แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Tatchawin

หน้า: [1] 2 3 4 5
1
ต้องถาม Admin ครับ ว่าเค้า Allow ให้เรามีสิทธิ์อะไรบ้างในฐานข้อมูลนี้
ผมก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วล่ะว่าเค้าต้องเอาชื่อเราไม่ Match กับตัว Db หรือเปล่า
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

2
ประมาณนี้ ถูกต้องแล้วครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

3
ใช่ครับ แต่ทั้งนี้คุณต้องแยกชื่อพนง.เป็นอีกตารางด้วย โดย 1 คนต้องมี 1 ชื่อล่าสุด ในระบบเท่านั้น

ยกเว้นแต่ว่าคุณสนใจเรื่องการเปลี่ยนชื่อ ก็ต้องมีตารางเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อด้วย
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

4
คิวรีที่สร้างให้ มันคือ Total Query

คุณต้องไปเอาไปสร้าง Select Query ต่อ โดยเชื่อมกับตารางข้อมูลแล้วดึงข้อมูลอื่นๆ มาแสดงครับ

สำหรับการเปลี่ยนชื่อนามสกุล คุณต้องแยกข้อมูลชื่อออกมาเป็นอีกตารางครับ

คือในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อคนนั้น 1 คน ต้องมี 1 เรคอร์ดล่าสุดเท่านั้น ถ้าต้องการบันทึกชื่อเดิมกับชื่อใหม่ ต้องแยกเป็นอีก 1 ตารางครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

5
ตัวอย่างครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

6
ห้อง MS Access / : web app ใน msaccess2013
« เมื่อ: 06 มิ.ย. 64 , 11:30:51 »
ผมก็ไม่ทราบวิธีจึงไปค้นหาพบประกาศจากทางผู้พัฒนาขอนำมาบอกต่อครับ

อ้างถึง
สำคัญ    กำลังลบ Access Services 2010 และ Access Services 2013 ออกจาก SharePoint รุ่นถัดไป เราขอแนะนำให้คุณอย่าสร้างเว็บแอปใหม่ และโยกย้ายแอปที่มีอยู่ของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น Microsoft Power Apps

ที่มา https://1th.me/58buV link
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

7
ลองดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

8
ใช้​ BeforeUpdate event หลัง​ texbox อันที่2 ดีกว่าครับ

 If (not isnull(me. textbox_id) or me.textbox_id<>""​)​ and (not isnull(textbox_disease) or me. textbox_disease<>""​) then
        If dcount("*", "table_name", "id=forms! Formname!textbox_id and   disease =forms! Formname!textbox_disease" ) >0
       then
       Msgbox "ข้อมูลซ้ำ"
       Cancel=true
       End if
Else
Msgbox "ใส่ข้อมูลไม่ครบ"
End if
ลองประยุกต์ดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

9
ต้องเช็ค ทั้ง 2 textbox และ 2 Field ในครั้งเดียว ตัวอย่างโค้ด

Sub SearchDuplicate()
If Not IsNull(Me.txtCongDiseaseID1) And Not IsNull(Me.txtPersonID) Then
If DLookup("[CongDiseaseID]", "tblCongDiseaseDetails", "CongDiseaseID=" & Me.txtCongDiseaseID1 & "") _
And DLookup("[PersonID]", "tblCongDiseaseDetails", "PersonID='" & Me.txtPersonID & "'") Then
MsgBox "ไม่อนุญาตให้กรอกข้อมูลซ้ำ, กรุณาลองใหม่", vbInformation, "ข้อมูลซ้ำกับข้อมูลเดิม"
End If
End If
End Sub

Private Sub txtCongDiseaseID1_Exit(Cancel As Integer)
Call SearchDuplicate
End Sub

Private Sub txtPersonID_Exit(Cancel As Integer)
Call SearchDuplicate
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

10
ลองดูครับ
อุตส่าห์อธิบายโจทย์ขนาดนี้พยายามทำให้ละกัน  :cool:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

11
ทำไมของผมไม่เป็นครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

12
ใช้เงื่อนไขการเช็ค ถ้าไม่มีรายการก็ยกเลิกการทำงานเช่น
Me.lstDepartment.Selected(0) = True

แก้ไขโค้ดเป็นแบบนี้ครับ

โค๊ด: [Select]
If Me.lstDepartment.Selected(0) = True Then
    Exit Sub
    Else
    For Each varItem4 In Me.lstDepartment.ItemsSelected
        strsearch4 = strsearch4 & "," & Me!lstDepartment.ItemData(varItem4)
    Next varItem4
    If strsearch4 = vbEmpty Then
    criteria4 = Null
    Else
        strsearch4 = Right(strsearch4, Len(strsearch4) - 1)
        criteria4 = " And [DepartmentID] in (" & strsearch4 & ")"
    End If
End If
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------
If Me.lstSection.Selected(0) = True Then
    Exit Sub
    Else
    For Each varItem5 In Me.lstSection.ItemsSelected
        strsearch5 = strsearch5 & "," & Me!lstSection.ItemData(varItem5)
    Next varItem5
    If strsearch5 = vbEmpty Then
    criteria5 = Null
    Else
        strsearch5 = Right(strsearch5, Len(strsearch5) - 1)
        criteria5 = " And [SectionID] in (" & strsearch5 & ")"
    End If
End If
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

13
ลองดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

14
แก้โค้ดบรรทัดนี้นะครับ เออเร่อจะหายไป
StrWhere = Nz((criteria1 & criteria2 & criteria3 & criteria4 & criteria5), "")

ปุ่มที่ 1 โจทย์ข้อ 2

โค๊ด: [Select]
Private Sub Cmb1_Click()
Dim sql As String
Dim i As Long
Dim currentMonth As String
Dim NextMonth As String
Dim Criteria As String
With Me.lstYearSort
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstMonthSort
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstSection
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstWorkGroup
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstDepartment
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
currentMonth = Month(Date)
NextMonth = Month(Date) + 1
Criteria = " [MonthNum] in " & "(" & currentMonth & "," & NextMonth & ")"
sql = "SELECT * FROM qryPerDay WHERE" & Criteria
Forms!frmManpower1!frmqryPerDay.Form.RecordSource = sql
End Sub
ปุ่มที่ 2 โจทย์ข้อ 3 ใส่โค้ดแบบนี้
โค๊ด: [Select]
Private Sub Cmb2_Click()
Dim sql As String
Dim i As Long
With Me.lstYearSort
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstMonthSort
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstSection
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstWorkGroup
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
With Me.lstDepartment
    .Selected(0) = True
    For i = .ListCount To 0 Step -1
        .Selected(i) = False
    Next i
End With
sql = "SELECT * FROM qryPerDay;"
Forms!frmManpower1!frmqryPerDay.Form.RecordSource = sql
End Subโพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

15
ลองดูนะครับ
โค้ดแต่ละ listbox ผมจัดไว้เป็นชุดนะครับ
คงไม่ยาก ยังติดตรงส่วนไหนบอกได้
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

16
ครับพรุ่งนี้จัดให้ครับผม
วันนี้ผมเลิกงานแล้ว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

หน้า: [1] 2 3 4 5