNO
(P) RECEIVEDID
RECEIVEDDETAILSUPPLYID
RECEIVEDDETAILSUPPPLYNAME
RECEIVEDDETAILQUALITY
RECEIVEDDETAILPRICE
(เหตุผลที่ตั้งไม่ใช้ SUPPLYID ตรง ๆ เพราะยังไม่มีรหัสสินค้า อยากให้สร้างจากหน้านี้ ถ้าผิดถูกยังไง รบกวนชี้แนะหน่อยนะครับ

[การเบิกจ่าย]
(P) PICKINGID
PICKINGDATE
EMPLOYEEID
PICKINGSTATUS
PICKINGNOTE

[รายละเอียดการเบิกจ่าย]
(P) PICKINGDETAILTRNO
(P) PICKINGDETAILID
SUPPLYID
SUPPLYESLOTCODE (ไม่แน่ใจว่าต้องใส่มาด้วยไหม หรือใช้วิธีการ Query เอา)
PICKINGDETAILQUALITY

ที่สงสัยคือ TRANSACTION การรับเข้า จ่ายออก ควรเป็นตารางเดียวกัน หรือแยกตารางออกมา เพราะตอนสรุปรายงานจะมีแบบนี้


รบกวนชี้แนะการออกแบบตารางให้หน่อยนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ

หน้า: [1]