แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - diehard4

หน้า: [1]
1
ขณะสำรองข้อมูลอยากให้มี msgbox แจ้งว่าตอนนี้กำลังทำการสำรองข้อมูลอยู่
หลังจากสำรองข้อมูเสร็จ ก็อยากให้ขึ้นข้อความแจ้งว่า สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว ตอนนี้ผมมีแจ้งแค่ตอนทำเสร็จแล้วเท่านั้นครับ
ไม่ทราบว่าต้องทำเช่นไรครับผม  :question:

    Dim oFSO As Object
    Dim strDestination As String
    strDestination = "\\server\"
    DBEngine.Idle
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    oFSO.CopyFile CurrentProject.Path & "Data1.accdb", strDestination   
    Set oFSO = Nothing

    MsgBox ("สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว"), vbOKOnly + vbInformation, "Process Completed"
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

2
เช่น พนักงาน ID  A001 อยากจะให้ดึงรูปภาพ ของพนักงานคนนั้น มาแสดงในฟอร์ม หรือ รายงาน โดยอยากให้ผูก ID กับชื่อ image file ทำอย่างไรครับ

\images\A001.jpg
\images\A002.jpg
\images\A003.jpg
\images\A004.jpg

ขอบคุณมากครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

3
ที่ต้องการคือคะแนนเท่ากัน ตรงลำดับไม่ต้องแสดงได้ไหมครับ  :grin:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: แดนชัย

4

ลำดับ      ชื่อ            คะนน
1          AAAA         100
            BBBB         100
3          ccccc           95
4          dddd           90
5          eeee           85
            FFFF           85
7          JJJJJ           80
...............
ต้องการแสดง ลำดับในฟอร์ม หรือ รายงาน ประมาณนี้ครับ  :grin:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: แดนชัย

หน้า: [1]