สมัครสมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mongkong

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / Get Name Query is open
« เมื่อ: 07 มี.ค. 62 , 21:25:20 »
เรียน ท่าน อาจารย์ทุกท่านครับ

มีวิธีไหมครับ ที่เราจะหาชื่อของ Query ที่เราเปิดใช้อยู่ว่าชื่ออะไร ทำได้ไหมครับ
โดยเราเรียกผ่าน ตัว Query ของตัวมันเอง

ขอบพระคุณมากๆๆๆ  ครับ

2
ห้อง MS Access / อักขระที่มองไม่เห็น
« เมื่อ: 01 มี.ค. 62 , 00:28:21 »
เรียนถามท่าน อ. ครับ

ผมมีตารางที่โอนมาจาก excel จำนวน 300 records
พอ query append ตารางที่ได้จาก excel เข้าตารางที่สร้างขึ้นโดย access กับ append ได้ 283 records
ฟ้องว่าบางฟิลด์ ไม่สามารถรับได้ ตรวจสอบดู 17 records มีบางฟิลด์เป็นค่าเปล่า
แต่ฟิลด์ที่ผมกำหนดใน access ไว้ให้สามารถเป็นค่าเปล่าได้ (Allow Zero Length = yes)
เหมือนกับว่าค่าเปล่าที่เห็นเป็นค่าเปล่าไม่จริง มีอักขระที่เรามองไม่เห็นอยู่
มีวิธีแก้อย่างไรครับ
ถ้าใช้วิธีการ copy แล้วไป paste กับได้หมดทั้ง 300 records
ขอความรู้และวิธีแก้ไขด้วยครับ
ขอบพระคุณมากๆ

3
ห้อง MS Access / gpa random หาคะแนน
« เมื่อ: 25 ก.พ. 62 , 21:57:34 »
เรียน อ. ทุกท่าน ครับ
ปกติ ผมจะมีคะแนน 0 - 100 มาแล้ว และผมก็ใช้ Function ตามข้างล่างนี้ ในการหา GPA

Function MatchGPA(gr As Double)   
    MatchGPA = Switch(gr < 50, 0, _
        gr >= 50 And gr < 55, 1, _
        gr >= 55 And gr < 60, 1.5, _
        gr >= 60 And gr < 65, 2, _
        gr >= 65 And gr < 70, 2.5, _
        gr >= 70 And gr < 75, 3, _
        gr >= 75 And gr < 80, 3.5, _
        gr >= 80, 4, True, "")
End Function

ถาม อ. ครับ
ในทางกลับกัน ถามผม มีแต่ GPA มา 0 1 1.5.... 4
ผมจะเขียน Function ให้ random หาคะแนน ตามช่วงคะแนนจำนวนใดจำนวนหนึ่ง จาก GPA ที่ได้มา เขียนอย่างไรครับ
ขอบพระคุณมากๆๆ
 

4
เรียน อ. ทุกท่านครับ

ผมมีตารางเป็นลักษณะแบบที่ 1 จะ Query ให้ได้แบบตารางที่ 2 อย่างไรครับ
ขอบพระคุณมาก
ตาราง 1


ตาราง 2

5
ห้อง MS Access / สร้าง forms check box
« เมื่อ: 20 ก.ย. 61 , 23:26:34 »
เรียน อ. ทุกท่านครับ
ผมจะสร้าง forms check box ตามรูป เพื่อให้ส่งค่า ห้องเรียน loop ไปให้ใน query ได้อย่างไรครับ
ขอคำชั้แนะและตัวอย่างด้วยครับ
ขอบพระคุณมากๆ ครับ

ถูก = เลือกพร้อมกันทุกห้อง
ผิด = ยกเลิกการเลือก

6
ห้อง MS Access / CrossTab Query Sort
« เมื่อ: 13 ก.ย. 61 , 21:10:32 »
เรียนถาม อ. และ ผู้ชำนาญ Access ทุกท่าน ครับ
ผมมีตารางดังนี้

student :
id(รหัสนักเรียน) name(ชื่อ-สกุล) room(ห้อง) num(เลขที่)

subject :
code(รหัสวิชา) title(ชื่อวิชา) type(1=พื้นฐาน 2=เพิ่มเติม) credit(หน่วยกิต)

register :
id(รหัสนักเรียน) code(รหัสวิชา) mark(คะแนน) grade(เกรด)

[student.id] relations [register.id]
[subject.code] relations [register.code]

ผมสร้าง
CrossTab Query SQL :

TRANSFORM FIRST(register.grade) as FIRSTofgrade
SELECT student.id, student.name, student.room, student.num
FROM subject INNER JOIN (student INNER JOIN register ON student.id = register.id)
ON subject.code = register.code
GROUP BY student.id, student.name, student.room, student.num
ORDER BY student.room, student.num, register.code
PIVOT register.code;

ถ้าทำอย่างนี้ จะได้ตารางไข้ว โดยที่จะเรียง Row Heading ตาม room, num (Ascending)
Column Heading ก็จะเรียงได้จาก Ascending จากน้อยไปมาก

คำถาม ผมต้องการที่จะให้
Column Heading จัดเรียงตาม subject.type ได้ไหมครับ ผมลองดูแล้วเกิด Error ครับ
1. ทำอย่างไรครับใน CrossTab Query ให้ Column Heading เรียงตาม วิชาพื้นฐาน แล้วไป วิชาเพิ่มเติม
2. ถ้าทำใน VBA ได้ไหม ยังไงครับ
ขอบพระคุณครับ...

หน้า: [1]