แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chai

หน้า: [1] 2 3
1
if DSum("[ชื่อฟิวด์ที่เก็บจำนวน]","ชื่อตาราง","[barcode]=forms!ชื่อฟอร์ม!ชื่อ Control Barcode")>0 then
 ' ตัดสต๊อกตามปกติ
else
msgbox "ตัดสต๊อกไม่ได้ สินค้าหมดสต๊อก"
end if
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

2
if Dcount("*","คิวรี่ที่ผูกกับ Report")>0 then
' เปิดรายงาน
else
msgbox "ไม่พบข้อมูล"
end
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

3
Me.FormSub.Form.AllowAdditions = False
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak

4
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.AllowAdditions = False
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak

5
ห้อง MS Access / : ท่านใดทำไตรมาส 1- 4
« เมื่อ: 17 เม.ย. 67 , 17:39:40 »
เก็บฟิวด์ปีงบลงตารางไว้เลยครับ จะได้คิวรี่ง่าย ส่วนไตรมาส จะเก็บใส่ตารางไว้ก็ได้ หรือสร้างฟังก์ชั่นเรียกตอนคิวรี่ก็ได้ครับ เช่น
function getTrimester(my_date as Date) as String
select Case Month(my_date)
case 10:getTrimester="1"
case 11:getTrimester="1"
case 12:getTrimester="1"
case 1:getTrimester="2"
case 2:getTrimester="2"
case 3:getTrimester="2"
.
.
.
.

end select
end function

ขออภัยหากเกิดความผิดพลาดใดๆครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: marut.navy

6
ใช้ function Replace() ดูนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: mtaccess

7
Loop RecordSet ครับ อาจเก็บสถานะไว้ 1 ฟิวด์ว่าส่งแล้ว เช่น status=0 ยังไม่ส่ง 1=ส่งแล้ว ครั้งต่อไปเวลากดก็ให้ส่งเฉพาะที่สถานะใหม่เท่านั้น
ตัวอย่าง เช่น
dim db as dao.database
dim rs as dao.recordset
dim sqlStr as string
dim ms as String 'Message


sqlStr = "SELECT * FROM table_dataxxx as c WHERE status=0"

set db = currentDb
set rs = db.openRecordset(sqlStr)

rs.movefirst

do while not rs.EOF
  ms=rs!fieldName & xxx... 'สร้าง Message
  call LineNotify(ms,rs!token) 'เรียกใช้ Sub พร้อมกับส่ง Argument
  docmd.runsql "๊Update table_dataxxx Set status=1 Where id=rs!id"
  rs.movenext
loop

ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: aek

8
ตั้งค่า Page setup ให้พิมพ์ตาม default printer แล้ว Save ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

10
ทำไมไม่สั่งปิดทุกฟอร์มแล้วเปิดใหม่เรียงตามฟอร์มที่ต้องการครับ
Dim obj As AccessObject, dbs As Object
            Set dbs = Application.CurrentProject
            For Each obj In dbs.AllForms
                    If obj.IsLoaded = True Then
                    DoCmd.Close acForm, obj.Name, acSaveYes
                    End If
                Next obj
'เรียงตามลำดับที่ต้องการ
DoCmd.OpenForm "FormA"
DoCmd.OpenForm "FormB"
DoCmd.OpenForm "FormC"

ปล.ไม่รู้ว่าใช่คำตอบมั้ย
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak

11
ทำเป็นฟอร์ม แล้วเลือกฟิวด์ที่ไม่ใช่ Barcode ตั้งค่า properties ชื่อ Tab stop เลือกเป็น No ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

12
สร้าง Query แล้วให้ subform ผูกกับ Query ดีกว่ามั้ยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

13
ไม่เข้าใจคำถาม แต่เดาว่า ต้องการ count โดยแยกเพศ ชาย/หญิง ใน Textbox ของฟอร์มมั้ยครับ ฟังก์ชั่น count สามารถใส่เงื่อนไขได้ เช่น Textbox 1 แสดงจำนวนเพศชาย ก็ nz(count("*","ตารางxxx","[ชื่อฟิวด์เพศ]='ชาย'"),0)
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: บังเลาะ มูดอ

14
ขอความรู้เรื่องการเขียน code vba สำหรับรันได้ทั้ง office 32 และ 64 บิต ครับ ส่วนตัวเขียนเฉพาะ 32 บิต แต่คอมรุ่นใหม่ๆติดตั้ง office 64 บิต ซึ่งโปรแกรมจะรันไม่ได้ ต้องติดตั้ง office ใหม่ หากจะเขียน code ให้ทำงานได้ทั้ง 2 ระบบ ต้องเขียนอย่างไรครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: marut.navy

15
ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un

16
วน loop อ่านชื่อไฟล์ใน folder แล้วเอาชื่อไฟล์ตัด .txt ออก
จากนั้น ไป count record
count=DCount("*","table","[cid]="' & cid จากชื่อไฟล์ &"'")
if count=0
   msgbox
end if
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un

17
ผมเคยเจอแบบนี้ หาวิธีแก้ไม่ได้ ถ้าไม่มี backup น่าจะต้องทำใจเลยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: MAKI

18
Option Compare Database

Function setNewText(text As String) As String
Dim strText As String
Dim newString As String
strText = Left(text, 3)

Select Case strText
Case "5-1": newString = Replace(text, strText, "A-")
Case "6-1": newString = Replace(text, strText, "B-")
Case "7-1": newString = Replace(text, strText, "C-")
Case "8-1": newString = Replace(text, strText, "D-")
Case "9-1": newString = Replace(text, strText, "E-")
Case Else: newString = "Error"
End Select
setNewText = newString
End Function
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, aek

หน้า: [1] 2 3