แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มาลี

หน้า: [1] 2 3 4 5
2
น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
ขออนุญาตคุณ001jetnipitด้วยนะคะ

รบกวนอาจารย์ OddyWriter ขอไฟล์ตัวอย่างแบบ 32 bit ด้วยได้ไหมคะ
หนูจะเอาไปปลุกผีงานเก่าที่เคยถอดใจล้มเลิกไปแล้วค่ะ

แต่หนูลองเอาไฟล์ตัวอย่าง64bit ของอาจารย์ไปรันกับ 32bit มันก็ทำงานได้ปกตินะคะ
ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจะมีผลแตกต่างอื่นๆหรือเปล่าคะ

จริงดิ ผมส่งผิดไฟล์เหรอเนี่ย ดันส่ง 32 Bit ไปซะงั้น ถ้าจะ Run บน 64 Bit ให้แก้โค้ด Function เป็น PtrSafe Function ครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

3
ดูที่ On Open/On Close ของฟอร์ม และ Module1 ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

4
ขออนุญาตตอบคุณ 001jetnipit นะคะ
เห็นว่าคุณได้ทำฟอร์มป็อปอัพไว้แล้ว ลองทำอย่างนี้ดูนะคะ

ที่อีเวนต์ เมื่อเปิด ของฟอร์มป็อปอัพ ใส่คำสั่งนี้ลงไป (ต้องเป็นฟอร์มป็อปอัพนะคะ)
 DoCmd.RunCommand acCmdAppMinimize

และที่อีเวนต์ เมื่อปิด ของฟอร์มป็อปอัพ ใส่คำสังนี้ลงไปเพื่อคืนค่าเดิมค่ะ
 DoCmd.RunCommand acCmdAppRestore
หรือ
 DoCmd.RunCommand acCmdAppMaximize

ลองประยุกต์ใช้ดูนะคะ

วิธีการง่ายกว่าผมมาก (จะคิดเยอะทำไมเนี่ย)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

5
ขอบคุณค่ะอาจารย์
ก่อนหน้านี้หนูได้ทดลองใช้วิธีลักไก่หลอกโปรแกรมโดยสร้างฟิลด์ใหม่ [Notจังหวัด] ที่คิวรี่ขึ้นมาอีกหนึ่งฟิลด์ค่ะ
แล้วแยกใส่คำสั่งทั้งสองลงไป สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้แล้วค่ะอาจารย์สุดยอด สาย DIY อีกคนเปล่าครับนี้  :shout:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

6
ถ้าเป็น [Forms]![frmค้นหา]![text1] or Not [Forms]![frmค้นหา]![text2]
จะสามารถทำได้ แต่ถ้ามี Like ด้วยผมไม่เคยทำครับ
โดยปกติจะสร้างเงื่อนไข โดยใช้ IF check เช่น

IF ISnull(text1) and Not isnull(Text2) then
            กำหนด sql ของ Like "*" & [Forms]![frmค้นหา]![text1] & "*"

elseIF  ISnull(text2) and Not isnull(Text1) then
            กำหนด sql ของ Not [Forms]![frmค้นหา]![text2]
end if
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

7
สมมติว่าเรามีรายชื่อลูกค้ากระจายอยู่ในหลายจังหวัด ทีนี้หนูอยากจะให้ค้นหาโดยละเว้นเฉพาะจังหวัดที่เราระบุใน textbox บนหน้าฟอร์มแล้วสั่งไปที่คิวรี่ให้แสดงข้อมูลทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เราระบุค่ะ
เช่นระบุว่า กรุงเทพฯ ก็ให้ละเว้นเฉพาะกรุงเทพฯอย่างเดียว นอกนั้นแสดงจังหวัดอื่นขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะ

ในคิวรี่ ที่ฟิลล์ของจังหวัด เราสามารถใส่ Criteria
Not Forms![ชื่อฟอร์ม]![ชื่อtextboxบนฟอร์ม]
เท่านี้ ข้อมูลที่จะนำมาแสดง ก็จะไม่มีจังหวัดนั้นแล้วครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

8
https://www.thai-access.com/index.php?topic=1778.msg7613#new

ได้ผลเหมือนกัน (เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

9
ห้อง MS Access / : ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 20:19:10 »
ไฟล์ตัวอย่างครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

10
ห้อง MS Access / ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 06:38:15 »
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
     DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว like '" & [TextFind] & "*'เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
        Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
    End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

ผมต้องการ ค้นหาพบ ให้แสดงข้อมูล (ปัจจุบันเป็นเช่นนั้นแล้ว) แต่หากค้นหาไม่พบให้แสดง .ข้อความว่าไม่พบ. (แบบเดิมแสดงเป็นแถวว่างไม่มีข้อมูล  เหมือนการเพิ่มแถวอัตโนมัติ ตรวจสอบใน Mysql) จะเพิ่มโค๊ตตรงไหนครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

11
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

12
ขอบคุณครับ ใช้โมลดูลนี้ครับ

Public Function RowNum(frm As Form) As Variant
On Error GoTo Err_RowNum
   
    With frm.RecordsetClone
        .Bookmark = frm.Bookmark
        RowNum = .AbsolutePosition + 1
    End With
   
Exit_RowNum:
    Exit Function
   
Err_RowNum:
    If Err.Number <> 3021& Then
        Debug.Print "RowNum() error " & Err.Number & " - " & Err.Description
    End If
    RowNum = Null
    Resume Exit_RowNum
End Function
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

13
ลองดูโพสนี้ครับ
https://www.thai-access.com/index.php?topic=331.msg1345#msg1345
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

14
ผมต้องการให้เวลาที่เราติ๊กเช็คบ๊อก ตรงฟิล จำนวน ให้มันส้รางเลขขึ้นมาตามจำนวน Row ครับ
ใน Report มีฟังจะชั่น Running Sum สามารถทำได้ง่ายๆแต่ใน Form มันไม่มีอะครับไม่ทราบว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นวิธีไหนแทนครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

15
ที่ Cell A3 ใส่ IF เข้าไป
เช่น

=IF(A1>A2,"กำไร",IF(A1<A2,"ขาดทุน"))

แต่ฝากให้คิดเพิ่มนะครับ กรณี A1 และ A2 เท่ากันจะให้แสดงว่าอะไร  :miao:
สมมุติว่ามีก็จะใส่แบบนี้ได้เลย

=IF(A1>A2,"กำไร",IF(A1<A2,"ขาดทุน",IF(A1=A2,"เสมอตัว")))
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

16
รบกวนขอไฟล์ตัวอย่างไว้ศึกษาเพื่อเป็นความรู้ค่ะ
ไฟล์ตัวอย่างที่คุณ Maki โพสไว้นั้น โหลดไปแล้วเปิดไม่ได้ค่ะ(ไฟล์เสีย)
ใช้ โปรแกรม 7-Zip แตกไฟล์ครับ

https://www.7-zip.org/ link
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

หน้า: [1] 2 3 4 5