แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kitisak

หน้า: [1] 2
1
ห้อง MS Access / Textbox ถ้าค่าแสดงเป็น #TYPE!
« เมื่อ: 27 ก.ย. 64 , 18:12:02 »
เมื่อค่า Textbox แสดงเป็น #TYPE! เราจะทำให้เป็น Visible = False ได้อย่างไรครับ

2
เราสามารถกำหนดตำแหน่งของฟอร์มบนหน้าจอ ได้อย่างไรครับ เช่น เอาไว้มุมซ้าย ของหน้าจอ

3
ขอคำสั่่ง toggle button ถูกเลือก
มี toggle button อยู่สามปุ่ม ต้องการคำสั่งที่ให้ปุ่มแรกถูกเลือกครับ

4
ห้อง MS Access / เปิดฟอร์มแล้ว ...
« เมื่อ: 09 เม.ย. 64 , 09:52:58 »
1. เปิดฟอร์มแล้วให้ซ่อนหน้าต่างนำทาง โค้ดอย่างไรครับ
2. เปิดฟอร์มแล้วให้ขอบซ้ายของฟอร์มชิดขอบหน้าต่าง (ตอนนี้หน้าต่างมันอยู่กึ่งกลาง) กำหนดตรงไหนครับ

5
เมื่อก่อนเรียงตัวอักษรตามตัวอักษร
ไม่รู้ว่าลงวินโดว์ใหม่หรือเปล่า โปรแกรมมันเรียงลำดับตามสระดังรูปครับ
จะแก้ไขอย่างไร ให้เรียงลำดับตามตัวอักษร

6
เช่นพิมพ์คำว่า กิติ
คอมโบบ๊อกซ์มันจะขึ้นรายการ
กิติ
กิติพงษ์
กิติพัธ
กิติศักดิ์
...
แต่มันไม่ขึ้นต้องไปตั้งค่าตรงไหนครับ

7
ห้อง MS Access / Code ใช้งานไม่ได้
« เมื่อ: 21 มี.ค. 64 , 13:06:14 »
จากโศกนาฏกรรม คราวที่แล้ว แอคเซสลบโค้ด VB เราทิ้งหมด เลยมาเริ่มทำใหม่ ใน แอคเซส 64 bit ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ ทั้งที่เปิดใช้งาน มาโครแล้ว
Private Sub cbFname_AfterUpdate()
    MsgBox "ขอบคุณ"
End Sub
จะมีกรอบโต้ตอบตามรูปด้านล่าง จะแก้ไขอย่างไร ครับ

8
ห้อง MS Access / ลบ Code เราเฉยเลย
« เมื่อ: 19 มี.ค. 64 , 12:37:15 »
ใช้ได้มาหลายปี วันนี้เปิดมามีหน้าต่างแจ้งตามรูป พอกด OK เปิดได้แต่ลบ code VB เราหมดเลย ดีที่มีไฟล์สำรองไว้ คราวนี้เราจะเปิดอย่างไรได้ครับ

9
ห้อง MS Access / ตรวจสอบนามสกุลไฟล์
« เมื่อ: 15 มี.ค. 64 , 21:55:18 »
เราจะตรวจสอบนามสกุลไฟล์
จากชื่อไฟล์ที่กำหนดใน text box ได้อย่างไรครับ

10
เราจะเก็บค่า text box ไว้ในตัวแปรก่อนมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
ลองในเหตุการณ์ before update แล้วไม่ได้ครับ

11
ห้อง MS Access / Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 31 ก.ค. 63 , 18:54:21 »
อยู่ดี ๆ มันฟ้องว่า Invalid procedure call or argument หลาย ๆ ฟอร์ม สาเหตุเพราะอะไร และแก้ไขอย่างไรครับ

12
เราจะเขียนโค๊ดอย่างไร เพื่อให้ใน textbox ไม่ให้พิมพ์ตัวอักษรต้องห้ามในการตั้งชื่อไฟล์ เช่น / * ? ครับ

13
จะซ่อนทั้งกลุ่ม โชว์ทั้งกลุ่ม แบบนี้ได้อย่างไร (คือมีวิธีเอา text box มาเป็นกลุ่มเดียวกัน แล้วซ่อนทั้งกลุ่ม)
เช่น
txtGroup1A0.visibel = false
txtGroup1A1.visibel = false
txtGroup1A2.visibel = false
txtGroup1A3.visibel = false
txtGroup1A4.visibel = false
txtGroup1A6.visibel = false

14
ผมทำการ copy ไฟล์ และลบไฟล์เดิมทิ้ง
ปัญหามีว่า ไฟล์เดิม มันเปิดอยู่ คำสั่งไม่ทำงาน เราจะคำสั่งยังไง หากไฟล์เปิดอยู่ให้ปิดก่อนแล้วลบทิ้ง
***
Dim sPath, sfilename, sLink, sCopyInto, myOutput As String
Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sfilename = GetFileName
    myOutput = Right(sfilename, Len(sfilename) - InStrRev(sfilename, "."))
    sPath = GetFilePath
    sLink = sPath & sfilename
   
   'If Dir("CurrentProject.path & '\map\' & Me.NewName & '.' & myOutput", vbNormal) = "" Then
   
   
    sCopyInto = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" & [Forms]![manHisInsu]![Even2] & "." & myOutput
    fso.CopyFile sLink, sCopyInto
    Set fso = Nothing
   
    If sPath = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" Then
        Else
        Kill sLink
    End If
   
   
    MsgBox ("บันทึกเรียบร้อยแล้ว"), vbInformation, "ผลการทำงาน"

Exit_Command33_Click:
    Exit Sub

Err_Command33_Click:
    MsgBox " ไฟลนี้อาจเปิดอยู่ ให้ปิดไฟล์นี้เสียก่อน"
    Resume Exit_Command33_Click

15
จะตรวจสอบว่าใน textbox มีอักษรไทยปนหรือไม่
ถ้ามีให้มี msgbox แจ้งเตือน ต้องทำอย่างไรครับ

16
ห้อง MS Access / ลบไฟล์ที่เลือก
« เมื่อ: 24 ส.ค. 61 , 16:06:40 »
เราจะลบไฟล์จากไดอะล็อกบ๊อกซ์ ที่เราสร้าง จะทำอย่างไรครับ

หน้า: [1] 2