แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chai

หน้า: [1] 2 3
1
ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un

2
วน loop อ่านชื่อไฟล์ใน folder แล้วเอาชื่อไฟล์ตัด .txt ออก
จากนั้น ไป count record
count=DCount("*","table","[cid]="' & cid จากชื่อไฟล์ &"'")
if count=0
   msgbox
end if
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un

3
ผมเคยเจอแบบนี้ หาวิธีแก้ไม่ได้ ถ้าไม่มี backup น่าจะต้องทำใจเลยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: MAKI

4
Option Compare Database

Function setNewText(text As String) As String
Dim strText As String
Dim newString As String
strText = Left(text, 3)

Select Case strText
Case "5-1": newString = Replace(text, strText, "A-")
Case "6-1": newString = Replace(text, strText, "B-")
Case "7-1": newString = Replace(text, strText, "C-")
Case "8-1": newString = Replace(text, strText, "D-")
Case "9-1": newString = Replace(text, strText, "E-")
Case Else: newString = "Error"
End Select
setNewText = newString
End Function
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, aek

5
ลองฟังก์ชั่น Replace() ดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

6
ทำได้แล้วครับ ประยุกต์ตามกระทู้นี้
https://www.thai-access.com/index.php?topic=1005.0
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: พีระณัฐ สุขกำเนิด

7
setFocus ที่ Textbox อื่นก่อน แล้วมา setFocus ที่ TX08
เช่น
...
Me.TX10.SetFocus
Me.TX08.SetFocus
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Twofive Juu

8
code คุณ TTT ใช้ได้เลยครับ

Private Sub Command1_Click()
Dim db As DAO.Database
    Dim tdf As DAO.TableDef
    Set db = CurrentDb
    Set tdf = db.CreateTableDef("department")
   
    tdf.Connect = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.0.243;Database=dental_stock;UID=sa;PWD=sa1234;Option=3"
    tdf.SourceTableName = "department"
    db.TableDefs.Delete "department"
    db.TableDefs.Append tdf

    Set tdf = db.CreateTableDef("vendor")
   
    tdf.Connect = "ODBC;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=192.168.0.243;Database=dental_stock;UID=sa;PWD=sa1234;Option=3"
    tdf.SourceTableName = "vendor"
    db.TableDefs.Delete "vendor"
    db.TableDefs.Append tdf

    db.Close: Set db = Nothing
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Max, Naruemon Krunpuek

9
คลิกขวา เลือก preperty เลือก open with

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: assetthai

10
docmd.runsql "Delete from BB where รหัส not in (select รหัส from AA)"
หรือ สร้าง Delete คิวรี่ จากตาราง BB ตรงฟิวด์รหัส ใส่ criteria not in (select รหัส from AA)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa, 001Jetnipit

11
สร้าง อีก TextBox นึง แล้วต่อ String ="00" & [Text30] จากนั้นซ่อน visible Text30 Running Sum เลือก Over All
ถ้าข้อมูลมีหลาย record จะแสดง 001,002,...,0010,...
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ิboonyarit

12
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/access.docmd.movesize link
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak, Jiw Jewel

13
ลองตามนี้
วิธีที่1 control ตัวอื่นทั้งหมด กำหนด properties tabStop เป็น No
วิธีที่ 2 ใช้ setFocus ที่ control ที่ต้องการ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: 001Jetnipit

14
เปิดใช้งานได้เลย ถ้ามี microsoft office access
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: 001Jetnipit

15
ยังไม่ได้ประกาศตัวแปร
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR, 001Jetnipit

16
DSum("ชื่อฟิวด์เก็บจำนวนเงิน","ชื่อตารางหรือคิวรี่","[ชื่อฟิวด์หมู่]=forms!ชื่อฟอร์ม!ชื่อ TextBox(หมู่)")
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: oraaoi, chonsod1221

หน้า: [1] 2 3