แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - UnKnown

หน้า: [1] 2 3
1
อ้าว ลบข้อมูลออกทำไมอะครับ เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นในอนาคต
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

2
ยอดเยี่ยมมากๆครับ  :love:
อาจจะมีวิธีอื่นๆที่ง่ายกว่านี้ แต่วิธีนี้สาย DIY คิดได้แค่นี้ แต่ก็สามารถนำไปใช้งานได้เหมือนกัน
ส่วน Left , Mid , Right
บางคนเขาก็จะใช้ Mid อย่างเดียวเลยก็ได้เหมือนกัน เพราะมันสามารถกำหนดช่วงของการนับได้ทั้งหมดอยู่แล้ว
แต่ผมใช้ทั้งสามแบบ เพื่ออยากให้ได้ศึกษาการใช้ Function เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ต่อได้ครับ
ขอบคุณที่ช่วยอธิบายได้ละเอียดมากๆครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

3
ห้อง MS Access / : ความเข้าใจ .Tag code vb access
« เมื่อ: 17 ก.ย. 63 , 00:06:50 »
.Tag property คือพื้นที่ว่างๆในคอนโทรลต่างๆที่ให้เราใส่ค่าอะไรลงไปก็ได้ เปรียบเหมือนตัวแปรนึง ไม่มีผลต่อการทำงานหรือคุณสมบัติใดๆต่อตัวคอนโทรลนั้นๆ ความหมายของค่าก็แล้วแต่เราจะกำหนดเอาเอง ในงานที่ผมเคยใช้ ก็เช่นตอนก่อนจะบันทึก ผมก็จะวิ่งอ่านแต่ละคอนโทรลดูว่า .Tag ไหนมีข้อความบ้าง ถ้ามี แต่ผู้ใช้ไม่ได้เป้อนค่าลงคอนโทรลนั้น ก็จะเอาข้อความใน .Tag ไปแสดงเป็นข้อความเตือนให้ผู้ใช้รับรู้ว่าข้อมูลที่ขาดหายไปมีอะไรบ้าง ผมก็จะได้ไม่ต้องมาเขียนโค้ดเช็คทีละคอนโทรล ซึ่งแต่ละฟอร์มก็มีคอนโทรลที่แตกต่างกัน ผมก็จะสามารถเขียนโค้ดเป็น Public Function ที่ทำการเช็คเอาไว้แค่ที่เดียว โค้ดเดียว ก็พอ เช่น ในเท็กซ์บ็อกซ์ Customer Name ผมก็ใส่คำว่า "ชื่อลูกค้า", ในเท็กซ์บ็อกซ์ Purchase Order ก็ใส่คำว่า "เลขที่ใบสั่งซื้อ" เป็นต้น

ส่วนในบรรทัดแรกนั้น เป็นการเช็คว่าถ้า .Tag ไม่มีค่า , แต่จริงๆไม่มีความจำเป็นต้อง & กับ "" เพียงเขียนว่า if txtID.Tag = "" then ก็พอแล้ว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

4
Make Table Query พอจะมีอ็อปชั่น IN เพื่อสร้างเทเบิลในฐานข้อมูลอื่นได้ครับ
SELECT field1, field2, ... INTO new_table IN "drive:\path\...\file_name.accdb" FROM source_table;

แต่ก็ตามที่คุณ Unknown บอกครับ เราสามารถ JOIN ลิงค์เทเบิลจากฐานข้อมูลอื่น กับ เทเบิลในฐานข้อมูลเราได้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

5
ห้อง MS Access / : รวมฟิวส์ Text
« เมื่อ: 31 ส.ค. 63 , 16:03:16 »
เราสามารถที่จะพอทำได้ครับ โดยใช้การกำหนด ประกาศตัวแปรเป็น Public นะครับ
ผมสมมุติ text1 ถึง text3 และ textbox แสดงชื่อ total
เพราะโดยปกติ .Text จะใช้ได้กับ คอนโทรลที่ โฟกัสอยู่เท่านั้น
เราจึงควรสร้างตัวแปรขึ้นมาเก็บค่าไว้ก่อนเพื่อนำไปต่อกับ ตัวแปรต่อๆไป ครับ

ดังตัวอย่างโค้ดนี้

โค๊ด: [Select]
Option Compare Database
Public strText1, strText2, strText3 As Variant

Private Sub Form_Current()
Me.total = strText1 & " " & strText2 & " " & strText3
End Sub

Private Sub Text1_Change()
If Len(Me.Text1.Text) > 0 Then
strText1 = Me.Text1.Text
End If
Me.total = strText1 & " " & strText2 & " " & strText3
End Sub
Private Sub Text2_Change()
If Len(Me.Text2.Text) > 0 Then
strText2 = Me.Text2.Text
End If
Me.total = strText1 & " " & strText2 & " " & strText3
End Sub
Private Sub Text3_Change()
If Len(Me.Text3.Text) > 0 Then
strText3 = Me.Text3.Text
End If
Me.total = strText1 & " " & strText2 & " " & strText3
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

6
ได้แล้วใช่ไหมครับ
 :yuush: :yuush:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

7
ควรสร้างเท็กซ์บ็อกซ์ชื่อเดียวกันแต่มีเลขลงท้ายไล่ไปตั้งแต่ 1 ถึง 12   สมมุติชื่อ Textbox1 - 12 
ใส่ sub procedure ไว้ในฟอร์ม

Private Sub CopyText(N As Integer)
   Dim I As Integer

   For I = N+1 to 12
      Me("Textbox" & CStr(I)) = Me("Textbox" & CStr(N))
   Next
End Sub

และในทุก AfterUpdate event procedure ของ Textbox1 - 11 ก็แค่ใส่โค้ด
   Call CopyText(เลขท้ายของ Textbox)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

8
ผม DIY เอานะครับโดยเพิ่มฟิลล์ GetReport ไว้ในตาราง TaxRegis นะครับ
แนวทางคือ ถ้าเราติกเลือกแล้ว จะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่เลือกนี้ สามารถไปแสดงบนรายงานได้ ผมเลยใช้การใส่ค่า Picking ไว้เพื่อใช้ในการ Criteria ไปแสดงบนรายงานนะครับ (ดูโค้ดที่  AddPickingReport นะครับ)
โดยผมจะใช้การลบ Picking ออกทุกครั้งที่กด บันทึกระเบียน เพราะเราต้องการค่าจากการติ๊กใหม่แล้วนั้นเอง
โดยเราใช้ Me.RecordsetClone เข้ามาใช้ในการจัดการกับ Recordset บน form ครับ

โค้ดที่ปุ่มบันทึก

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command24_Click()
Call ClearPickingReport
DoEvents
Call AddPickingReport
End Sub
Sub ClearPickingReport()
Dim RS As DAO.Recordset
    Set RS = CurrentDb.OpenRecordset("TaxRegis", dbOpenDynaset)
    If Me.Dirty = True Then
    Me.Dirty = False
    End If
        RS.MoveFirst
        Do While Not RS.EOF
            If RS("GetReport") = "Picking" Then
                RS.Edit
                RS("GetReport") = Null
                RS.Update
            End If
            RS.MoveNext
        Loop
    RS.Close
    Set RS = Nothing
End Sub
Sub AddPickingReport()

Dim RSt As DAO.Recordset
    Set RSt = Me.RecordsetClone
        RSt.MoveFirst
        Do While Not RSt.EOF
            If RSt("ฎีกา/ส่งตรวจ") = True Then
                RSt.Edit
                RSt("GetReport") = "Picking"
                RSt.Update
            End If
            RSt.MoveNext
        Loop
        RSt.Close
       Set RSt = Nothing
       Me.Dirty = False
       DoCmd.OpenReport "TaxRegis_Check_Yes", acViewPreview
End Sub

Recordsource ของ Report

โค๊ด: [Select]
SELECT TaxRegis.* FROM TaxRegis WHERE ((Not (TaxRegis.GetReport) Is Null));
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

9
ห้อง MS Access / : รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 29 ก.ค. 63 , 14:14:16 »
ไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะครับ แต่จะแนะนำว่าให้เลี่ยงการใช้ Round(N, D) เพราะเมื่อหลักต่อไปที่จะปัดเศษมีค่าเป็น 5 เขาจะไม่ปัดขึ้นเสมอไป เขาจะใช้วิธี Banker Rounding ซึ่งตามกฏจะปัดขึ้นหรือลงไปยังเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด  เช่น Round(0.245, 2) ถ้าปัดขึ้นจะเป็น 0.25 แต่ปัดลงจะได้ 0.24 ดังนั้นเขาก็ปัดลงแทน จะได้เป็น 0.24  และ Round(0.235, 2) ก็จะได้ 0.24 เช่นกัน   แต่ Access ยิ่งมั่วไปกว่านั้นในค่าตัวเลขบางตัว เช่น Round(1.245, 2) ก็ควรจะเป็น 1.24 แต่กลับเป็น 1.25 ไปซะอย่างงั้น ซึ่งขัดกับ Banker Rounding ไปเสียอีก

ถ้าจะปัดเป็น 2 หลัก ให้ใช้เป็น CDec(Format(N, "0.00")) ดีกว่าครับ แต่ถ้าแสดงเฉยๆไม่ได้เอาไปคำนวน ก็ใช้แค่ Format(N, "0.00") ก็พอ

อีกอย่างที่ขอแนะนำคือ อย่าใช้ประเภทข้อมูล Number-Single หรือ Double เพราะจะเก็บค่าที่ไม่ตรงกับข้อมูล โดยจะมีผิดเพี้ยนในทศนิยมตำแหน่งหลังๆได้ ควรใช้ Number-Decimal แล้วกำหนด Scale property เป็นจำนวนทศนิยมที่ต้องการเก็บ จะทำให้การคำนวนตัวเลขที่มีทศนิยมได้ตรงตามความจริง
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

10
ตอบกระทู้ตัวเอง ได้ข้อคิดจากเวปบอร์ดนี้ครับ แก้ปัญหาที่ติดคือ ใช้ ฟังก์ชั่น  Round([x],2) 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

11
พึ่งคิดได้ว่าก็ใช้คำสั่งให้ทุกปุ่มที่มีซ่อนก่อนแล้วค่อยมาสั่งแสดงตามตัวเลขที่หลังอีกที  :meaw:

โค๊ด: [Select]
Private Sub Text5_AfterUpdate()

Me.Command1.Visible = False
Me.Command2.Visible = False
Me.Command3.Visible = False
Me.Command4.Visible = False

GetNum = Me.Text5
    Select Case GetNum
        Case "1": Me.Command1.Visible = True
        Case "2": Me.Command2.Visible = True
        Case "3": Me.Command3.Visible = True
        Case "4": Me.Command4.Visible = True
    End Select
End Sub

โค้ดข้างบนสามารถลดรูปลงมาได้นะครับ พร้อมกับรองรับกรณี Text5 ไม่ได้เป็นตัวเลข

   Dim I   As Integer
   Dim J   As Integer

   If IsNumeric(Me.Text5) Then J = CInt(Me.Text5)
   For I = 1 to 12
      Me("command" & Cstr(I)).Enabled = (I = J)
   Next

แต่สงสัยว่าทำไมต้องทำ 12 ปุ่ม สร้างปุ่มเดียวแล้วพิจารณาการทำงานของโค้ดในปุ่มนั้นด้วยค่าจาก Text5 ไม่ง่ายกว่าหรือ ?
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

12
ใช้
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
หรือ
Me.Dirty = False
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

13
ห้อง MS Access / : ไฮไลท์ row ที่โฟกัส
« เมื่อ: 19 มิ.ย. 63 , 16:48:52 »

การสร้าง Highlight ให้กับ Current Record ลองดูตัวอย่างนี้ครับ

1.สร้าง textbox unbound ขึ้นมา 1 อันชื่อ txtHighlight แล้วซ่อนไว้ ไม่ต้องแสดง

2.เลือก textbox ตรง Detail ทั้งหมด แล้วเลือกไปที่ี การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ดังภาพด้านล่าง


3.กำหนดเงื่อนไข นิพจน์ โดยสร้างเงื่อนไขเช็คว่า ถ้าเรคคอร์ดปัจจุบัน = txtHighlight ก็จะแสดง สีตามที่เรากำหนด ดังรูป


4.กำหนดโค้ด Event Form_Current()

Private Sub Form_Current()
Me.txtHighlight = Me.[ID]
End Sub

หมายเหตุ

ถ้าคุณอยากให้ได้แบบการเลือกทีละหลายๆ เรคคอร์ดโดยใช้ In เหมือนตัวอย่างเก่าที่เคยทำ ก็นำมาปรับใช้ได้เลยครับ ใช้วิธีแบบนั้นได้เหมือนกัน
โดยกำหนดเงื่อนไข แบบตัวอย่างข้อ 2
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

14
มันมีใน active x นะครับลองไปเล่นดู

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

15

ลองไปทดสอบดูนะครับ ผมใช้การจับลำดับของ combobox โดยใช้ Active Control
สาย DIY อีกแล้วนะครับอิอิ โดยใช้ Call select_case ใน Event AfterUpdate() ทุกอันนะครับ
โดยผมจะกำหนด combobox เป็น Nboss_1 แทนของเดิมคือ 01 นะครับ
ข้อดีมีโค้ดชุดเดียวมีกี่ combobox ก็ได้ครับไม่จำกัด

เช่น
Private Sub Nboss_1_AfterUpdate()
Call select_case
End Sub
Private Sub Nboss_2_AfterUpdate()
Call select_case
End Sub
Private Sub Nboss_3_AfterUpdate()
Call select_case
End Sub
Private Sub Nboss_ลำดับ N_AfterUpdate()
Call select_case
End Sub

โค๊ด: [Select]
Sub select_case()
Dim strTextName,GetString,GetNum As String

strTextName = ActiveControl.Name
GetNum = Right(strTextName, Len(strTextName) - InStrRev(strTextName, "_"))
Me("ne_" & GetNum) = Me(strTextName).Column(4)
GetString = Me(strTextName).Column(4)

Select Case GetString
        Case "Undead": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Fire"
        Case "Earth": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Fire"
        Case "Fire": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Water"
        Case "Water": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Wind"
        Case "Wind": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Earth"
        Case "Poison": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Holy"
        Case "Shadow": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Holy"
        Case "Holy": Me("WinNE_" & GetNum).Value = "Shadow"
       Case Else: Me("WinNE_" & GetNum).Value = ""
    End Select
 
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

16
ทำบนฟอร์มหรือเปล่าครับ ที่จริงแล้ว ไม่ใช่แค่สินค้ามีค่าเป็น 0 นะครับ
วิธีการผมว่าน่าจะสร้างการเปรียบเทียบจำนวนคงเหลือ กับ จำนวนเบิกด้วย เช่น
สินค้าคงเหลือ = 3 แต่เบิก = 5 แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้ว มันติดลบ
ใช้ IF check ก็ได้เช่น

IF สินค้าเบิก > สินค้าคงเหลือ or สินค้าเบิก = "0" Then
msgbox "ไม่สามารถเบิกได้เกินจำนวนที่มีอยู่ คงเหลือปัจจุบัน" & สินค้าคงเหลือ & " อัน"
End if
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

หน้า: [1] 2 3