แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SakDa

หน้า: [1] 2
1
มีตารางเกรด ตารางคะแนน อยากเอาคะแนนที่เด็กๆ ทำได้ ไปเข้าว่าตรงเกณฑ์ตารางเกรดตรงไหน ควรจะได้เกรดอะไร
ติดขัดนั่งทำตั้งแต่เมือคืนจนถึงเวลานี้ ไม่รู้จะเป็นคำตอบที่ถูกไหม ค้นเจอค้นหาตัวนี้ตอนที่จะมาอัพโหลดไฟล์ขอความช่วยเหลือบนไทยแอคเซส
จากลิงก์นี้ https://www.oreilly.com/library/view/access-cookbook/0596000847/ch01s10.html link
ผมยังไม่ได้ทำตามลิงก์ที่ให้ครับ คาดว่าน่าจะตรงที่กำลังติดขัด ไฟล์ที่อัพขึ้นมาเผื่อคุณครูท่านอื่นๆ จะช่วยส่งเฉลยครับ

2
มีเลขที่สูงสุดอยู่ 22 เลขที่เลยคิดว่าจะขมวดเลขที่ 1 เอาของทุกระดับชั้น ทุกห้อง มาอยู่แถวเดียวกัน สร้างครอสแทปคิวรีหลายรอบแล้วไม่ได้สักที จึงเปลี่ยนมาเป็นสร้างตารางเก็บข้อมูลไว้แทนครับ เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างครอสแทปต่อไป อยากให้ครอสแทปมีหน้าตาแบบนี้
เลขที่ ชื่อ
1      ก ข ค ง
2      a b c d
3      aa bb cc dd
...
22    ca cb cc cd
คิวรี่อันสุดท้ายที่พยายามก่อนมาตั้งคำถามครับ
TRANSFORM Count(sortNoEachClass.room) AS CountOfroom
SELECT sortNoEachClass.roomNo, Count(sortNoEachClass.room) AS [Total Of room]
FROM sortNoEachClass
GROUP BY sortNoEachClass.roomNo
PIVOT sortNoEachClass.FirstOffname;

อันนี้จากตารางปัจจุบันนำไปคัดลอกวางในเอ็กเซลครับ ทำจนเสร็จแต่จะมีปัญหาตอนเด็กมาเพิ่ม หรือ เด็กลาออก เลยอยากทำบนแอคเซสแทน

3
ตอนนี้ทำคิวรี่ออกมาเรียบร้อยแล้ว ดังตาราง

injectDate   +++++++1Day++++7Day++++++++++14Day+++++เลขประชาชน++++++ชื่อ นามสกุล
8/10/2564.........9/10/2564........15/10/2564........22/10/2564........999 999 999 999 9.......a
8/10/2564.........9/10/2564........15/10/2564........22/10/2564........999 999 999 999 9.......b
8/10/2564.........9/10/2564........15/10/2564........22/10/2564........999 999 999 999 9.......c
8/10/2564.........9/10/2564........15/10/2564........22/10/2564........999 999 999 999 9.......d

ต้องแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่อให้คนฉีดวัคซีนเข้าไป่ตอบแบบสอบถามอาการที่เกิดหลังจากฉีดวัคซีน
อยากรู้ว่าในระบบประเภททำข้อมูลประเภทแจ้งการเตือน นัดหมาย เขานิยมเก็บกันในฐานข้อมูลแบบไหนครับ

......เดาว่า น่าจะเป็น เลขประชาชน แล้วก็วันนัดถัดไป 1 day....
ทำตารางนัดหมายเพิ่มมีฟิลด์เลขประชาชน และฟิลด์วันนัด (วันนัดก็จับวันที่ถูกคำนวณแล้วจับยัดไป)
เลขประชาชน แล้วก็วันนัดถัดไป 7 day
เลขประชาชน แล้วก็วันนัดถัดไป 14 day
สมมติในฐานมีปริมาณคนฉีดวัคซีนในแต่ละวัน ผมก็จะเข้ามาคลิกเพิ่มในคิวรี่เป็นลำดับๆไป
มีร้อยคนฉีดคนละวันก็จะตามเก็บข้อมูลแบบนี้ทุกๆวัน ที่มีการฉีด
เคยอ่านเจอในเวบนี้ ตรงถึงวันนัดหมาย วันคืน วันครบกำหนด ให้สั่งพิมพ์รายงานแจ้ง (พอเห็นแนวทางคำตอบ)
แล้วก็ไป ตั้งเตือนในมือถือ เข้าโปรแกรม คัดลอกชื่อแจ้งไปในกลุ่มไลน์ให้เขาตอบแบบสอบถามในวันที่ครบกำหนด จะไม่ให้ลิงก์แบบสอบถามไปล่วงหน้าทีเดียว

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

4
ตอนนี้หาความรู้ในบอร์ดนี้แล้ว ได้ อายุมาเป็น ปี เดือน วัน เรียบร้อยแล้ว ต้องการตรวจดูว่า ในฐานข้อมูลจะมีคนอายุเกิน 18 ปี 1 วัน ขึ้นไปไหม ที่จะถูกตัดสิทธิ์รับวัคซีนไฟเซอร์ที่กำหนดให้ >=12ปี -18 ปีบริบูรณ์ในวันที่จะฉีด (สมมติตรง ถ้า 17 ปีกับ 2 เดือน ยังไงๆ เขาคงได้ฉีด วัคซีนไม่น่านานขนาดนั้น) ทีนี่อยากรู้ว่า ในวันที่ 11/10/2564 ที่จะถึงนี้ มีรายการฉีดวัคซีนเคลื่อน และวัคซีนที่โซนอายุเขา ไม่มาแน่นอน เลยอยากจะหาคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ระหว่างรอคำตอบ ผมก็จะนับด้วยมือไปพลางๆ

SELECT DateDiff("yyyy",[bdNoZero],Now())+Int(Format(Now(),"mmdd")<Format([bdNoZero],"mmdd")) AS NowYYAgeDetails, tbl_Students.bdNoZero, Int(DateDiff("m",[bdnozero],Now())/12) & " ปี   " & (DateDiff("m",[bdnozero],Now()) Mod 12) & " เดือน " & (DateDiff("d",[bdnozero],Now()) Mod 12) & " วัน" AS AgeYYMMDD, 11/10/2564-DateDiff("m",[bdnozero],Now())/12 & " ปี   " AS 111064AgeGreaterThan18
FROM tbl_Students;

5
ขอคำแนะนำ หรือคำที่จะเอาไปค้นในเว็บต่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
ผมค้นเว็บเจอคล้ายการจองห้องประชุม จองห้องพักโรงแรม คิดว่าโจทย์ของตัวเองก็ไม่เหมือนเพราะเราเป็นคนจับวางตำแหน่งให้เลยโดยเรียงตามลำดับ
ยังอยู่แถวๆพิมพ์สติกเกอร์สติกเกอร์ครับ
คำถาม "มีตาราง 2 ตาราง ตารางที่ 1 คือตาราง stickerNo จะบอกตำแหน่ง 1-52  อีกตารางคือ TempToPrint ข้อมูลที่ถูกเรียงมาเรียบร้อยแล้ว โดยอยากเอาเลข stickerNo ของตารางแรก ไปแทรกเข้าในตาราง จนกว่าจะครบ 52 ตำแหน่งแล้วค่อยเริ่มนับ 1 ใหม่" ยังไม่อยากทำแบบเอาเอ็กเซลมาวางในฐานแอคเซสครับ จะเป็นคิวรี่ก็ได้ครับ

ขอบคุณครับ

6
SELECT [56].l_no, [56].la_id, [56].l_details, [56].Print, [56].LandC, [56].LineX, [56].ColumnX
FROM 56
WHERE ((([56].l_details)=IIf([print]=-1,[l_details]," ")));
อยากให้แทนข้อความในฟิล์ว l_details ด้วยความว่างเปล่าแม้จะข้อความอยู่ในนั้น กรณีที่ field print เป็นค่า No แต่ยังคงป้ายลาเบลอยู่บนกระดาษสติกเกอร์ ใช้วิธีแบบง่ายๆ คือ ทำฟอร์มสติกเกอร์เรียบร้อยแล้ว บางช่วงกระดาษสติกเกอร์เหลือจำนวนดวง2แถวล่าง จาก 14 แถว เราจะขอพิมพ์ดวงที่ 1ของแถวที่13 แบบนี้ครับ โดยที่ไม่ต้องตัดแถวที่ 1-12 ทิ้ง จะทำให้พิมพ์ไม่ตรงกับแถวในกระดาษสติกเกอร์สำเร็จรูปของคิวบิซ  ดัดแปลงจากคำตอบในเว็บ IIf(IsNull([ADDRMU]),"-",Replace(Replace([ADDRMU],"ม.",""),"หมู่ที่ ","")) แล้วไม่สำเร็จครับ ในไฟล์แนบมี mdb กับ ภาพสติกเกอร์ที่ใช้ ภาพอันเดียวกันกับที่แสดงบนหน้าเว็บครับ

เคยได้รับความช่วยเหลืออาจารย์สุภาพ เหยียดรัมย์ไปเมื่อหลายปีก่อนแต่เป็นการสั่งพิมพ์แบบใช้โค้ด แล้วรายงานชิ้นนั้นมันไม่รู้อยู่ในไฟล์ไหน เลยมาทำแนวนี้ที่ไม่ต้องใช้คำสั่ง vba แทนจะง่ายกว่า

7
กรณีเลข 2 ตัว และ เลข 3 ตัว ที่มันสลับตำแหน่งกัน ผมจะใช้การแยกทีละตัวด้วยคิวรี่ได้ ทีนี้ถ้าจะเอาไปตรวจกับเฉลยว่ามีเลขเหมือนกันไหม จะทำอย่างไรดีครับ ผมค้นเจอในบอร์ด อาจารย์ไชยา มีอยู่ 1 คนถาม มีความสงสัยในการหาคำตอบ

8
มีตาราง 100100 มีฟิลด์ดังนี้ครับ class   group(กลุ่มเรียน)   room   roomNo   stName   code(รหัสนักศึกษา)   100 (ผลรวม) ตรงรายงานชื่อ scoreReport มีฟิลด์ txtbox ชื่อ code เก็บค่า code ไว้ อยากให้รายงานไปค้นหาข้อมูลมาแสดงว่า รหัสนักศึกษาคนนี้เรียนกลุ่ม ประยุกต์1 ได้คะแนน xx ครับ มาแสดงบนรายงานตอนสรุปหน้าสุดท้ายก่อนปัดขึ้นรหัสใหม่ ผมค้นด้วยคำว่า dlookup หลายเงื่อนไข ได้ไป 7 หน้ากวาดดูแล้วยังไม่ตรงกับที่ตัวเองกำลังอยากทำครับ รบกวนกดshiftค้างไว้ตอนเปิดไฟล์--ขอบคุณครับ--
ตรงรายงานก็จะมีสรุปรวมคะแนนของแต่ละรายอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะตรวจสอบอีกว่าคะแนนรวมจะเท่ากันไหมเผื่อมีการเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูลผิดพลาดครับ

9
ไม่ได้ทำฐานข้อมูลให้เป็น mde- ลองค้นหาในบอร์ดด้วยคำว่า form load customize toolbar แล้วไม่เจอที่ต้องการ เวลาเราเปิดไฟล์ของเรากดชิฟท์เข้ามา(มีฟอร์มให้ล็อกอิน) เราอยากให้มันแสดง แถบเมนูของเราชื่อ Main พอเราเลิกงานออกไฟล์โดนปิดก็ให้แถบเมนู main หายไปด้วย มีวิธีไหมครับ

10
อยากให้ฟอร์ม mainmenu เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้ว ให้มันกรองตามกลุ่มเรียน รหัสงานที่แสดงก็ให้ตามกลุ่มเรียนไม่ต้องเอากลุ่มอื่นมาปน และชื่องานก็ให้ตามกลุ่มเรียน เนื่องจากใช้รหัสงานเหมือนกันกับนักเรียนได้ทุกกลุ่ม (เหมือนกับยาพาราเซตามอล ใช้กับคนไข้ได้ทุกคน)
ไม่ได้เริ่มต้นข้อมูลโดยการแยกตาราง แยกฐาน พอคิดจะทำภายหลังแล้วมันไม่สะดวก วันนี้กลับมาขอความช่วยเหลือใหม่ครับ

https://www.thai-access.com/index.php?topic=1109.0 กดโพสต์ไปแล้ว เลยไล่ๆดูที่เคยถามที่เก็บไว้ในคลัง แต่ไม่ได้ทำตามที่ อ.สันติสุขแนะนำครับ ไม่ได้ตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ ..ขอโพสต์ใหม่ครับ เอาตัวอย่างฐานมาด้วยครับ

11
เคยเห็นคำตอบแล้วว่า เป็นการจัดกลุ่มในรายงานที่ น่าจะบอร์ดสมัยอาจารย์ ม.ขอนแก่น อ.สุภาพ ที่ จัดกลุ่มชื่อคน ตามตัวอักษร ตอนนี้อยากเอามาใช้ในบัญชีทำบุญ อยากให้มี กลุ่ม ก อยู่บนหัวกระดาษ แล้วมีชื่อ กาญจนา กระดาษ เกียรติ แก้วกาญ เป็นหมู่ๆ ทำนองนี้ครับ
ตอนนี้อยากได้คำตอบ หรือ ลิงก์คำตอบนั้นครับ

12
มีฟอร์มหลัก combo box เลือก รหัสงาน jobcode จาก A รหัสงานนี้คือกลุ่มไหนก็ใช้ร่วมกันได้

มีฟอร์มย่อย กรองข้อมูลรหัสงานตามฟอร์มหลัก จากคิวรี่ B
ทีนี่ 1 คนเรียน 2 กลุ่ม group ไม่อยากให้แสดงข้อมูลปนกันทั้งสองกลุ่ม อยากกรองกลุ่มที่เราต้องการพอ เช่น กลุ่ม1 กลุ่ม 2 .... ก็คลิกเลือก ตอนนี้ลองทำcombo box ตรงหัว sub form ก้็ไม่มีผล ลองลากย้ายมาในส่วนรายละเอียดก็ไม่มีผล ไม่ให้เห็นรอกรองข้อมูลตามกลุ่ม

13
https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=1727&PagePosition=2

ประกาศค่าตัวแปร stWhere = "[Work order] Like '*'" ตรงกลางๆ ใน [  ] เป็นคำที่เอามาจากไหนครับ ภาพที่คนโพสต์นำมาประกอบไม่สามารถดูได้ ผมจะทำแบบ เลือกรหัสงาน เลือกกลุ่มที่ทำ และเลือกวันที่ที่เขาส่งงานมา เพื่อออกรายงานครับ

14
อยาก...บนบิลรายการสินค้าตอนนี้มีเพิ่มรหัสสินค้าคงสะดวกเปลี่ยนคืนสินค้า รอนานอยู่ถ้าต้องมีการบอกเลขบาร์โค้ด อยากให้เพื่อนโปรแกรมเมอร์แบ่งสัก 3 ตัวอักษร น่าจะง่ายต่อการใช้เลขโค้ดดังกล่าว แบ่งเป็น 3 3 3 4 ตอนยิงเข้ามันง่ายนะ ตอนออกพิมพ์ลงบนลัง บนบิลใบเสร็จ แยกวรรคให้หน่อย รวมถึงเลขชิปปิ้งด้วย ไม่วรรคก็ขอขีดเส้นใต้แบบเว้นก็ได้ ดำหนาเป็นช่วงก็ได้ .....ตอนเราจะใช้เลขดังกล่าวเราไม่มีบาร์ ไม่มีเครื่องยิง ประโยชน์เยอะ จนท พัสดุ ก็ต้องใช้บาร์ คนขายของก็ใช้เลขบาร์ แคชเชียร์ยิงบาร์ไม่ถึงก็ต้องบอกบาร์ ไร้สายก็ไม่มี คอยนาน เผื่ออาจารย์ พี่ๆในนี้อยู่แวดวงชิปปิ้ง เขียนโปรแกรมขาย เขียนให้คนในองค์กร ขอวรรคบนรายงาน

15
อยากทำไมโครซอฟท์ออนไลน์ เหมือนพวกเวิร์ด เอ็กเซล มีตัวไหนที่ใช้ทำนองนี้ได้ไหมครับ ผมดูแอฟของไมโครซอฟท์ไม่พบมีชื่อ Microsoft access แต่มี Visio PowerPoint ทำนองนี้

16
ทำบนมือถือ มีฟิลด์ classม roomห้อง roomnoเลขที่  studCodeรหัส นร. scoreZoneช่วงที่เก็บคะแนนมี4ช่วง 1ก่อน 2กลางภาค 3หลัง 4ปลายภาค   scoreGet คะแนนที่ได้ใน 4 ช่วง // อยากให้คิวรี่แสดงข้อมูล เป็นคอลัมน์เป็น
class room roomno code scoreZone ตรงใต้หัวข้อscoreZone อยากให้แสดงคะแนน scoreGet ครับ
class room roomno code     scoreZone
-6-——9-——-45——02689-—20-—15-18-5.6
พรุ่งนี้ผมจะเปิดคอมฯที่ทำงานแล้วแนบไฟล์ - ผมลองเปลี่ยนตอนทำคิวรี่แนว row column value แล้วไม่ตรงกับที่ต้องการสักที ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หน้า: [1] 2