แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Eik Q Sang

หน้า: [1] 2 3 4 ... 10
1
Table มีข้อมูลดังนี้
ฟิลด์ CIFNo คือ เลขที่ลูกค้า
ฟิลด์ ACF คือ วงเงินลูกค้า
ฟิลด์ ACCCloseDate คือ วันที่ปิดบัญชี

โดย ใน 1 CIFNo มี หลาย ACF เช่น

CIFNo     ACF     ACCCloseDate
001          1         15/02/2000
001          2         20/08/2021
001          3         27/06/2021

ต้องการคิวรี่ หรือต้องเขียน SQL วันที่ปิดบัญชีล่าสุด ของแต่ละรายลูกค้า  ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

2
เปลี่ยนเป็นไม่ใช่ขอบคุณมากๆครับผม

3
ผมสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล โดยรันนัมเบอร์ไว้ ผมต้องการให้ Record สุดท้ายที่เป็น New ในวงกลมสีแดงในรูป Textbox ให้เป็น Not Enable เพื่อไม่ให้ User เพิ่มเรคคอร์ดเอง
ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

4
1.กำหนดคุณสมบัติฟอร์ม อนุญาตให้เพิ่ม เป็น  "ไม่ใช่"
2.สร้าง textbox_tmp ขึ้นมา โดยไม่เชื่อมกับฟิลด์ของตาราง
3.ปุ่มเพิ่ม
    If Not IsNull(Me.textbox_tmp) Then
            Me.AllowAdditions = True
            DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
            Me.txt_Message=me.textbox_tmp
    End If
4.ปุ่มบันทึก
    me.Refresh
    Me.textbox_tmp=Null
    Me.AllowAdditions = False

จะประมาณนี้ครับ

ขอบคุณมากครับผม

5
Private Sub Command1_Click()
    If Not IsNull(Me.txt_Message) Then
            DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
    End If
End Sub

ขอบคุณมากครับผม

6
ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นไม่ใช่ดูครับขอบคุณมากครับผม

7
เมื่อเราสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลขึ้นมา เมื่อเรานำเม้าส์ไปคลิ๊กที่ Textbox ใดๆ ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลให้เอง โดยที่เรายังไม่ได้กดปุ่ม เพิ่ม
ตรงนี้แก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

8
เมื่อกดปุ่ม เพิ่ม เรคคอร์ด ถ้า Textbox ชื่อ txt_Message ว่าง จะไม่สามารถเพิ่มเรคคอร์ดได้ ต้องเขียนโค้ด VB ยังไงครับ ขอบคุณมากครับผม

10
ปัญหานี้เกิดเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ที่เคยเจอ
1. ไม่ได้เปิด Excel มาเพื่อ Reformat ตารางให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้า Access เช่น มีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ A ถึง G แล้วก็มีขยะโผล่มาใน J20, K300 และอื่นๆ
2. ข้อมูลแถวแรกใน Excel (ไม่นับ Header) เป็นตัวเลข แล้ว แถวถัดไปเป็น Text เกิดจากความฉลาด (หรือสาระแน) ของ Access ที่คิดว่าข้อมูลทั้งหมดต่อจากนี้เป็นตัวเลข พอไม่เป็นตัวเลขก็เลย Error
3. ไฟล์ Excel ไม่ใช่ Excel

ขอบคุณมากครับ จะลองนำไปตรวจสอบดูครับผม

11
เนื่องจากผมนำเข้าข้อมูลจาก Excel จำนวน 4 Sheet เป็นจำนวน 4 Table
Table ละ 500,000 เรคคอร์ด
พอจำเข้า Sheet ที่ 5 พบว่า เกิด error ดังรูป Compact ก้อแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม
12
ตัวอย่างไฟล์ครับ

ขอบคุณมากครับผม

13
Table มีฟิลด์ชื่อ CustomerName กับ Sequence

ที่ฟอร์ม
มี TextBox ชื่อ txt_CusName
มี TextBox ชื่อ txt_Sequence

เมื่อพิมพ์ชื่อแล้วกด Enter ให้ RunningNo Auto ต่อไปเรื่อยๆครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

14
ใส่codeที่ปุ่มครับ

ชื่อTextbox.BackColor = vbRed

ขอบคุณมากครับผม

15
รบกวนสอบถามคำสั่ง เมื่อกดปุ่ม แล้วให้ TextBox1 มีสีแดง ใน VB ต้องเขียนว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

16
ต้องไปตั้งค่า Regional Settings ให้เป็นปี พ.ศ. ครับ
แต่แนะนำให้ใช้ใน Access เท่านั้นนะครับ

ขอบคุณมากครับผม

หน้า: [1] 2 3 4 ... 10