แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kom-kub

หน้า: [1]
1
ใช้ IF Check สถานะ textbox ก่อนก็ได้ครับ เช่น

Private Sub Command107_Click()
If IsNull(Me.txt_Start) Or IsNull(Me.txt_End) Then
MsgBox "กรุณาระบุวันที่ให้เรียบร้อยก่อน", vbInformation, "แจ้งเตือน!!"
Else
ใส่โค้ดค้นหาอันเดิมตรงนี้ได้เลย
End If
End sub

หรือเปลี่ยนโค้ดมาใช้แบบนี้ก็ได้ครับเป็นการกำหนด RecordSource
ผมสมมุติตารางของข้อมูลชื่อ Table1


Private Sub Command107_Click()
If IsNull(Me.txt_start) Or IsNull(Me.txt_end) Then
MsgBox "กรุณาระบุวันที่ให้เรียบร้อยก่อน", vbInformation, "แจ้งเตือน!!"
Else
Me.RecordSource = "SELECT * FROM Table1 WHERE (((Table1.[Posting Date]) Between [forms]![frm_service invoice]![txt_start] And [forms]![frm_service invoice]![txt_end])) ORDER BY Table1.[Posting Date];"
End If
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kom-kub

2
ก็ว่าอยู่ ช่วงนี้ฟ้อง error 3340 "คิวรี่เสียหาย" ตลอด

ทำไรไม่ได้เลยครับ  :cry:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kom-kub

3
โดยปกตินั้นเราจะใช้ Query ในการเชื่อมหรือผูกชุดข้อมูลถึงกันเช่น เราเชื่อมรหัสลูกค้าจากใบสั่งซื้อ --> รหัสลูกค้าจากบัญชีรายชื่อ ก็จะได้ข้อมูลเป็นเลขที่ใบสั่งซื้อ,ชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อ,ราคา,ฯลฯ เป็นต้น(ข้อมูลต่อกันในแนวนอน)

กลับไปที่หัวข้อการใช้ UNION Query นั้นจะเป็นการนำข้อมูลมารวมต่อกันในแนวตั้งลงมาตัวอย่างเช่น เราอยากรู้ว่าทัั้งรายชื่อผู้ขาย(เซล),รายชื่อผู้ซื้อ(ลูกค้า),รายชื่อติดต่ออื่นๆนั้นมีใครบ้างนั้นเราก็ใช้ UNION Query จับมารวมกัน หรือถ้าอย่างผมมีตารางเก็บใบสั่งซื้อแยกปีแต่อยากรู้ว่าตั้งแต่ปี 59,60,61,62 ถ้ารวมกันแล้วมีค่าเท่าไหร่ หรือมากรองว่าลูกค้าคนนี้ทั้งหมดแล้วซื้ออะไรไปบ้างทั้งที่ข้อมูลอยู่คนล่ะตารางกันเป็นต้นครับ

อธิบายมาซะยาวมาถึงวิธีการนำไปใช้งานนั้นสามารถชมคลิปตัวอย่างจากทาง microsoft ได้เลยครับผม -->Watch an example of building a union query


ที่มา Use a union query to combine multiple queries into a single result
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kom-kub

หน้า: [1]