แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pakkret Non

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / : สร้าง กดปุ่ม button
« เมื่อ: 10 มี.ค. 62 , 16:33:48 »
ต้องการสร้าง กดปุ่ม button  มีปุ่มบันทึกข้อมูล  กับปุ่มจบการทำงาน
เขียนโค๊ตอย่างไรครับให้ปุ่มกดจบการทำงาน ไม่ทำงาน  จนกว่าจะมีการกดปุ่มบันทึกข้อมูลถึงจะกลับมาทำงานได้ครับ

มีหลายวิธีครับ ตัวอย่างเช่น
การกำหนดตัวแปร ไว้เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของปุ้มบันทึกเช่น
โค๊ด: [Select]
Private Sub BtnSave_Click()
Dim SaveEvent  As String
Dim DB As Database
Dim RS As Recordset
   If MsgBox("ต้องการบันทึกข้อมูลข้อมูล ?", vbOKCancel + vbQuestion, "สอบถาม") = vbOK Then
        Set DB = CurrentDb()
        Set RS = DB.OpenRecordset("Table1", DB_OPEN_DYNASET)
    RS.AddNew
    RS![Field1] = Me.Text1
    RS![Field2] = Me.Text2
    RS![Field3] = Me.Text3
    RS.Update
    RS.Close
    DB.Close
    Set RS = Nothing
    Set DB = Nothing
    Call ResetForm
    SaveEvent = "1"  'ถ้าเราบันทึกก็ให้ตัวแปร = 1
    Else
    SaveEvent = "0" 'ถ้าเราไม่บันทึกให้ตัวแปร = 0
    End If
    If SaveEvent = "1" Then
    Me.BtnClose.Enabled = True
    ElseIf SaveEvent = "0" Then
    Me.BtnClose.Enabled = False
    End If   
End Sub

คำสั่งในการเปิดปิดการใช้งานคือ ชื่อตัวControl.Enabled = False หรือ True
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Pakkret Non

2
ลองดูตัวอย่างนี้ดูครับ
โค๊ด: [Select]
Sub GetColor()
Dim lngWhite As Long
Dim lngYellow As Long
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If Not IsNull(Me.ยอดทั้งหมด) And Not IsNull(Me.ยอดที่ใช้ไป) Then
    If Me.ยอดทั้งหมด > Me.ยอดที่ใช้ไป Or _
    Me.ยอดทั้งหมด < Me.ยอดที่ใช้ไป Then
    Me.ยอดทั้งหมด.BackColor = lngYellow
    Me.ยอดที่ใช้ไป.BackColor = lngYellow
         Else
         Me.ยอดทั้งหมด.BackColor = lngWhite
         Me.ยอดที่ใช้ไป.BackColor = lngWhite
End If
    End If
End Sub
Private Sub ใช้ไป1_AfterUpdate()
Call GetColor
End Sub
Private Sub ใช้ไป2_AfterUpdate()
Call GetColor
End Sub
Private Sub ใช้ไป3_AfterUpdate()
Call GetColor
Me.ใช้ไป1.SetFocus
End Sub

ส่วนอยากกำหนดเป็นสีอะไรก็กำหนด ตัวแปลเป็นสีนั้น
 สีแดง   RGB(255, 0, 0)
สีดำ     RGB(0, 0, 0)
สีเหลือง RGB(255, 255, 0)
สีขาว    RGB(255, 255, 255)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Pakkret Non

3
บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
เราเป็นเว็บสีขาว ดังนั้นอะไรที่คิดว่าทำแล้วสังคมในบอร์ดจะเสียหาย อย่าทำ!

กฎกติกา
เว้นจากสิ่งต่อไปนี้
X การเมือง
> ขอแบน User ที่ Post เรื่องการเมืองทุกกรณี

X เว็บหมิ่น
> งดโพสต์หรือนำเว็บหมิ่นสถาบันมาโพสต์นะครับ

X สิ่งผิดกฎหมาย เช่น อนาจาร, การพนัน, การระดมทุน, ฯลฯ เป็นต้น
> ไม่อนุญาตให้โพสต์หรือทำ Link ออกไปยังเว็บเหล่านี้ (ลบโพสต์ & แบนทันที)

X Spam
> สมัคร user ใหม่ เพื่อมา spam จะขอลบ user ทิ้งทันทีครับ
> ปัมพ์โพสต์ตอบแต่ emoticon ต่อเนื่อง รับสิทธิ์โดนแบนนะครับ
> งดตั้งกระทู้เพื่อชักจูงแบบคลุมเครือ หรือ spam ทาง pm

X งดหาDownline ธุรกิจเครือข่าย

X งดโพสต์,ตั้งกระทู้เพื่อการโฆษณา

X ลายเซ็นต์ที่เกินกำหนด
> ห้ามติดพวกแนว sign-profit
> ไม่ขัดกับกฎหลักฉบับนี้

บทลงโทษ
แล้วแต่ลักษณะผู้ดูแลแต่ละท่านจะเลือกใช้
ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
> แก้ไขโพสต์,ลบโพส,ลบกระทู้
> แบนUserเป็นจำนวนวัน
> ยกเลิกUserนั้นๆ


เครดิต ThaiSEOBoard
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Pakkret Non

หน้า: [1]