แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Krathok-man

หน้า: [1] 2
1
ห้อง MS Access / : ส่งเป็น excel และเป็น text
« เมื่อ: 20 พ.ค. 64 , 11:05:00 »
จากที่ทดลอง ก็ไม่พบปัญหาที่ว่านี่นะครับ อาจอยู่ที่รุ่นของ Office หรือการตั้งค่า Default ของ Access/Excel

ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับ Export เป็น Excel ยังไงก็เป็น Text

account: IIf([icode]="ABC","'" & "0984455789","")
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

2
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 19:49:58 »
ลองส่งภาพที่แก้ไข path มาให้ผมดูหน่อยครับ ของไฟล์ activex.bat
ของผมก็ windows 10 64 bit ครับใช้งานได้ปกติ

ไฟล์ตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ใน vb 6.0 นะครับลองโหลดตัวนี้ไปติดตั้งดูด้วย
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10019

Copy OCX ไฟล์ไปไว้

สำหรับ Windows 64-bit แตกไฟล์
OCX ไปที่: C:\Windows\SysWOW64
จากนั้นคลิกขวาที่
Command Prompt กดเลือด (Admin)
แล้วพิมพ์ แบบนี้เข้าไปในหน้าต่าง CMD

regsvr32 comdlg32.ocx

กด ENTER

คลิปฝรั่งสอน
https://youtu.be/1QQDAchjsm0
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

3
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 13:56:08 »
เอาไฟล์ COMDLG32.OCX ไว้ในโฟลเด้อที่โปรแกรมอยู่

หรือดาวน์โหลด ไฟล์ที่ผมส่งไป จะได้ไฟล์ 2 ไฟล์
ที่ไฟล์ชื่อ ActiveX.bat ใช้โปรแกรม NotePad เข้าไปแก้ Path ที่โฟลเดอร์โปรแกรมอยู่เช่น

Regsvr32 C:\MyprogramFloder\COMDLG32.OCX

แล้วกดเซฟ
แล้วกดดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ActiveX.bat เพื่อเป็นการ Copy File ไปติดตั้ง

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

4

ลองใช้ .WriteLine แทน .Write ดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

5
Shell """c:\program files\7-zip\7z.exe"" a """ & PathString & "\" & "Work.zip" & """ """ & PathString  & "\" & "Work.mdb" & """ "
กรณีข้อความใน PathString มีเครื่องหมาย \ ปิดท้ายอยู่แล้ว ก็ให้เปลี่ยน & "\" & ทั้ง 2 ตำแหน่งเป็น & ก็พอครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

6
ผมจะใช้คำสั่งแบบ command-line ของโปรแกรมที่ทำการ zip ดังนั้นขึ้นกับว่าโปรแกรม zip ที่ใช้นั้น มี command-line หรือไม่ ถ้ามี คำสั่งมีรูปแบบเป็นอย่างไร ส่วนที่ผมใช้คือ 7-zip เวลาสั่ง zip ก็คือ

if dir("drive:\...ชื่อไฟล์.zip") <> "" then kill "drive:\...ชื่อไฟล์.zip" ' ลบ zip เดิมก่อน
shell """c:\program files\7-zip\7z.exe"" a ""drive:\...ชื่อไฟล์.zip"" ""drive:\...ชื่อไฟล์ที่ต้องการ zip"""

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

7
มันขึ้นข้อผิดพลาดทั้งหมายเมื่อก่อนไม่รู้ ตอนนี้ขอติดตั้งเฉพาะแอคเซสอย่างเดียวครับ ต้องทำช้อตคัตไว้หน้าจอเลย...ขึ้นข้อความแปลกๆ ลงใหม่จบ แล้วฝังแอคเซสและอันอื่นๆ ที่น่าจะเชื่อมกันของโปรแกรมไมโครซอฟท์ เรียกใช้จากในพีซี ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

8
ถ้าโปรแกรมสามารถรันที่เครื่องได้โดยไม่มีปัญหา ก็อาจเป็นไปได้ว่า ใน VBA Editor ที่เมนู Tools - References... บางตัวที่ทำเครื่องหมายเลือกไว้ แต่ปรากฏข้อความว่า Missing แปลว่า library ตัวนั้นหายไป ก็ต้องดูอีกทีว่าตัวไหนหาย ไปก็อปปี้จากเครื่องอื่นมาลง หรือต้องติดตั้งตัว library นั้นใหม่หรือไม่

หรือ registry ของวินโดว์ในส่วนของ Access อาจจะเสีย  หรือไฟล์ที่ Access ใช้บางตัวอาจจะเสียก็ได้ครับ บอกยากเหมือนกัน
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

9
MsgBox "ข้อความ", vbOKCancel + vbDefaultButton2
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

10
ผมสร้าง code ดังนี้  เพื่อไม่ให้ Form BB_detail  รับข้อมูล
 [BB_detail].Form.AllowAdditions = False
 [BB_detail].Form.AllowEdits = False
 [BB_detail].Form.AllowDeletions = False
แต่มันยังกด command btt  ได้  จริงๆ  ผมอยากให้ Disable ทั้งหมด คือสั่งอะไรไม่ได้เลย
เมื่อเกิดเหตุการณ์    มีวิธีอะไรบ้างครับ

ใช้การกำหนด ControlType ครับเช่นต้องการให้ combobox , textbox , commandbotton ไม่ให้สามารถกดแก้ไขได้ ใช้ ctl.Enabled = false

โค๊ด: [Select]
Private Sub Form_Current()
Dim ctl As Control
  For Each ctl In Me
   If ctl.ControlType = acComboBox Then
       ctl.Enabled = False
       ctl.Locked = True
   End If
    If ctl.ControlType = acTextBox Then
       ctl.Enabled = False
       ctl.Locked = True
   End If
    If ctl.ControlType = acCommandButton Then
       ctl.Enabled = False
          End If
         Next ctl
    Forms![BB_detail].Form.AllowAdditions = False
    Forms![BB_detail].Form.AllowEdits = False
    Forms![BB_detail].Form.AllowDeletions = False
End Sub

ControlType แบบต่างๆ
   acBoundObjectFrame      Bound object frame   
   acCheckBox      Check box   
   acComboBox      Combo box   
   acCommandButton      Command button   
   acCustomControl      ActiveX (custom) control   
   acImage      Image   
   acLabel      Label   
   acLine      Line   
   acListBox      List box   
   acObjectFrame      Unbound object frame or chart   
   acOptionButton      Option button   
   acOptionGroup      Option group   
   acPage      Page   
   acPageBreak      Page break   
   acRectangle      Rectangle   
   acSubform      Subform/subreport   
   acTabCtl      Tab   
   acTextBox      Text box   
   acToggleButton      Toggle button   


โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

11
ห้อง MS Access / : บังคับให้ Run Notepad Full Screen
« เมื่อ: 03 เม.ย. 63 , 12:07:58 »
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
เปิดแล้ว บังคับให้เต็มเจอครับ 
มี Code ที่ทำให้เต็มเจอไหม

ใช้โค้ดอีกหน่อย
โค๊ด: [Select]
Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

12
เช่น  65.00 อ่านว่า "sixty five bath"  เป็นต้น จนถึงหลักล้าน

สร้าง Module ใส่โค้ดนี้เข้าไป


โค๊ด: [Select]
Public Function wsiSpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Bath, Stang, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert Stang and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
        Stang = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                  "00", 2))
        MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
        Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
        If Temp <> "" Then Bath = Temp & Place(Count) & Bath
        If Len(MyNumber) > 3 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
        Else
            MyNumber = ""
        End If
        Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Bath
        Case ""
           Bath = "No Bath"
        Case "One"
            Bath = "One Bath"
         Case Else
            Bath = Bath & " Bath"
    End Select
    Select Case Stang
        Case ""
            Stang = " and No Stang"
        Case "One"
            Stang = " and One Stang"
              Case Else
           Stang = " and " & Stang & " Stang"
    End Select
    wsiSpellNumber = Bath & Stang
End Function
     
' Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
        result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
        result = result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
        result = result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = result
End Function
     
' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
    Dim result As String
    result = ""           ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then   ' If value between 10-19...
        Select Case Val(TensText)
            Case 10: result = "Ten"
            Case 11: result = "Eleven"
            Case 12: result = "Twelve"
            Case 13: result = "Thirteen"
            Case 14: result = "Fourteen"
            Case 15: result = "Fifteen"
            Case 16: result = "Sixteen"
            Case 17: result = "Seventeen"
            Case 18: result = "Eighteen"
            Case 19: result = "Nineteen"
            Case Else
        End Select
    Else                                 ' If value between 20-99...
        Select Case Val(Left(TensText, 1))
            Case 2: result = "Twenty "
            Case 3: result = "Thirty "
            Case 4: result = "Forty "
            Case 5: result = "Fifty "
            Case 6: result = "Sixty "
            Case 7: result = "Seventy "
            Case 8: result = "Eighty "
            Case 9: result = "Ninety "
            Case Else
        End Select
        result = result & GetDigit _
            (Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = result
End Function
     
' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
        Case 1: GetDigit = "One"
        Case 2: GetDigit = "Two"
        Case 3: GetDigit = "Three"
        Case 4: GetDigit = "Four"
        Case 5: GetDigit = "Five"
        Case 6: GetDigit = "Six"
        Case 7: GetDigit = "Seven"
        Case 8: GetDigit = "Eight"
        Case 9: GetDigit = "Nine"
        Case Else: GetDigit = ""
    End Select
End Function

เวลาเรียกใช้ก็ใส่ในคิวรี่ ก็ใส่ EngText:wsiSpellNumber([ชื่อฟิลล์]) หรือ ตัวแปรที่จำให้แสดง

Credit : www.microsoftaccessexpert.com
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

13
ด้านบนเป็นเพียงการเติมอักษรต่อท้ายเลขวันที่ครับ
ส่วนมาโครด้านล่างนี่ผมก็แก้จากชื่อเดือนภาษาไทยเป็นชื่อเดือนภาษาอังกฤษครับ
ตัวอย่างการนำไปใช้งาน =Format(Date(),"d ") & MonthNameEng(Date()) & " " & Year(Date()) = 25 February 2020

โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Public Declare Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long
Public Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" _
   Alias "GetLocaleInfoA" _
(ByVal Locale As Long, _
   ByVal LCType As Long, _
   ByVal lpLCData As String, _
   ByVal cchData As Long) As Long

Public Function GetUserLocaleInfo(ByVal dwLocaleID As Long, ByVal dwLCType As Long) As String
   Dim sReturn As String
   Dim r As Long
   r = GetLocaleInfo(dwLocaleID, dwLCType, sReturn, Len(sReturn))
   If r Then
      sReturn = Space$(r)
      r = GetLocaleInfo(dwLocaleID, dwLCType, sReturn, Len(sReturn))
      If r Then GetUserLocaleInfo = Left$(sReturn, r - 1)
   End If
End Function

Public Function mYear(ByVal yourDate As Date) As Long
    mYear = Year(yourDate)
    If GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) = 7 Then mYear = Year(yourDate)
End Function

Public Function bYear(ByVal yourDate As Date) As Long
bYear = Year(yourDate)
'If GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) <> 7 Then bYear = Year(yourDate) + 543
If GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) = 7 Then bYear = ((Year(yourDate) + 543) - 2500)
End Function

Function MonthNameEng(ByVal yourDate) As String
    If Not IsNull(yourDate) Then
        yourDate = Format(yourDate, "m")
        Select Case yourDate
            Case 1
               MonthNameEng = "January"
            Case 2
               MonthNameEng = "February"
            Case 3
               MonthNameEng = "March"
            Case 4
               MonthNameEng = "April"
            Case 5
               MonthNameEng = "May"
            Case 6
               MonthNameEng = "June"
            Case 7
               MonthNameEng = "July"
            Case 8
               MonthNameEng = "August"
            Case 9
               MonthNameEng = "September"
            Case 10
               MonthNameEng = "October"
            Case 11
               MonthNameEng = "November"
            Case 12
               MonthNameEng = "December"
            Case Else
               MonthNameEng = ""
        End Select
    End If
End Function


มาแถมถ้าอยากให้มีอักษรต่อท้ายด้วยอีก
1. แก้มาโครแรกให้ FancyDate = FancyDate & Format(dteInput, " ")
2. =FancyDate(Date()) & MonthNameEng(Date()) & " " & Year(Date()) จะได้  25th February 2020
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

14
Public Function FancyDate(dteInput As Date) As String

'   Convert #6/12/2016#
'   To: 12th June 2016

    FancyDate = Day(dteInput)
   
    Select Case Day(dteInput)
    Case 4 To 20, 24 To 30
        FancyDate = FancyDate & "th"
    Case 1, 21, 31
        FancyDate = FancyDate & "st"
    Case 2, 22
        FancyDate = FancyDate & "nd"
    Case 3, 23
        FancyDate = FancyDate & "rd"
    End Select
   
    FancyDate = FancyDate & Format(dteInput, " mmmm yyyy")


End Function


Sub testdatefunction()

Dim datestr As Date

datestr = CDate("01/01/2017")

Debug.Print datestr, FancyDate(datestr)

End Sub

พอดัดแปลง ใกล้เคียงไหมครับ ไปค้นมาให้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

15
ลองดูที่การตั้งค่า Regional Settings ว่าเป็นแบบนี้ไหม
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

16
Object, Control, Textbox ต่างก็เป็น Data Type ใน Access   แต่ตัวแปรของ Object จะกว้างๆ เมื่อสร้างตัวแปรขึ้นมาด้วย Dim ตัวมันเองไม่มีคุณสมบัติอะไรอยู่เลย จนกว่ามันจะถูกกำหนดว่ามันคืออะไร เช่น จากรูป เมื่อกำหนดโดยคำสั่ง Set O = GetObject("C:\Data\DrugList.xls") กลไกของ Access ก็จะกำหนดให้ obj เป็น workbook ของ DrugList.xls ซึ่งหลังจากนี้เราก็สามารถเขียนโค้ดเพื่อเรียกใช้ property และ method ต่างๆที่ตัวโปรแกรม Excel มีให้กับ workbook ได้แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเรากำลังพิมพ์คำสั่งในบรรทัดต่อๆไปว่า O. เราก็จะยังไม่เห็นว่ามันมี property หรือ method อะไรโผล่ขึ้นมาทั้งๆที่ได้กำหนดไปแล้ว ไม่เหมือนตัวแปร C ซึ่งเป็นตัวแปรประเภท Control ที่จะมี listbox แสดง property และ method ออกมาให้เห็น นั่นเพราะว่า Access จะรู้ว่า O คืออะไรก็ต่อเมื่อโค้ดได้ทำงานแล้ว แต่ขณะที่เรากำลังเขียนโค้ดอยู่ใน Editor นั้น โค้ดยังไม่ได้ทำงาน (ยกเว้นว่าเรากำลังอยู่ในโหมด Debug) ดังนั้น Access จะไม่มีทางรู้เลยว่ามันคืออะไร ก็เลยไม่สามารถแสดง listbox นั้นออกมาให้เราเห็น

Object ต่างกับ Control และ Textbox ตรงที่สองตัวหลังนั้นเป็น object ที่อยู่ในตัว Access เองอยู่แล้ว มันย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่ามี property และ method อะไรอยู่บ้างโดยไม่ต้องไปผูกว่า Control หรือ Textbox นี้คือตัว "อะไร" บนฟอร์ม/รายงานตัวนั้น (แต่การที่รู้อยู่แล้ว ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียกใช้ property และ method ก่อนการผูกกับ "อะไร", ด้วยคำสั่ง Set, โดยไม่เกิด error message เพราะมันขึ้นกับว่า property และ method นั้นๆเกี่ยวข้องกับ "อะไร" ที่ Access ต้องรู้ว่ามีอยู่จริงๆก่อนหรือไม่ เช่น ชื่อของ Control หรือ Textbox เป็นต้น)

สรุปว่าเราจะใช้ Object ก็ต่อเมื่อเราต้องการผูก Object นั้นกับ "อะไร" นอกตัว Access เพื่อใช้งาน "อะไร" ตัวนั้น

ส่วน Control ก็คือองค์ประกอบต่างๆบนฟอร์ม/รายงาน เช่น Textbox, Line, Section เป็นต้น มันมี property และ method รวมๆที่องค์ประกอบต่างๆมีเหมือนๆกัน ซึ่งก็มีไม่เท่าไหร่

สุดท้าย Textbox ก็เป็น Object ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเท็กซ์บ็อกซ์ไปเลย มี property และ method เฉพาะ Textbox เท่านั้นครับ เราไม่ค่อยกำหนดตัวแปรของ Textbox เท่าไหร่ เพราะมักอ้างถึง Textbox นั้นได้โดยตรงอยู่แล้ว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

17
ขอตอบแบบนี้นะครับ (ท่านอื่นสามารถเสริมได้นะครับ เผื่อผมผิดพลาด ตกหล่นตรงไหน)

ก่อนอื่นต้องแยกกันอย่างนี้ก่อนนะครับ
สำหรับ Object นั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ คือมองทุกสิ่งอย่างให้เป็นวัตถุไปหมด โดยเจ้าวัตถุที่เราเห็นบนหน้าจอ (หรือที่ไม่เห็นบนหน้าจอ) ก็ต้องมีคุณสมบัติตามกฏของ Object Oriented Programming เช่น Inheritance และบลาๆๆ 3-4 ข้อจำไม่ได้ แต่ที่จำได้คือ Access มีแต่ไม่ครบทุกข้อ แต่ก็หยวนๆ วพอกล่อมแกล้มว่าเป็น OO ได้ (อันนี้บ่น)

สรุปคือ Object คือสิ่งที่เรามองเห็นได้บนหน้าจอ และสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะทำงานอยู่เบื้องหลัง คือให้มองว่ามันเหมือนวัตถุชิ้นนึง

คราวนี้มาเรื่องของ Control
Control น่ะ ก็เป็นออบเจ็กต์แบบนึงที่ทำงานอยู่บนฟอร์มและรีพอร์ต แต่คราวนี้ถ้าเรียก ComboBox TextBox ว่าออบเจ็กต์อาจสร้างความสับสนได้ (อันนี้ผมคิดเอง) เขาก็เลยเปลี่ยนมาเรียกคอนโทรลแทน เพราะหน้าที่หลักคือใช้ควบคุมการทำงานต่างๆ ทั้งในฟอร์มและรีพอร์ต
เส้นตรงที่ลากใส่ในฟอร์มก็เรียกคอนโทรลนะ ทั้งที่ไม่เคยใช้ควบคุมอะไรเลยซักอย่าง (หรือใครเคยใช้ก็เล่าสู่กันหน่อย)

สรุป Control ก็คือ Object แบบนึง ที่เราใส่ไว้ในฟอร์มหรือรีพอร์ต

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

18
ห้อง MS Access / > Val กับ Cdbl ใช้ยังงัยครับ
« เมื่อ: 19 เม.ย. 61 , 16:43:54 »
Val  กับ  Cdbl  ใช้ยังงัยครับ

ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนค่าของ นิพจน์ แปลเป็นค่าที่เฉพาะเจาะจง
Cdbl คือการเปลี่ยน นิพจน์ให้เป็น Double ครับ
ยกตัวอย่าง ผมกำหนด Integet กับ Double เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678    ' MyDouble แสดงค่าเป็น  Double.
MyInt = CInt(MyDouble)    ' MyInt แสดงค่าเป็น 2346. คือ Integer

ตัวอย่าง Val กำหนดตัวแปร
Dim MyInt, MyVar
MyInt = 1554    ' MyInt คือค่าจำนวนเต็มตัวเลข หรือว่า Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "0000")   จะเห็นได้ว่าเราแทนค่าตัวแปร Var = 0000 ออกมา
MyVar จะแสดงผลออกมาดังนี้ 15540000.
ในกรณีที่จะ ใช้ในการคำนวนยกตัวอย่างเชื่อ
มีชื่อมูลตัวเลข ที่เราเก็บไว้ใน Record เป็น Sting
ชื่อ text 1 = 1.5 และ text 2 = 6.1 ผลการรวทที่ได้ กรณี text1+text2 คือ 1.56.1
ซึ่งเมื่อเราต้องการคำนวน แล้วให้แสดงค่าเป็น  Double ต้องกำหนดดังนี้
(CDbl(text1)) + (CDbl(text1)) ผลที่ได้คือ 7.7 นั้นเอง

ยังมีการเปลี่ยนค่าของ นิพจน์ แปลเป็นค่าที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งยังมี อีกหลายรูปแบบด้วยกันดังนี้

CBool  Boolean   สตริงที่ที่ถูกต้องหรือนิพจน์ใด ๆ

CByte  ไบต์  0 ถึง 255

CCur สกุลเงิน -922,337,203,685,477.5808 เพื่อ 922,337,203,685,477.5807

CDate  วันที่  นิพจน์วันที่ที่ถูกต้องใด ๆ

CDbl  Double

CDec  เลขฐานสิบ
+/ 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 สำหรับศูนย์ปรับขนาดตัวเลข นั่นคือ ตัวเลข โดยไม่มีจุดทศนิยม สำหรับตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยม 28 คือช่วง
+/ 7.9228162514264337593543950335 หมายเลขที่ไม่ใช่ศูนย์เป็นไปได้น้อยที่สุดคือ 0.0000000000000000000000000001

CInt  จำนวนเต็ม  -32768 ถึง 32767 แทนเศษส่วนจะถูกปัดเศษ

CLng ความยาว   -2147483648 เพื่อ 2147483647 แทนเศษส่วนจะถูกปัดเศษ

CSng  เดี่ยว  -3.402823 e 38 ถึง - 1.401298 e-45 สำหรับค่าลบ 1.401298 e-45 ถึง 3.402823 e 38 สำหรับค่าบวก

CStr สตริง ส่งกลับค่าสำหรับ CStr ขึ้นอยู่กับอาร์กิวเมนต์นิพจน์

CVar ตัวแปร ช่วงเดียวกันเป็นคู่สำหรับ numerics ช่วงเดียวกันเป็นสตริงที่สำหรับ numerics ไม่ใช่
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man

หน้า: [1] 2