แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lalerster

หน้า: [1]
1
https://www.thai-access.com/index.php?topic=411.0
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: lalerster

2
Private Sub SendMail_Click()
Dim App As New Outlook.Application
Dim Email As Outlook.MailItem
Dim fileName As String, today As String
today = Format(Date, "DDMMYYYY")
fileName = Application.CurrentProject.Path & "\Report1_" & today & ".pdf"
DoCmd.OutputTo acReport, "Report1", acFormatPDF, fileName, False

Set Email = App.CreateItem(olMailItem)
With Email
    .Recipients.Add "ใส่อีเมลผู้รับจดหมาย"
    .Subject = "ชื่อเรื่อง"
    .Body = "รายละเอียดเนื้อหา"
    .Attachments.Add fileName
    .Send
End With

MsgBox "ส่ง Email เสร็จแล้ว!", vbInformation, "EMAIL STATUS"

Set Email = Nothing
Set App = Nothing

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: lalerster

3
งั้นใช้ โปรแกรมเสริมครับโหลดตัว cutepdf Writer มาครับ
Link  http://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe
ติดตั้งให้เรียบร้อย
พอเรากด Print  เลือกเครื่องปริ้นเป็น CuteWriter ก่อนครับ

จะได้คุณภาพที่เหมือนต้นฉบับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: lalerster

4


ดูใน Design View ปกติ

ดูใน Print Preview ปกติ

แต่พอแปลงเป็น .PDF คุณภาพของรูปภาพลดลง ต้องตั้งค่าตรงไหนอย่างไรครับ

ตอน Export ติ๊กเลือกตรงนี้หรอยังครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: lalerster

หน้า: [1]