แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ชวลิต เสนะสุทธิ

หน้า: [1]
1
ขอบคุณมากครับ ทำได้แล้วครับ
 :nice day: :nice day: :nice day: :in love: :in love: :in love:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

2
ผมว่าน่าจะเลือกผิดหรือเปล่าครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: I love movies

3
ขอแจก โปรแกรมด้วยได้ไหมครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

4
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
 :cry: :cry: :cry:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

5
ลองที่ให้มา ไม่ได้ครับ แต่คุ้นผมเคยทำไว้ที่ Excel ตอนนี้ทำได้แล้วครับโดยใช้แบบนี้ครับ
1*** วางไว้ใน Module
#If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
        Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
        ByVal hModule As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
#Else
    Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
        Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
        ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
#End If
Const SND_SYNC = &H0
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_FILENAME = &H20000
Function SoundMe() As String
'Updateby Extendoffice 20161223
    Call PlaySound("c:\windows\media\policesiren.WAV", _
      0, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
    SoundMe = ""
End Function

2**** วางที่โค้ดต้องการให้ดัง
 Dim wisroot As String
  Dim str1 As String
 
wisroot = Me.[QRCode].Value
  str1 = "[QRCodePCB]=" & "'" & wisroot & "'"
 
  If Me.[QRCode] = DLookup("[QRCodePCB]", "dbo_Laser40241CA", str1) Then
  SoundMe
  MsgBox "ข้อมูลซ้ำกัน กรุณาตรวจสอบ"
  Me.Undo
  Else
    End If
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR

หน้า: [1]