แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Krathok-man

หน้า: [1]
1
Paper Size Mismatch   ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร  ทำไมถึงเกิด
แล้วถ้าใครแก้ปัญหาได้แบบ เบ็ดเสร็จ ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ขอ ความรู้หน่อยครับ

https://support.hp.com/th-th/document/c03331085 link

2
ห้อง MS Access / Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 13:47:01 »
ผมมีปัญหากับ Window10  คือ File ชื่อ  COMDLG32.OCX ที่ลงไว้ที่  Path  C:\Windows\System32
ทำไมมันหากันไม่เจอ Missing  หรือผมต้องเอาไปไว้ที่ไหน  หรือต้องทำอะไรเพิ่ม

3
ผมมี code  ดังนี้

Dim TextOUT
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Warning.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from " & Me.ComboSorcePlan & "  " & Me.Text87)
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF
If (Rs("buynext") <> nz(Rs("s1"), 0) + nz(Rs("s2"), 0) + nz(Rs("s3"), 0) + nz(Rs("s4"), 0)) Or IsNull(Rs("s1")) Then
TextOUT = ("มีรายการผิดปกติ การแบ่งงวดจัดซื้อ <>  การซื้อทั้งปี    " & "  Name:  " & Rs("ชื่อ") & "         ")
NotpadDoc.Write TextOUT

End If
Rs.MoveNext
LoopNotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing

ตอนนี้ ข้อความใน Notepad ผมจะได้
xxxxxxxxxxx   yyyyyyyy   zzzzzzzzz       

ต่อเป็นแถวเดียวกัน ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน     แต่ที่ผมต้องการคือ
xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyy
zzzzzzzzzz

คือให้ขึ้นบรรทรรใหม่ทุกครั้ง  ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน

ผมควรจะใส่  Code อะไร ตรงไหนครับ4
code ที่ zip  file  แค่ file เดียวครับ  ไม่ต้องเป็น folder

5
access2003  ขึ้นตามภาพ ลงprogram ใหม่ไม่หาย  แก้อย่างไรครับ

6
ผมมี function  ดังนี้

MsgBox("นำค่าที่ได้ไปใส่ใน Form หลัก", vbOKCancel)
เมื่อ Run  ค่า Defalt จะไปรอที่ OK  รอกด Enter

แต่ที่ผมต้องการคือให้มันไปรอที่ Cancel ครับ เมื่อกด Enter คือ Calcel
ต้องเขียนแบบไหน


7
ห้อง MS Access / ต้องการไม่ให้ Form ทำงาน
« เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 09:56:24 »
ผมสร้าง code ดังนี้  เพื่อไม่ให้ Form BB_detail  รับข้อมูล
 [BB_detail].Form.AllowAdditions = False
 [BB_detail].Form.AllowEdits = False
 [BB_detail].Form.AllowDeletions = False
แต่มันยังกด command btt  ได้  จริงๆ  ผมอยากให้ Disable ทั้งหมด คือสั่งอะไรไม่ได้เลย
เมื่อเกิดเหตุการณ์    มีวิธีอะไรบ้างครับ

8
ห้อง MS Access / บังคับให้ Run Notepad Full Screen
« เมื่อ: 03 เม.ย. 63 , 12:02:11 »
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
เปิดแล้ว บังคับให้เต็มเจอครับ 
มี Code ที่ทำให้เต็มเจอไหม

9
เช่น  21/01/2563   ถ้าอ่านแบบ long date ภาษาไทย จะได้ 21 มกราคม 2563  แต่ถ้าเป็น Eng จะได้   21  January,2020 ที่ต้องการคือ Eng
(โดยไม่เปลี่ยน Date-Time Setting ที่เครือง Com นะครับ)  ก็เลยต้องใช้ function

10
เช่น  65.00 อ่านว่า "sixty five bath"  เป็นต้น จนถึงหลักล้าน

11
แก้ยังไขครับ  ดูบน Table เป็นภาษาไทย  แต่พออยู่ใน Form เป็นภาษาจีน อ่านไม่รู้เรื่อง
ก่อนหน้านี้ก็ปกติครับ  เพิ่งมาเป็น

12
Dim obj  As Object
Set obj = Me.Text0

Dim clt   As Control
Set clt = Me.Text0

โดยหลักการแล้วผมยังสับสนครับ  ว่ามันต่างกันยังงัย  ที่ผ่านมามั่วๆ  เอาทั้งนั้น ขอที่เป็นหลักการนะครับ
ว่าจะนำไปใช้ไปอ้างยังงัย

13
ห้อง MS Access / Val กับ Cdbl ใช้ยังงัยครับ
« เมื่อ: 19 เม.ย. 61 , 16:15:38 »
Val  กับ  Cdbl  ใช้ยังงัยครับ

หน้า: [1]