แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - UnKnown

หน้า: [1]
1
สวัสดีครับ เริ่มต้นคือผมมีรายการขายสินค้าเป็นแบบ Continuous Forms แต่สินค้าบางรายการจะขายเป็นชุด(ในช่องลำดับผมจึงเว้นใว้)
ทีนี้จะทำอย่างไรครับให้กล่องเป้าหมายเหมือนลำดับ และเมื่อขึ้นรายการสินค้าใหม่แล้วไม่มีการใส่ลำดับลงไปในช่อง ให้กล่องเป้าหมายใส่ค่าเดิมก่อนหน้าลงไปเองเลยนะ(ตามตารางตัวอย่าง) แถมบันทึกลงเทเบิ้ลด้วยต้องทำอย่างไรบ้างครับนี่
 :question:
  ลำดับ    กล่องเป้าหมาย  รวม
  1  1
    1
    11 ชุด
  2  21 ชิ้น
  3  3
    31 ชุด
  4  41 ชิ้น
...

2
ใช้ Dmax รันเลขที่บิลแล้ว Error แก้อย่างไรให้ใช้ได้ครับผม  :question:
รูปแบบเลขคือแนว QU62XX นะครับ

โค๊ด: [Select]
Private Sub cmd_QuNew_Click()
    If GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) <> 7 Then
       Me.txtDateTH = mYear([txtDate])
    ElseIf GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) = 7 Then
       Me.txtDateTH = bYear([txtDate])
    End If
'    Me.QU_No = AutoQuNo
    Me.QU_No = "QU" & Right([txtDateTH], 2) & Right("00" & DMax("[QU_No]", "[T_Quot v7]", "Left([QU_No],4) = 'QU' & Right([txtDateTH], 2)") + 1, 2)
    DoCmd.OpenForm "F_Quot v7 Edit"

End Sub

3
1.ในช่องรายการสินค้าผมได้มีการตั้งค่าให้เมื่อเราอยู่ที่ช่องไหนให้ทำการเปลี่ยนสีพื้นหลัง แต่มันดันเปลี่ยนสีช่องเดียวกันในรายการอื่นด้วยนะ ทำไงให้มันเปลี่ยนสีแค่ช่องเดียวครับ
โค๊ด: [Select]
Private Sub Description_GotFocus()
        Me.Description.BackColor = RGB(255, 174, 201)
End Sub
Private Sub Description_LostFocus()
        Me.Description.BackColor = RGB(250, 250, 250)
End Sub

2.ทำอย่างไรให้เมื่อกด Enter ที่ช่องสุดท้ายแล้วขึ้นรายการใหม่ได้เลยแทนที่จะกลับมาชุดเดิมนะครับ


หน้า: [1]