แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - suaccess

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / : Missing: Microsoft Excel 14.0 Object Library
« เมื่อ: 07 พ.ค. 62 , 13:38:39 »
vbforums บอกแนวว่าเครื่องนั้นก็ต้องลง(หรือมี) Ms Excel ด้วยนะครับ

https://stackoverflow.com/questions/10730300/connect-references-toolsreferences-with-vba-code-macros
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: suaccess

2
Combobox นิยมใช้ในการเลือกรายการหรือเลือกจากตัวเลือกที่สร้างขึ้นมามากกว่าจะใช้การ ใส่ตัวเลขนะครับ
แต่ถ้าใส่ตัวเลือก จาก ID แล้ว แสดงส่วนของ Detail ก็ว่าไปอย่าง
ถ้าเป็นการใส่ตัวเลขก็ใช้ textbox ก็ได้ เลยสงสัยว่าการนำไปใช้ๆทำอะไรครับ

เช่น
โค๊ด: [Select]
Private Sub Combo_Box_1_AfterUpdate()
If Not IsNull(Me.Combo_Box_1) Then
Me.Combo_Box_2 = Me.Combo_Box_1
Me.Combo_Box_3 = Me.Combo_Box_1
End If
End Subโพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: suaccess

3
โค๊ด: [Select]
Function CheckFont(fontName As String, Optional fontSize As Integer) As Boolean
    On Error Resume Next
    With New StdFont
        .Name = fontName
        If fontSize > 0 Then .Size = fontSize
        CheckFont = (StrComp(fontName, .Name, vbTextCompare) = 0)
        fontName = .Name
        fontSize = .Size
    End With
End Function
<การใช้งาน> CheckFont(ชื่อฟอนต์, ขนาดฟอนต์ (กำหนดหรือไม่ก็ได้))
CheckFont("พส. พิมพ์ดีด ๒ ใหม่", 12)
หรือ
CheckFont("พส. พิมพ์ดีด ๒ ใหม่")
 
Return:
True  คือ มีฟอนต์ชื่อ "พส. พิมพ์ดีด ๒ ใหม่" อยู่ในเครื่องแล้ว และใช้ขนาด 12 ได้
False คือ ไม่มีฟอนต์ชื่อ "พส. พิมพ์ดีด ๒ ใหม่" อยู่ในเครื่อง หรือใช้ขนาด 12 ไม่ได้

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: suaccess

หน้า: [1]