แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

หน้า: [1]
1
แนะนำฟ้อนต่างประเทศที่เป็นสากล ดีกว่าครับเช่น Arial , Tahoma , Calibri , Verdana , Lucida , sans serif เป็นต้น
ผมก็เคยใช้ฟ้อนไทย เจอปัญหาพวกนี้ตลอด ปัจจุบันเลยใช้ฟ้อนตามข้างบนแทนครับ มันเป็นฟ้อนที่ติดมากับวินโดร์ไม่ต้องลงเพิ่ม
เพราะบางเครื่องก็ไม่ได้กำหนด Location Thai ไว้ปัญหาก็จะเกิดได้เหมือนกัน
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

2
ผมเขียนแล้วcopyไปเปิดที่อีกเครื่องหนึ่งครับ โดยเครื่องที่ใช้ประจำกับเครื่องที่อาไปลง ใช้ เวอเดียวกัน

แต่ในเครื่องที่เอาไปลง พอกดใช้งานป่มคำสั่ง มันขึ้น ไม่สามารถทำงานeventได้ครับ

แก้ไขยังไงดีครับ :cry:

ไปเปิด Trust Center ครับดูจากกระทู้นี้
https://www.thai-access.com/index.php?topic=375.msg1562#msg1562
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

3
ใช้
DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
หรือ
Me.Dirty = False
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

4
Private Sub Command0_Click()
DoCmd.SAVE
Me.Requery
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

5
ตัว Control เป็น Unbound หรือ Bound ครับ

อ้างถึง
แบบที่พอจบงานแล้วเคลียคอนโทรลทั้งหมด
เคลียทีเดียวหมด ใช้แบบนี้ดูครับ
ใช้กับ Control ที่ Unbound

โค๊ด: [Select]
Sub ResetForm()   
    On Error GoTo Err_Err
    Dim ctl As Control           
    For Each ctl In Me
        If ctl.ControlType = acComboBox Then  'ถ้าเป็นCombobox ทำให้ว่าง
                ctl = Null       
        End If
        If ctl.ControlType = acTextBox Then   'ถ้าเป็น textbox ทำให้ว่าง
                ctl = Null
        End If
        If ctl.ControlType = acCheckBox Then  'ถ้าเป็น Checkbox ทำให้แสดงเป็น False คือไม่ได้ติ๊กเลือก
                ctl = False
        End If
          Next ctl
Exit_err:
        Exit Sub
Err_Err:
        MsgBox Error$
        MsgBox ("ผิดพลาดตรง Reset Form")
        Resume Exit_err
End Sub

เวลาจะเรียกใช้ ที่ปุ่มเซฟ เมื่อเซฟเสร็จแล้ว
ก็ต่อคำสั่งด้วย
Call ResetForm

อ้างถึง
มีวธีทำให้คิวรีแบบอัปเดททำงานพร้อมกันหมดไหมครับ แบบ ไม่ต้องมากดอัทเดททีล่ะกัน แต่ให้กดทีเดียว ทำงานทุกอันอะครับ
พอจะมีวิธีใหมครับ
สั่งทำงานทีเดียวได้เลยเช่น
DoCmd.SetWarnings False  'ปิดระบบสอบถาม
DoCmd.OpenQuery "Query1"
DoCmd.OpenQuery "Query2"
DoCmd.OpenQuery "Query3"
DoCmd.SetWarnings True  'เมื่อเรียกใช้คิวรี่ทั้ง 3 เสร็จ ก็ให้เปิดระบบสอบถามปกติ

อ้างถึง
แบบที่พอจบงานแล้วเคลียเรคคอททั้งหมด
เคลียเรคคอร์ดทั้งหมด ในตารางใช่หรือไม่ถ้าใช่สามารถใช้คำสั่ง Sql ลบได้เช่น

Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Execute "DELETE ชื่อตาราง.* FROM ชื่อตาราง;"

อ้างถึง
แบบเลือกให้ลบข้อมูลในเรคคอทที่ต้องการได้

เราสามารถใช้คำสั่งแบบข้างบน โดยกำหนดลบจาก ID เช่น

    Dim strSQL as string
    DoCmd.SetWarnings False
    strSQL = "Delete * From [student] WHERE [Student ID]='007'"
    DoCmd.RunSQL strSQL
    DoCmd.SetWarnings True

คำสั่งนี้ก็จะลบเรคคอร์ดจากตาราง Student โดยจะลบเรคคอร์ดที่ Student ID = 007 ออกไป
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

6
ก็ยังยืนยันให้รวมตารางอยู่ดีครับ
เราสามารถใช้ฟิลด์ SD-Type เป็นตัวกำหนดสูตรคำนวณได้

โดยใช้ IIF

เช่น IIF(SD-Type = SD-01,สูตรของ SD-01,สูตรของ SD-02)
ค่าที่ได้จากการคำนวณก็จะมาอยู่ในตารางเดียวกันแล้วครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

7
ทำไมต้องแยก SD-01 กับ SD-02 ด้วยครับ ในเมื่อ Data Structure เหมือนกัน น่าจะรวมเป็นตารางเดียวกัน แล้วเพื่อฟิลด์ SD-Type เพื่อแบ่งข้อมูลเป็น SD-01 หรือ SD-02 จะทำให้จัดการได้ง่ายกว่าครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ชุติพนธ์ มหาทรัพย์

หน้า: [1]