แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Shutchan Gumpanavarawan

หน้า: [1]
1
ผมลองสร้าง รายงานโดย
ที่ตัวรายงานก็ออกแบบโดยใส่ Textbox ไว้ 56 อัน โดยสามารถตั้งชื่อไว้เช่น

L1C1   L1C2    L1C3    L1C4
L2C1   L2C2    L2C3    L2C4
L3C1   L3C2    L3C3    L3C4
...............................L14C4


และในEvent Report_Load ผมใส่โค้ดเข้าไป
โค๊ด: [Select]
Private Sub Report_Load()
Dim rst As dao.Recordset
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT [56].l_details, [56].LandC, [56].Print FROM 56 WHERE ((([56].Print)=True));", dbOpenDynaset)
   
    rst.MoveFirst
    Do Until rst.EOF
    If Not IsNull(rst!LandC) Then
    Me(rst!LandC) = rst!l_details
    End If
        rst.MoveNext
    Loop
   
End Sub
โดยเรากำหนด Recordsource ให้เอาเฉพาะ ข้อมูลที่ Print = true หรือถูกติ๊กเลือกอยู่มาเท่านั้น
และใช้ If กำหนด ว่าถ้า LandC นั้นมีอยู่
ก็ให้ textbox  Me(rst!LandC) ที่มีชื่อเหมือนกับ LandC ของตารางนั้นนำค่า l_details ลงไปแสดงที่ textbox นั้น

ไม่แน่ใจว่าท่านต้องการแบบนี้ไหมลองดูตัวอย่างนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Shutchan Gumpanavarawan

2
ขอบคุณครับ นึกว่าทำผิดคนเดียว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Shutchan Gumpanavarawan

หน้า: [1]