แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pirin

หน้า: [1]
1
ต้องการ update ฟิลด์ studstatus ให้เป็น 1 โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้า rank น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 แต่ถ้า rank > 36 ให้ update ฟิลด์ studstatus ให้เป็น 2
โดยเขียนคำสั่งโค้ดด้านล่าง  จะได้ ฟิลด์ studstatus ให้เป็น 2  อย่างเดียว รบกวนอาจารย์ทุกท่าน จะแก้ไขคำสั่งอย่างไรครับ

Private Sub Command145_Click()
On Error Resume Next
Dim sql As String
Dim rank As Integer
If Me.rank <= 36 Then
sql = "UPDATE M1_GIF SET M1_GIF.studstatus = 1"
DoCmd.RunSQL (sql)
Else
If Me.rank > 36 Then
sql = "UPDATE M1_GIF SET M1_GIF.studstatus = 2"
DoCmd.RunSQL (sql)
End If
End If

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ิboonyarit

2
สมมติว่า มีฟิลด์ อยู่ 2 ฟิลด์ ชื่อ  number_sob  (เลขประจำตัวสอบ)  และ  room_sob  (ห้องสอบ)
เลขประจำตัวสอบ จะเรียงจากน้อยไปหามากเช่น   21001  21002  ไปเรื่อยๆ เช่นถึง  21900     
- ต้องการสร้างปุ่ม โดยการเขียนโค๊ด  ให้ใส่หมายเลขห้องสอบ  40 คนแรก (เลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก 40 หมายเลขแรก) เป็นห้องสอบที่ 1 (ใส่เลข 1 ในฟิลด์ room_sob)  ต่อไป คนที่ 41-80  ให้ เขียนเลข 2 ในฟิลด์  room_sob   คนที่ 81-120  ให้ เขียนเลข 3 ในฟิลด์  room_sob  ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ครับ
-  สรุปคือ 40 คนแรก ให้เขียนเลข  1 ในฟิลด์  room_sob  , 40  คนต่อไป  ให้เขียนเลข  2 ในฟิลด์  room_sob ,  40  คนต่อไป  ให้เขียนเลข  3 ในฟิลด์  room_sob , ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

หน้า: [1]