แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SakDa

หน้า: [1] 2
1
เคยเห็นคำตอบแล้วว่า เป็นการจัดกลุ่มในรายงานที่ น่าจะบอร์ดสมัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น อ.สุภาพ ที่ จัดกลุ่มชื่อคน ตามตัวอักษร ตอนนี้อยากเอามาใช้ในบัญชีทำบุญ อยากให้มี กลุ่ม ก อยู่บนหัวกระดาษ แล้วมีชื่อ กาญจนา กระดาษ เกียรติ แก้วกาญ เป็นหมู่ๆ ทำนองนี้ครับ
ตอนนี้อยากได้คำตอบ หรือ ลิงก์คำตอบนั้นครับ

2
มีฟอร์มหลัก combo box เลือก รหัสงาน jobcode จาก A รหัสงานนี้คือกลุ่มไหนก็ใช้ร่วมกันได้

มีฟอร์มย่อย กรองข้อมูลรหัสงานตามฟอร์มหลัก จากคิวรี่ B
ทีนี่ 1 คนเรียน 2 กลุ่ม group ไม่อยากให้แสดงข้อมูลปนกันทั้งสองกลุ่ม อยากกรองกลุ่มที่เราต้องการพอ เช่น กลุ่ม1 กลุ่ม 2 .... ก็คลิกเลือก ตอนนี้ลองทำcombo box ตรงหัว sub form ก้็ไม่มีผล ลองลากย้ายมาในส่วนรายละเอียดก็ไม่มีผล ไม่ให้เห็นรอกรองข้อมูลตามกลุ่ม

3
https://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=1727&PagePosition=2

ประกาศค่าตัวแปร stWhere = "[Work order] Like '*'" ตรงกลางๆ ใน [  ] เป็นคำที่เอามาจากไหนครับ ภาพที่คนโพสต์นำมาประกอบไม่สามารถดูได้ ผมจะทำแบบ เลือกรหัสงาน เลือกกลุ่มที่ทำ และเลือกวันที่ที่เขาส่งงานมา เพื่อออกรายงานครับ

4
อยาก...บนบิลรายการสินค้าตอนนี้มีเพิ่มรหัสสินค้าคงสะดวกเปลี่ยนคืนสินค้า รอนานอยู่ถ้าต้องมีการบอกเลขบาร์โค้ด อยากให้เพื่อนโปรแกรมเมอร์แบ่งสัก 3 ตัวอักษร น่าจะง่ายต่อการใช้เลขโค้ดดังกล่าว แบ่งเป็น 3 3 3 4 ตอนยิงเข้ามันง่ายนะ ตอนออกพิมพ์ลงบนลัง บนบิลใบเสร็จ แยกวรรคให้หน่อย รวมถึงเลขชิปปิ้งด้วย ไม่วรรคก็ขอขีดเส้นใต้แบบเว้นก็ได้ ดำหนาเป็นช่วงก็ได้ .....ตอนเราจะใช้เลขดังกล่าวเราไม่มีบาร์ ไม่มีเครื่องยิง ประโยชน์เยอะ จนท พัสดุ ก็ต้องใช้บาร์ คนขายของก็ใช้เลขบาร์ แคชเชียร์ยิงบาร์ไม่ถึงก็ต้องบอกบาร์ ไร้สายก็ไม่มี คอยนาน เผื่ออาจารย์ พี่ๆในนี้อยู่แวดวงชิปปิ้ง เขียนโปรแกรมขาย เขียนให้คนในองค์กร ขอวรรคบนรายงาน

5
อยากทำไมโครซอฟท์ออนไลน์ เหมือนพวกเวิร์ด เอ็กเซล มีตัวไหนที่ใช้ทำนองนี้ได้ไหมครับ ผมดูแอฟของไมโครซอฟท์ไม่พบมีชื่อ Microsoft access แต่มี Visio PowerPoint ทำนองนี้

6
ทำบนมือถือ มีฟิลด์ classม roomห้อง roomnoเลขที่  studCodeรหัส นร. scoreZoneช่วงที่เก็บคะแนนมี4ช่วง 1ก่อน 2กลางภาค 3หลัง 4ปลายภาค   scoreGet คะแนนที่ได้ใน 4 ช่วง // อยากให้คิวรี่แสดงข้อมูล เป็นคอลัมน์เป็น
class room roomno code scoreZone ตรงใต้หัวข้อscoreZone อยากให้แสดงคะแนน scoreGet ครับ
class room roomno code     scoreZone
-6-——9-——-45——02689-—20-—15-18-5.6
พรุ่งนี้ผมจะเปิดคอมฯที่ทำงานแล้วแนบไฟล์ - ผมลองเปลี่ยนตอนทำคิวรี่แนว row column value แล้วไม่ตรงกับที่ต้องการสักที ขอบคุณล่วงหน้าครับ

7
ลองค้นๆ ดู เอ็กเซลมีให้โหลด แล้วปรับไปทำออนไลน์ได้ แอคเซสพอมีแอปแนะนำไหมครับ เช่น พื้นที่กว้างยาว 11*15 นิ้ว ต้องการตัดที่ 30 ชิ้น คำนวณออกมาได้เท่ากับ 2.2*2.5 (อันนี้ผมใช้โปรแกรมวาดภาพแล้วทำสี่เหลี่ยมยัดเข้าตารางสี่เหลี่ยม ตามขนาดที่ต้องการ ตัดชิ้นขนมเวลาอบเป็นถาด / มีพื้นที่อยู่ทั้งหมด x หน่วย กว้าง ยาว วัตถุมีความกว้าง x หน่วย ความยาว x หน่วย ถามว่าต้องใช้วัตถุทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะครอบคลุมพื้นที่ ยังไม่ต้องเผื่อขอบเผื่อทากาวหรือเย็บ ทำผ้าม่าน มุงหลังคา ทำฝ้าเพดาน ครับ หรือแนะนำที่ดาวน์โหลดก็ได้ครับ

8
กำลังจะทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยการอ่าน OMR ผมหาประเลขคี่ คู่ได้แล้ว ทีนี้อยากพิมพ์สัญลักษณ์ลงไปในรายงานว่าถ้าเลขคี่ ให้ วงกลมดำทึบตรงวงกลมวงที่ 1  ถ้าเลขคู่ให้วงที่ 2 แบบนี้ครับ ใช้conditional ตรงรายงานแล้ว ทำเป็นเลข 1 โผล่วงนี้ เลข 2 โผล่วงที่ 2 ได้
กรณีจะใช้ฟ้อนท์ webbings ระบายกลมดำทึบคือ กดตรงแป้น = เพิ่มลดขนาดได้
วาดรูปสี่ระบายดำทึบก็ได้ ค่อยปรับขนาด
อยากได้คำสั่งที่เราอยากให้มันตรงเงื่อนไขครับว่า ถ้า 1 ให้วาดสี่เหลี่ยมดำทีบ/วงกลมดำทึบตรงนี้, ถ้า 2 ให้โผล่มาตรงนี้
ขอบคุณครับ
ขณะที่รอคำตอบ ผมก็จะค้นหาเว็บอื่นๆ รอครับ หรือ ผมจะใช้ปากกาเมจิกแต้มรอ

9
ค้นมาจากเว็บของไมโครซอฟท์ ใส่ตัวนี้แล้วไม่ฟ้องผิดพลาดๆ ใด แต่ต้องscrollเม้าส์ไปเลือก เรคคอร์ดเป้าหมาย
ชื่อฟิล์ด jobcode ค่าที่ต้องการกรองคือ class

Private Sub Form_Load()
Me.Filter = "jobcode = 'class'"
Me.FilterOn = True
End Sub

ขอบคุณครับ

10
จากโค้ดนี้ เขาส่งตารางเป้าหมายออกเป็นไฟล์ mdb

Private Sub Command0_Click()
'************ ส่วนที่ 1 การเรียกหน้าต่าง Dialog เพื่อเลือกพาธ และตั้งชื่อเซฟไฟล์เป้าหมาย*****************
    Const msoFileDialogFilePicker = 3
    Const msoFileDialogViewDetails = 2
 
    Dim fd As Object
    Dim varItems As Variant
    Dim flPath As Variant
    Dim LFilename As String

    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogViewDetails)
    With fd
        .Title = "Save As"
        .AllowMultiSelect = False
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails
        .InitialFileName = "*.mdb"
    End With

    If fd.Show = True Then
        For Each varItems In fd.SelectedItems
            flPath = varItems
        Next
    End If
    LFilename = flPath
   
'*************ส่วนที่ 2 การสร้างไฟล์ MS Access ใหม่******************
    If LFilename & "" <> "" Then
        If Dir(LFilename) = "" Then
            Dim ws As Workspace
            Dim db As DAO.Database
       
            Set ws = DBEngine.Workspaces(0)
            Set db = ws.CreateDatabase(LFilename, dbLangGeneral)
            db.Close
            Set db = Nothing
        End If
   
'***********ส่วนที่ 3 การส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์เป้าหมาย********************
        DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", LFilename, acTable, "Q1", "Table1", False
    End If
End Sub

ผมมีตารางชื่อ xFake อยากส่งออกไปไว้ d:\ชื่อตารางเดิมแต่นามสกุลเป็น .xls เอ็กเซลปี 2003 ครับ ทับไฟล์เก่าได้เลยถ้ามีอยู่แล้ว ตอนนี้ผมลองใส่ 'เพื่อไม่ต้อง dim แต่ก็เจอบักแถมเหลืองไม่ผ่านสักทีครับ

ขอบคุณครับ

11
ข้อมูลสมาชิกของแต่ละราย ค่าในฟิลด์เป็น number อยากนับจำนวนครั้งในฟิลด์ score ว่าถ้าเป็นค่า 0 หรือ blank (null) ให้นับเป็น 1 เพื่อจะบอกว่าตอนนี้คุณไม่มาเรียนกี่ครั้งแล้ว....โดยคนมาเรียนจะได้ 1 ให้คะแนน class attendant ถ้าไม่มาเรียนว่าง หรือ ให้ 0 ผมลอง count nz ในไทยแอ็คเซสที่เป็นแนวคำตอบสำหรับท่านอื่นๆ ยังไม่ได้สักทีครับ
ระหว่างโพสต์ก็นึกทางออกไว้ว่าจะค่อยๆทำคิวรี่เพื่อเปรียบเทียบค่าถ้า 0 หรือ ค่าว่างให้แสดงเป็นค่า 1 ลองใช้ iif แล้วทำคิวรี่อีกอันมารวม ขอบคุณครับ
--วันนี้ในที่ทำงาน เลยมีอินเตอร์เน็ตใช้ ทดลองตรง Expr1: IIf(IsNull([score]),1,0) ได้แล้วครับ--วิธีหาทางออกระหว่างรอคำตอบ พิสูจน์คำตอบแล้วว่าถูกต้อง

12
ชื่อคอมโบ tjobcode after update
tjobcode.defaultvalue = “””&tjobcode&”””
end sub ตรงนี้คือให้ตรึงค่าไว้ ที่นี้ เปิดฟอร์มมาก็แสดงข้อมูลถูกต้องทั้งรหัสงานกับชื่อเต็ม ตรวจๆไปเปลี่ยนใจ เลือกรหัสงานใหม่ อยากให้ subform มันแสดงข้อมูล ตามที่เราเพิ่งเลือกครับ ถ้าเราเปลี่ยนรหัสงาน ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

13
ปกติคิวรี่นี่ใช้เพียงเอาค่าข้อมูลคือ กลุ่ม "rd21" เป็น combo box เอาค่าดังกล่าวไปใส่คิวรี่ แล้วติกปุ่มบนฟอร์มสั่งปุ่มให้คิวรี่ทำงาน ก็จะทำขั้นตอนอื่นได้ ปกติก็ไม่ได้เกี่ยวกับโค้ดที่ทยอยลบตอนทดลองทำ mde วันนี้ย้ายออกมาทำเครื่องที่ทำงาน กดคิวรี่ไม่ทำงาน ผมเลยงงว่าควรจะเริ่มตรงไหนดี เอาไฟล์เก่ามาใช้ก็ไม่ได้เพราะทำห่างกันไป 10 วัน พัฒนาไปเยอะแล้ว การที่เราใช้คิวรี่ไม่ได้ดั่งเดิมนี่จะเป็นเพราะเราไปตั้งค่าหรือกดปุ่มอะไรไว้ไหมครับ

14
ทำฟอร์มแรกเป็นฟอร์มแบบ data sheet ติก yes no ส่วนฟอร์มสอง มี main form เลือกห้อง sub form สมาชิกในห้องหล่นลงมา ทำการติก yes no แล้วกดคำสั่ง สั่งให้คิวรี่ทำงาน ให้ทำการเพิ่มชื่อตามการตอบ yes ของทั้งสองฟอร์ม
ถ้าอยากเอามาเคียงคู่กัน ผมลองเอาฟอร์มลากไปใส่ในแท้ปแล้ว คลิกแทปแรก แทปสองก็ออกเหมือนแทบแรกเลย ตอนนี้ก็ทำงานได้ครับ แต่มันยังไม่งาม

15
ดูจากกระทู้เก่า
"- ตารางนักเรียนไม่ต้องมี FatherID, MotherID ก็ได้(มี [ID] เป็น PK)
- ตารางผู้ปกครอง เพิ่ม StudentID เข้าไป(มี [StudentID] และ [ParentID] เป็น PK)
- เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง [ตารางนักเรียน]![ID] <--> [ตารางผู้ปกครอง]![StudentID]
- สร้าง Main Form จาก ตารางนักเรียน และ Sub Form จาก ตารางผู้ปกครอง คุณก็จะสามารถ
เก็บข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครองได้พร้อมๆกัน"
มีตารางนักเรียน student มี stud_code stud_class และ มีตารางครูที่ปรึกษา adviser มี adviser_code, stud_class ที่ปรึกษามี 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน แต่ละห้องไม่เท่ากัน ที่นี้ อยากจะให้แสดงข้อมูลบรรทัดเดียวกัน ตรงคิวรี หรือ รายงานก็ได้ครับ เช่น
รหัสนักเรียน 59001 รหัสห้อง 2/1 ครูที่ปรึกษา adviser_code คนที่ 1 (ชื่อ),adviser_code คนที่ 2 (ชื่อ), adviser_code คนที่ 1 (ชื่อ) แบบนี้ครับ

16
ทำฟอร์มไว้รับการแก้ไขงานตามงานของนักเรียนกรณีตามมาส่งงานภายหลัง ฟอร์มหลักคือรับข้อมูลด้วยรหัสประจำตัว หรือ ค้นจากชื่อ จากตารางนักเรียน  หลังจากนั้นในฟอร์มย่อยให้แสดงข้อมูลฐานงานของนักเรียน ซี่งเก็บแต่รหัสงาน รหัสประจำตัวนักเรียน ช่องคะแนนที่จะกรอก จากตารางฐานงานของนักเรียน  ที่นี้อยากให้ไปดึงข้อมูลจากตารางมอบหมายงานมาแสดงควบคู่กัน เพราะตารางนั้นมีรหัสงาน คะแนนเต็ม ชื่องาน กันการกรอกหรือตามงานผิดพลาด ทำนองนี้ครับ...
คำถาม ทำอย่างไรดีให้เอาตารางรายละเอียดของตารางมอบหมายงานมาโชว์ด้วยครับหน้า: [1] 2