แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Surapong J Noom

หน้า: [1]
1
ผมเคยใช้แต่  DoCmd.FindRecord  มันค้นหาแบบข้ามฟอร์มได้   :miao: :miao: :miao:

RecordsetClone.FindFirst  ลองทำดูแล้วมันก็น่าจะโอยุนะ
    Forms!main!house.Form.RecordsetClone.FindFirst "[hcode] = " & Forms!main!person.Form.hcode
    Forms!main!house.Form.Bookmark = Forms!main!house.Form.RecordsetClone.Bookmark
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, 5, , acMenuVer70

 :cool: :cool: :cool:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Surapong J Noom

2
ใช้ IIF ครับ
IIF([Gender]="ชาย",กำหนดรูปแบบไม่มีเว้นวรรค,กำหนดรูปมีเว้นวรรค)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Surapong J Noom

3
ลองดูคลิปนี้ของ อ.TTT นะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Surapong J Noom

4
ห้อง Ms Access อื่นๆ / : Link MySQL
« เมื่อ: 28 ม.ค. 62 , 14:27:21 »
ก็ฝากไว้เผื่อจะสามารถช่วยให้มิตรรักแฟนเพลงท่านหนึ่งท่านใด ก้าวพ้นปัญหาที่กำลังแก้อยู่ได้เร็วขึ้น
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Surapong J Noom

5
ห้อง Ms Access อื่นๆ / Link MySQL
« เมื่อ: 28 ม.ค. 62 , 14:21:19 »
พอดีไปเจอโจทย์ใหม่ คือต้องเชื่อมฐานข้อมูลจาก MySQL มาที่งานเก่าที่เป็น SQL Server โดยตัว Front End เป็น MS-Access
งมอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็สามารถทำได้

หลักการมีดังนี้ครับ
- ขั้นตอนที่ 1 ต้องลง Driver ของ MySQL ที่เครื่องก่อน ณ. วันที่โพสนี้มี 2 เวอร์ชั่น คือ v.3.1.5 , 8.0 แนะนำเป็นเวอร์ชั่น 3.1.5
- ขั้นตอนที่ 2 สร้าง User ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลให้เรียบเรียบก่อนพร้อมทดสอบ และอย่าเปลี่ยนสิทธิ์ของ User ที่ว่านี้ให้เป็น Full ด้วยเครื่องหมาย %
- ขั้นตอนที่ 3 สร้าง ODBC เพื่อ Connect ไปยัง MySQL Server
- ขั้นตอนที่ 4 ทำการ Link Table เข้ามาในไฟล์ Front End ที่กำลังใช้งานอยู่
- ขั้นตอนที่ 5 ในหน้าเขียนโค๊ด VBA ให้ติ๊กเลือก Tools --> Reference --> Microsoft DAO 3.6 Object libray

เมื่อต้องการจะจัดการกับข้อมูลใน Table สามารถใช้รูปแบบดังนี้

    Dim rst1, rst2, rst3, rst4, rst5, rst6, rst7, rst8 As DAO.Recordset

    Dim dbs As Database
    Set dbs = CurrentDb()
   
    Set rst1 = dbs.OpenRecordset("SELECT * from Table1")

    'Add
    rst1.addnew
    rst1!Filed1 = "Test"
    rst1.update

    'Edit
    rst1.edit
    rst1!Filed1 = "Test"
    rst1.update

    'Del
    rst1.Delete

    rst1.close
    Set rst1 = nothing

ขอขอบคุณความรู้เกี่ยวกับ MS-Access จาก อ. สุภาพ ไชยา
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Surapong J Noom

6
ตัวอย่างนี้ใช้คิวรี่ 2 อันนะครับ

อันที่ 1 ใส่แบบนี้ โดยผมตั้งชื่อว่า Query1

โค๊ด: [Select]
SELECT [data].Date, Min([data].Time) AS [Time]
FROM data
GROUP BY [data].Date;

อันที่สองใช้ Sub คิวรี่แบบนี้ครับ

โค๊ด: [Select]
SELECT data.*
FROM Query1 INNER JOIN data ON (Query1.Date = data.Date) AND (Query1.Time = data.Time);

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Surapong J Noom

หน้า: [1]