แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - UnKnown

หน้า: [1]
1
สวัสดีครับ เนื่องด้วยผมจะทำฟอร์มรับค่าต่างๆแล้วเขียนโค้ดโปรแกรมออกมาใส่ใว้ใน Text Box นะครับ
1.อยากสอบถามว่าต้องเขียนคำสั่งอย่างไรให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่แทนที่จะต่อกันไปยาวๆนะครับ
จาก
โค๊ด: [Select]
{111..{222...{333...}}}เป็น
โค๊ด: [Select]
{111
...
{222
...
{333
...
}
}
}

2.เขียนปุ่มคำสั่งทำอย่างไรให้เลือกข้อความทั้งหมดบน Text Box และสั่ง Copy แทนที่เราจะไป Ctrl-A , Ctrl-C ครับ :prettiness:

ปล.Text Box สามารถมีจำนวนตัวอักษรเกิน 255 ได้ใหมครับ? (ไม่ได้มีการบันทึกค่าลงในตารางใดๆ)

2
ปกติแล้วรายการ combo box ใน Access ที่เราดึงมาจากตารางก็จะมีเพียงข้อความเท่านั้น  เราสามารถใส่ไอคอนหรือรูปภาพเข้าไปแบบคลิบด้านล่างที่เขาใช้ MS Visual Basic ได้ใหมครับ :question:
(รูปดึงจาก Attachment หรือ CurrentProject.Path)


3
เนื่องด้วยผมมี Combo Box(Nboss_xx) อยู่ประมาณ 30ตัว โดยเมื่อเลือกแล้วจะดึงค่าไปแสดงผลที่ Text Box(Ne_xx) และเทียบค่าไปแสดงผลต่อที่ Text Box(WinNE_xx)
สามารถเขียนมาโครหรือโมดูลในการทำชุดคำสั่งชุดเดียวใว้ใช้งานแทนที่จะทำแยกทั้งหมด 30ชุดใหมครับ

Private Sub Nboss_01_AfterUpdate()
    Me.Ne_01 = Nboss_01.Column(4)
    Select Case Ne_01
        Case "Undead"        : Me.WinNE_01.Value = "Fire"   
        Case "Earth"      : Me.WinNE_01.Value = "Fire"   
        Case "Fire"      : Me.WinNE_01.Value = "Water"   
        Case "Water"      : Me.WinNE_01.Value = "Wind"   
        Case "Wind"      : Me.WinNE_01.Value = "Earth"   
        Case "Poison"        : Me.WinNE_01.Value = "Holy"   
        Case "Shadow"      : Me.WinNE_01.Value = "Holy"   
        Case "Holy"      : Me.WinNE_01.Value = "Shadow"   
        Case Else            : Me.WinNE_01 = ""   
    End Select
End Sub

4
สวัสดีครับ เริ่มต้นคือผมมีรายการขายสินค้าเป็นแบบ Continuous Forms แต่สินค้าบางรายการจะขายเป็นชุด(ในช่องลำดับผมจึงเว้นใว้)
ทีนี้จะทำอย่างไรครับให้กล่องเป้าหมายเหมือนลำดับ และเมื่อขึ้นรายการสินค้าใหม่แล้วไม่มีการใส่ลำดับลงไปในช่อง ให้กล่องเป้าหมายใส่ค่าเดิมก่อนหน้าลงไปเองเลยนะ(ตามตารางตัวอย่าง) แถมบันทึกลงเทเบิ้ลด้วยต้องทำอย่างไรบ้างครับนี่
 :question:
  ลำดับ    กล่องเป้าหมาย  รวม
  1  1
    1
    11 ชุด
  2  21 ชิ้น
  3  3
    31 ชุด
  4  41 ชิ้น
...

5
ใช้ Dmax รันเลขที่บิลแล้ว Error แก้อย่างไรให้ใช้ได้ครับผม  :question:
รูปแบบเลขคือแนว QU62XX นะครับ

โค๊ด: [Select]
Private Sub cmd_QuNew_Click()
    If GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) <> 7 Then
       Me.txtDateTH = mYear([txtDate])
    ElseIf GetUserLocaleInfo(GetSystemDefaultLCID(), &H1009) = 7 Then
       Me.txtDateTH = bYear([txtDate])
    End If
'    Me.QU_No = AutoQuNo
    Me.QU_No = "QU" & Right([txtDateTH], 2) & Right("00" & DMax("[QU_No]", "[T_Quot v7]", "Left([QU_No],4) = 'QU' & Right([txtDateTH], 2)") + 1, 2)
    DoCmd.OpenForm "F_Quot v7 Edit"

End Sub

6
1.ในช่องรายการสินค้าผมได้มีการตั้งค่าให้เมื่อเราอยู่ที่ช่องไหนให้ทำการเปลี่ยนสีพื้นหลัง แต่มันดันเปลี่ยนสีช่องเดียวกันในรายการอื่นด้วยนะ ทำไงให้มันเปลี่ยนสีแค่ช่องเดียวครับ
โค๊ด: [Select]
Private Sub Description_GotFocus()
        Me.Description.BackColor = RGB(255, 174, 201)
End Sub
Private Sub Description_LostFocus()
        Me.Description.BackColor = RGB(250, 250, 250)
End Sub

2.ทำอย่างไรให้เมื่อกด Enter ที่ช่องสุดท้ายแล้วขึ้นรายการใหม่ได้เลยแทนที่จะกลับมาชุดเดิมนะครับ


หน้า: [1]