แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - chai

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / error 2501 เปิดรายงาน
« เมื่อ: 30 ธ.ค. 63 , 15:36:21 »
รบกวนสอบถามวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ คำสั่ง docmd.openreport เกิด error 2501 สำหรับบางเครื่องครับ ใช้ window 10 64 bit และ office 2010 32 bit เหมือนกัน
2
ห้อง MS Access / ปัญหา file accde
« เมื่อ: 16 พ.ย. 63 , 09:13:12 »
ผม save access เป็น accde จากคอมเครื่องหนึ่ง แต่มีปัญหาไปติดตั้งที่คอมเครื่องอื่นแล้วเปิดไม่ได้  ต้องนำ file accdb ไปวางก่อนแล้ว save เป็น accde สำหรับเครื่องนั้นๆ จึงจะใช้งานได้ มีคำแนะนำในการแก้ปัญหามั้ยครับ

3
รายงานผมทำเป็นสติ๊กเกอร์พิมพ์บาร์โค้ด ขนาด 1x2 นิ้ว เมื่อแปลงเป็น accde ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และเมือเปิดรายงานที่เครื่องใหม่ ขนาดกระดาษก็จะเปลี่ยนตามค่า default printer อาจเป็น A4 ผมต้องการให้ขนาดกระดาษมีค่าตามที่ระบุไว้เท่าเดิมคือ 1x2 นิ้ว ทำได้หรือไม่ครับ อย่างไร หรือหากมีวิธีอื่นที่ดีกว่า ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

4
ผมเขียนโปรแกรมตัวเดียวกัน ใช้ฐานข้อมูล mysql ร่วมกัน ใช้คอมพิวเตอร์ win 10, ms office 2010 เหมือนกัน แต่คอมพิวเตอร์ต่างเครื่องกัน ประมวลผลรายงานมูลค่าสินค้ารวมไม่เท่ากัน ช่วยวิเคราะห์ให้หน่วยครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง เพิ่งเคยเจอปัญหานี้ครับ

5
อยากทราบ code ดักจับ user กดปุ่ม Cancel บน InputBox()
แล้ว exit sub ครับ
ขอบคุณครับ

6
ในรายงานแสดงข้อมูล ขาดๆเกินๆ เมื่อขึ้นหน้าใหม่ ดังรูป ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร มีวิธีแก้อย่างไรครับ7
ห้อง MS Access / แสดงส่วนหัวของ subreport
« เมื่อ: 22 มิ.ย. 63 , 10:25:01 »
ผมได้สร้าง Main report ที่มี subreport อยู่ด้วย ปัญหาคือส่วนของ subreport ไม่แสดงส่วนหัว เมื่อขึ้นหน้าใหม่ มีวิธีการแก้ปัญหามั้ยครับ

8
ผมใส่ [วันที่เริ่มต้น] ในเงื่อนไข Query เพื่อให้ User ใส่วันที่ในกล่องพารามิเตอร์ ปัญหาคือ user ต้องเครื่องหมาย / เช่น 01/01/2563 เอง อยากให้กำหนด input mask อัตโนมัติ ทำได้มั้ยครับ อย่างไร
9
สอบถามครับว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเมื่อเราใช้คำสั่ง docmd.Runsql "" ทั้ง Update Insert Delete เมื่อทำงานสำเร็จ ให้ Message บอกว่าได้ดำเนินการแล้ว มีการ insert update delete ในฐานข้อมูลเกิดขึ้นจริงๆ

10
อยากทราบวิธี หรือ vba code ที่สามารถ Export/Import  ฐานข้อมูล ms access ไปเป็นไฟล์ .sql ครับ
สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ

11
ไม่ทราบว่ามีเทคนิคทำตัวหนังสือวิ่งที่ smooth ใน ms access มั้ยครับ ผมใช้ On_timer แต่รู้สึกว่าไม่ค่อย OK มันวิ่งไม่ smooth เลยครับ กระตุกตาม timer
Private Sub Form_Timer()
Dim strMsg As String ' ข้อความที่จะให้วิ่ง
Dim MsgLen As Integer

strMsg = DLookup("PharmacyMsgText", "TableMsg") + " "
MsgLen = Len(Me.Label0.Caption)
If MsgLen > 0 Then
Me.Label0.Caption = Mid(Me.Label0.Caption, 2, MsgLen)
Else
Me.Label0.Caption = strMsg
End If
อยากได้แบบนี้ครับ
https://ispying.blogspot.com/2016/03/blog-post.html link

12
ต้องการเก็บวันที่และเวลาของเครื่อง server เพื่อเก็บในฐานข้อมูล ทำอย่างไรครับ ทั้ง ms access back-end และ mysql server back-end

13
ใครพอจะทราบวิธีจัดการฟอร์แมตโค้ด ms access VBA แบบอัตโนมัติบ้างครับ แบบให้ดูสวยงาม อ่านง่าย
ผมใช้ Access 2007,2010

14
ห้อง MS Access / ส่ง SMS จาก ms access
« เมื่อ: 24 ก.ค. 62 , 17:48:58 »
ผมต้องการใช้ ms access ทำระบบส่ง sms เข้าโทรศัพท์มือถือ แจ้งเตือนวันนัดให้ผู้ป่วยทราบ ก่อนถึงวันนัดจริง โดยในฐานข้อมูลมีเบอร์โทรศัพท์แล้ว ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ขอคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไร ขอบคุณครับ

15
ผมใช้ mysql database เป็น Back-end และ MS Access เป็น Front-end มีปัญหาอยู่ว่าหากเครื่อง  client ไม่สามารถติดต่อ กับ mysql server ได้ ตัว ms access ก็จะ error แล้วหยุดทำงานทันที ดังนั้นจึงอยากได้ code ที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ database หากเครือข่ายขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ให้แสดงข้อความ ว่า การเชื่อมต่อขัดข้อง ระบบกำลังเชื่อมต่อ....... จากนั้นโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับ database  ให้อัตโนมัติจนสำเร็จ หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จในเวลาที่กำหนด แจ้งเตือนว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ มีปุ่มตัวเลือกว่า ต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง หรือ ยกเลิกการเชื่อมต่อ
หรือท่านใดมีคำแนะนำวิธีอื่น กรุณาด้วยครับ

หน้า: [1]