แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Dilok Saributr

หน้า: [1]
1
นำเข้าข้อมูลจาก Excel ลองสร้างปุ่มที่ฟอร์มแล้วรันดูครับ

Private Sub ImportExcel_Click()
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, "ชื่อตาราง", selectFile, True
    MsgBox "นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว", vbInformation, "แจ้งให้ทราบ"
    DoCmd.SetWarnings True
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Dilok Saributr

2
สามารถใช้วิธีการ link to the data source by creating a linked table ได้ครับ

เลือก
1.New Data Source
2.Form File > Excel


โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Dilok Saributr

3
ขอบคุณครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Dilok Saributr

หน้า: [1]