แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Keng

หน้า: [1]
1
ขอบคุณมากๆ ครับ
ได้ run ดูแล้ว Log ขึ้นแล้วครบครับ

แต่ลองใช้คำสั่งการเข้าระบบดู อย่างอื่น OK แต่หากพิมพ์  UserName ผิด มันขึ้นว่า Error บรรทัดนี่้แก้ไขอย่างไรครับ
 
Private Sub Command21_Click()

Dim fpass As String, fusername As String
If IsNull(Me.UserBox) Then
MsgBox "กรุณาระบุ UserName", vbInformation, "ข้อผิดพลาด"
Exit Sub
ElseIf IsNull(Me.PassBox) Then
MsgBox "กรุณาระบุ Password", vbInformation, "ข้อผิดพลาด"
Else
    fusername = DLookup("[UserName]", "User", "[UserName]='" & Me.UserBox & "'")
If fusername = "" Then
    MsgBox "ชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง", vbCritical, "ไม่พบชื่อผู้ใช้งาน"
    Me.Undo
    Me.UserBox.SetFocus

บรรทัดที่ตัวอักษรสีแดง จะแก้ไขอย่างไร รบกวนด้วยครับ

แก้เป็นแบบนี้ครับ
fusername = Nz(DLookup("[UserName]", "User", "[UserName]='" & Me.Userbox & "'"))

ลองดูจากตัวอย่างนี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Keng

2
ลองส่งไฟล์มาให้ดูดีกว่าไหมครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Keng

หน้า: [1]