แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Eik Q Sang

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9
1
รบกวนสอบถามครับ คือ ในฟอร์มมีโค้ด Maximize เวลาเปิดฟอร์มขึ้นมา พอเอาเม้าส์ไปขยับ Title Bar พบว่า หน้าจอย่อลง
จะทำอย่างไรครับที่จะให้ฟอร์มไม่ย่อขนาดลง ผมอยากให้เต็มหน้าจอ ไม่ว่าเม้าส์จะไปขยับ Title Bar ก็อยากให้ฟอร์มยัง Maximize อยู่ครับ
ขอบคุณมากครับผม

2
ขอบคุณมากครับอาจารย์ คำสั่ง DoCmd.ApplyFilter , " FirstName like '*' & [Forms]![frmInquiry]![txt_FirstName] &'*'" อันนี้ผมเขียนโค้ดผิดใช่ไหมครับอาจารย์ หรือเป็นการอ้างอิงอีกฟอร์มนึงก็เลยเออเร่อใช่ไหมครับอาจารย์

3
ผมทำ SubForm เป็นฟอร์มค้นหา ใน frmMainMenu แล้วลองเทสค้นหาระบบฟ้องแจ้ง Error ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน รบกวนตรวจสอบว่าจะต้องแก้ไขอะไรอย่างไงบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

4
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

5
รบกวนสอบถามครับ ผมสร้างฟอร์มและบนฟอร์มมี TextBox ชื่อ txt_01 โดยมีปุ่มอยู่ข้างๆชื่อ btn_01
ผมต้องการให้ เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มครั้งที่ 1 ให้ใส่เลข 1 ลงใน txt_01
และเมื่อคลิ๊กครั้งที่ 2 ให้ใส่เลข 0 ลงใน txt_01
คือผมต้องการให้เวลาคลิ๊กที่ปุ่มในแต่ละครั้งให้ใส่ตัวเลข 1 หรือ 0 สลับไปมาตามที่เราคลิ๊กที่ปุ่มครับ เหมือนสวิชปิดเปิดไฟน่ะครับ
ไม่ทราบว่าต้องเขียนโค้ดอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

6
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ

7
รบกวนสอบถามอาจารย์ครับ ถ้าผมต้องการให้ Sub Form (วงกลมสีแดง) ให้แสดงผลตามตู้ ชั้น กล่อง (วงกลมสีน้ำเงิน) โดยใน SubForm ให้ Sort ตามลำดับจากมากไปน้อยครับ ผมจะต้องแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างครับ เนื่องจาก SubForm ที่ทำอยู่แสดงผลทั้งหมดในทุกตู้เลยครับ

ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

8
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์  :smile:

9
เรียน อาจารย์ครับ
ผมทดสอบแล้วพบว่า
1.เมื่อทำการกรอกข้อมูล AppNo,CIF,วันที่ ลงบนฟอร์ม แต่ไม่ได้เลือกรายการเอกสาร ระบบจะแจ้งว่าให้เลือกอย่างน้อย 1 รายการ ผมได้เลือกรายการและก็เพิ่มข้อมูล ระบบเพิ่มข้อมูลได้ปกติ แต่พอกรอกข้อมูลครั้งที่ 2 โดยกรอก AppNo,CIF แต่พอจะใส่วันที่โปรแกรมขึ้น pop up ดังรูปน่ะครับ

2.เมื่อทำการกรอกข้อมูล AppNo,CIF,วันที่ ลงบนฟอร์ม แล้วกดปุ่มลบรายการลบได้ตามปกติ แล้วกรอกข้อมูล AppNo,CIF แต่พอจะใส่วันที่โปรแกรมขึ้น pop up ดังรูปน่ะครับ

3.ออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ กรอกข้อมูลครบถ้วน แล้วกดปุ่มลบข้อมูล เกิด error ตามรูป


ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับ

10
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

11
ผมได้ทดสอบปุ่มดูแล้วพบว่า
1.ลองใส่โค้ดดูแล้วลองไม่ระบุ 01-06 ไป แล้วกดปุ่มเพิ่ม แล้วกด "ตกลง" พบว่า ระบบไม่แจ้งเตือนครับอาจารย์ หรือว่าต้องระบุซับฟอร์มด้วยครับ
2.ลองใส่โค้ดดูแล้วลองไม่ระบุ 01-06 ไป แล้วกดปุ่มเพิ่ม แล้วกด "ไม่" พบว่า ระบบมีการเพิ่มรายการแต่ไม่รัน Sequence ให้ครับ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ อาจารย์ ขอบคุณมากครับผม

12
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

13
ความต้องการคือ ถ้าเพิ่มข้อมูลใหม่
รายละเอียดสำคัญคือต้องมีข้อมูลในฟิลล์ 01 หรือ 02 หรือ 03 ใช่ไหมครับ

ตอบ ใช่ครับผม คือ ใน 01-06 ต้องเลือก อย่างน้อย 1 รายการครับอาจารย์

ถ้าไม่มี ข้อมูลพวกนี้ ก็อยากให้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ และมีการแจ้งเตือน ใช่ไหม

ตอบ  ถ้าไม่เลือกข้อมูล 01-06 เลย จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้และให้มีการแจ้งเตือนว่าต้องเลือกข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการครับอาจารย์

14
เรียน อาจารย์ครับ ผมทำให้รันตัวเลขได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาคือ เวลาผมเริ่มทำรายการ เช่น ตู้ 52 ชั้น 1 กล่อง 1 แล้วใส่รายละเอียด AppNo,CIF,วันที่เอกสาร แล้วผมลองไม่กดปุ่ม เอกสารครบถ้วนหรือสลิปเงินเดือนหรือสำเนาบัตรประชาชน แล้วกดเพิ่มรายการพบว่า ไม่พบในรายละเอียดเอกสาร เหตุเพราะ ไม่ได้กดปุ่มเลือกเอกสารจึงไม่เห็นในรายละเอียดเอกสาร แต่ระบบยอมให้กดเพิ่มรายการได้
ผมอยากให้ระบบ แจ้งเตือนและไม่สามารถเพิ่มรายการได้ หากยังไม่ได้เลือก เอกสารครบถ้วนหรือสลิปเงินเดือนหรือสำเนาบัตรประชาชน อย่างน้อย 1 รายการ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างครับผม ขอบคุณมากครับผม

15
รบกวนสอบถามการรันเลขตู้ครับ คือผมได้สร้าง Table ตู้เก็บเอกสาร โดย Table ชื่อ tblDepDoc มีฟิลด์ชื่อ
Cabinet - ตู้
Shelf - ชั้น
Seq - ลำดับ
DocDetail
ผมได้สร้างฟอร์ม ชื่อ frmSearchDoc ฟอร์มนี้ จะไว้กดค้นหาตู้


และเมื่อเลือกตู้แล้วกดปุ่มจะไปที่ฟอร์ม ชื่อ frmDepDoc โดยฟอร์มนี้จะมี textbox ดังนี้
txt_Cabinet
txt_Shelf
txt_Seq
และ
txt_DocDetail ให้กรอกรายละเอียด
โดยเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จ จะกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล ตู้จะรันลำดับให้ เช่น
1/1/1
1/1/2
1/1/3
ไปเรื่อยๆน่ะครับ

ตรงนี้ต้องเขียนอะไรอย่างไรบ้างครับ ขอบพระคุณมากครับผม

16
ผมสร้างฟอร์ม Login ขึ้นมาหนึ่งฟอร์ม ผมต้องการสร้าง Table สำหรับเก็บ Log การ Login ว่า User Login เวลาไหน Logout เวลาไหน
เปิดฟอร์มไหนบ้าง และเปิดฟอร์มนั้นอัพเดทล่าสุดกี่โมง ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

ปุ่ม Login มีโค้ดดังนี้ครับ

Private Sub cmdOK_Click()
Dim UserLevel As String
Dim WorkerName As String
Dim TempLoginID As String
Dim strDivision As String
Dim strLocation As String
If IsNull(Me.txt_Username) Then
    MsgBox "กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้", vbInformation, "ชื่อผู้ใช้"
    Me.txt_Username.SetFocus
ElseIf IsNull(Me.txt_Password) Then
    MsgBox "กรุณาใส่รหัสผ่าน", vbInformation, "รหัสผ่าน"
    Me.txt_Password.SetFocus
Else
    If (IsNull(DLookup("UserLogin", "tblUser", "UserLogin ='" & Me.txt_Username.Value & "'"))) Or (IsNull(DLookup("Password", "tblUser", "Password ='" & Me.txt_Password.Value & "'"))) Then
        MsgBox "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"
    Else
            TempLoginID = Me.txt_Username.Value
            WorkerName = DLookup("UserName", "tblUser", "UserLogin ='" & Me.txt_Username.Value & "'")
            UserLevel = DLookup("UserSecurity", "tblUser", "UserLogin ='" & Me.txt_Username.Value & "'")
           
                If UserLevel = "Admin" Or UserLevel = "Mod" Then
                    DoCmd.OpenForm "frmSetup"
                    Forms![frmSetup]![txt_Login] = TempLoginID
                    Forms![frmSetup]![txt_User] = WorkerName
                    Forms![frmSetup]![txt_Division] = cb_Division.Column(1)
                    Forms![frmSetup]![txt_Location] = cb_Location.Column(1)
                    DoCmd.Close acForm, "frmLogin"
                Else
                    DoCmd.OpenForm "frmMainMenu"
                    Forms![frmMainMenu]![txt_Login] = TempLoginID
                    Forms![frmMainMenu]![txt_User] = WorkerName
                    Forms![frmMainMenu]![txt_Division] = cb_Division.Column(1)
                    Forms![frmMainMenu]![txt_Location] = cb_Location.Column(1)
                    DoCmd.Close acForm, "frmLogin"
                End If
    End If
End If
End Sub

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9