แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nonc31

หน้า: [1]
3
เชื่อมต่อ Mysql ด้วย ODBC ฟิลด์ Username ที่เป็นตัวอักษรภาษาไทย แสดงผล #Deleted เป็นเฉพาะตารางเดียว ตารางอื่นไม่เป็นไร
มีวิธีแก้ไขยังไงครับ  ตารางเป็น InnoDB

4
ผมเคยเจอปัญหา Access จากเดิมรันได้ อยู่มาวันหนึ่งก็รันไม่ได้
(โปรแกรมเดิม/Code เดิม ปล.โปรแกรมมีการใช้ ActiveX)
ลองถอนการติดตั้งแล้วลง Access ใหม่ แบบปกติก็แล้ว แบบแอดวานด์ก็แล้ว จัดการ Registry ก็แล้ว
แต่ก็ไม่สามารถรันได้ สุดท้ายคือลงวินโดว์ใหม่ ถึงรันได้
...กรณีแบบนี้ท่านทั้งหลายมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ โดยที่ไม่ต้องติดตั้งวินโดว์ใหม่... :sweat:

5
ต้องการค้นหาไฟล์ที่ระบุแบบเจาะจง เช่นต้องการค้นไฟล์ abc.doc ในทุกโฟลเดอร์/สับโฟลเดอร์ หาในgoogleแต่ใช้ไม่เป็น รันไม่ผ่าน :ouch:
มี code นึงเหมือนจะได้ รันผ่าน แต่เป็นการอ่านชื่อโฟลเดอร์ ส่วนการค้นหาไฟล์ผมไปต่อไม่เป็น :cry:

Private Sub Command3_Click()
Dim MyPath, MyName As String
MyPath = "C:\Program Files (x86)\"
MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)   ' Retrieve the first entry.
Do While MyName <> ""   ' Start the loop.
      ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory.
      If (GetAttr(MyPath & MyName) And vbDirectory) = vbDirectory Then
         ' Display entry only if it's a directory.
         MsgBox MyName
      End If
        MyName = Dir()   ' Get next entry.
Loop
End Sub

ใครมี Code มีลิงค์ รบกวนขอด้วยครับ

6
Private Sub Command0_Click()
DoCmd.SetWarnings False
Dim db As DAO.Database
Dim tbl As TableDef
Dim fld As DAO.Field
Dim strSQL As String
   
Set db = CurrentDb
    strSQL = "ALTER TABLE testFieldType ALTER COLUMN fieldA Integer;"
    db.Execute strSQL

        Set fld = Nothing
        Set tbl = Nothing
        Set db = Nothing

End Sub

ผลออกมามันเป็น Long Integer  ทำไมมันไม่เป็น  Integer  ช่วยด้วยครับ

หน้า: [1]