แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - diehard4

หน้า: [1]
1
      Dim sql1 As String, sn As String
      sn = "'%" & txtSearch.Text & "%'"
      sql1 = "Select * From tblEmployee Where EyName Like" _
      & sn & " Order by EyID"

ผมใช้คำสั่งนี้ ในการค้นหา ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยที่เป็นตัวหนังสือไม่ขึ้น error แต่พอสระ ขึ้น error ครับ ไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนครับ  :question:

2
ขณะสำรองข้อมูลอยากให้มี msgbox แจ้งว่าตอนนี้กำลังทำการสำรองข้อมูลอยู่
หลังจากสำรองข้อมูเสร็จ ก็อยากให้ขึ้นข้อความแจ้งว่า สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว ตอนนี้ผมมีแจ้งแค่ตอนทำเสร็จแล้วเท่านั้นครับ
ไม่ทราบว่าต้องทำเช่นไรครับผม  :question:

    Dim oFSO As Object
    Dim strDestination As String
    strDestination = "\\server\"
    DBEngine.Idle
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    oFSO.CopyFile CurrentProject.Path & "Data1.accdb", strDestination   
    Set oFSO = Nothing

    MsgBox ("สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว"), vbOKOnly + vbInformation, "Process Completed"

3
ห้อง MS Access / access 2013 runtime คลิกขวาไม่ได้
« เมื่อ: 03 พ.ค. 62 , 09:55:05 »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ
ใช้ access 2013 runtime แล้ว คลิกขวาไม่ได้ เช่น จะสั่ง Print จากที่เรากด Preview แล้ว
ต้องทำอย่างไรครับ  :question:

4
ห้อง MS Access / Running Number ใน Query Group By Type
« เมื่อ: 28 เม.ย. 62 , 13:22:28 »
RunningNo.    Price      Type
1                   100        A
2                   120        A
3                   130        A
1                   80          B
2                   90          B
1                   78          C
2                   80          C
3                   90          C
4                  100         C

ไม่ทราบว่า ใน Query แบบนี้ ต้องทำเช่นไรครับผม  :question:

5
สมมุติเลือกแค่ 3 ลำดับ
Group  A 
   1...
   2...
   3...
  ขีดเส้นคั่นบริเวณนี้ครับ
   4...
   5..
Group  B 
   1...
   2...
   3...
   ขีดเส้นคั่นบริเวณนี้ครับ
   4...
   5..
Group  C 
   1...
   2...
   3...
   ขีดเส้นคั่นบริเวณนี้ครับ
   4...
   5...
   6...

ไม่ทราบว่าต้องทำเช่นไรครับ  :question:
ขอบคุณมากครับประมาณนี้ครับผม

6
เช่น พนักงาน ID  A001 อยากจะให้ดึงรูปภาพ ของพนักงานคนนั้น มาแสดงในฟอร์ม หรือ รายงาน โดยอยากให้ผูก ID กับชื่อ image file ทำอย่างไรครับ

\images\A001.jpg
\images\A002.jpg
\images\A003.jpg
\images\A004.jpg

ขอบคุณมากครับ

7
ต้องการพิมพ์ตัว &  โดยให้แสดงเป็นตัว &  ไม่ให้แสดงเป็นเครื่องหมาย _  ต้องทำไงครับผม   :grin:

8

ลำดับ      ชื่อ            คะนน
1          AAAA         100
            BBBB         100
3          ccccc           95
4          dddd           90
5          eeee           85
            FFFF           85
7          JJJJJ           80
...............
ต้องการแสดง ลำดับในฟอร์ม หรือ รายงาน ประมาณนี้ครับ  :grin:

หน้า: [1]