สมัครสมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pizza_p

หน้า: [1] 2 3
1
กำหนดให้เป็น Primary Key ถ้าเลขเดียวกันมันก็จะเพิ่มเข้าไปในตารางไม่ได้ จะเกิด Error แจ้งมา
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pasitsoft

2
จากความสัมพันธ์จะเห็นว่าตาราง 2divition ถ้าจะเพิ่มระเบียนเข้าไป จะต้องมีฟิลด์ ID ที่ต้องมีค่าอยู่ใน ID ของตาราง 1Name divition อยู่ก่อนหน้าแล้ว ถ้าเพิ่มระเบียนโดยไม่มีค่านี้อยู่ก็จะเกิด Error ที่ว่ามาได้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Panupong

3
ระเบียนที่เพิ่มจำเป็นต้องมี Foreign key ที่เชื่อมโยงไปยัง Primary key ของอีกตารางหนึ่ง

ลองเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ดูว่ามีการเชื่อมโยง key ต่างๆไว้หรือไม่
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Panupong

4
ห้อง MS Access / : Hide Duplicates
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 61 , 18:09:50 »
บรรทัด Dim KeyShow() ต้องเอาไปอยู่ก่อนที่จะมีฟังก์ชั่นใดๆครับ อยู่ใต้บรรทัด Option Compare Database ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un

5
แนะนำให้สร้าง report แล้ว copy เอาคอนโทรลในฟอร์มไปไว้ใน report แทนครับ ใน report เราสามารถควบคุมการจัดพิมพ์ได้ดีกว่าครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Looktarn

6
ถ้าเป็น Access 2007 จะต้องเป็น service pack 2 ขึ้นไปถึงจะมีเมนู export excel ครับ แนะนำให้ติดตั้ง Office 2007 service pack 3 ซึ่งเป็น service pack ล่าสุดไปเลยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: wisitb

7
ใช้อันนี้แทน แต่ต้องกด Enter หลังจากใส่สูตรทุกครั้ง

Private Sub Output_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
On Error GoTo Output_Err:
Dim myValue As Variant

If KeyCode = vbKeyReturn Then
    myValue = Eval(Me.Output.Text)
    Me.Output = myValue
End If
   
Output_Err:
    'bypass error

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

8
Private Sub Output_AfterUpdate()
On Error GoTo Output_Err:
Dim myValue As Variant

myValue = Eval(Me.Output)
Me.Output = myValue

Output_Err:
  ' bypass error

End Sub

หมายเหตุ: ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย = นะครับ ใส่ตัวเลข + - * / ได้เลย
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

9
ถ้า Type_cmb = "All" มันถึงจะทำ Query StockCard ที่ว่า แต่ถ้า Type_cmb เป็นตัวเลือกอื่นมันก็จะวิ่งมาที่นี่เลย
Else
DoCmd.OpenForm "ViewStockCard"
ก็เลยได้ผลอย่างที่ว่าครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Earth

10
ถ้าคีย์หลักเป็น Autonumber โปรแกรมมันจะใส่ค่าให้ ถ้าไม่ใช่ก่อนจะไประเบียนอื่นก็ใส่ค่าให้มันก่อนครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: kitisak

11
เป็นผมจะสร้างรหัสที่เก็บเป็น A11926
A - Zone
11 - Cabinet
9 - Shelf
26 - Sequence

แค่นี่้ก็สามารถใช้ Query หาข้อมูลต่างๆได้แล้ว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

12
อ้างอิง control ใน subform ให้ลองใช้แบบนี้ครับ

Private Sub Form_Close()
   Forms.[ชื่อMain_Form].frmtbl_Purdet.Form.Part_desc.Requery
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: สุภาพร

13
Private Sub ID_DblClick(Cancel As Integer)
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Variant
Dim strSuffix As String

strDate = Format(date, "yymmdd")
intMax = DMax("Val(Mid([ID],7))", "table1", "Left([ID],6) = '" & strDate & " '")

If Me.ID = "" Or IsNull(Me.ID) Then
        If IsNull(intMax) Then
            intMax = 0
            'Debug.Print "1"
        Else
            intMax = intMax + 1
            If intMax > 99 Then intMax = 0
            'Debug.Print "1"
        End If
        Me.ID = strDate & Format(intMax, "00")
End If

End Sub

เมื่อครบ 99 แล้วให้มันกลับเป็น 00 แต่ระวังถ้า Me.ID เป็น primary key มันจะเซฟไม่ได้นะครับเพราะจะมีค่าซ้ำ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: preechaaesanan

14
1 ทำ Union All
2 แล้วทำ Crosstab Query

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak, ปิ่นณรงค์

15
เป็นผมจะทำ Union All แล้วเอาผลลัพธ์ไปทำ Crosstab Query ครับ

ปล.พอดีใช้ 2003 เปิด .accdb ไม่ได้
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: prajak

16
ห้อง MS Access / > Sumค่า Grand Total ใน Report Footer
« เมื่อ: 27 เม.ย. 61 , 11:37:57 »
ก็สามารถ reference ไปได้ เช่น =Reports![ชื่อ report]![Grand Total] แต่ report ต้องเปิดอยู่นะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs

หน้า: [1] 2 3