แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - naekkhung

หน้า: [1] 2
1


ตอนนี้สิ่งที่ผมทำอยู่คือ ฟิวส์ assdate ผมใช้ Now() ในคิวรี่ สิ่งที่อยากได้คือ ไม่อยากให้วินาทีเหมือนกันต้องทำแบบไหนครับ ตามรูป

2
ห้อง MS Access / subform ครบหนดให้แจ้งเตือน
« เมื่อ: 21 เม.ย. 66 , 17:51:58 »


มี Form หลักชื่อ Mainform มี subform ชื่อ frequency แสดงข้อมูลการติดต่อลูกค้าภายในวัน
คำถามคือเมื่อ subform แสดงจำนวนครบ 3 ครั้งแล้วให้แจ้ง Popup ข้อความว่ามีการติดต่อครบ 3 ครั้งแล้ว ต้องเขียนแบบไหนครับ

3
ตอนนี้เขียนโค๊ดแบบนี้อยู่
Private Sub Form_Current()
Dim CheckMaxDate As Date
CheckMaxDate = Nz(DMax("Date_time_co", "[ตาราง call]", "[ResultCode_Remark]=""ติดต่อได้"" AND AgreementN ='" & Forms![ข้อมูลทั้งหมด]!AgreementN & "'"))

If Not IsNull(CheckMaxDate) And CheckMaxDate >= Date Then
MsgBox [ชื่อนามสกุล] & "     มีการติดต่อภายในวันนี้แล้ว กรุณาติดต่ออีกครั้งในวันถัดไป", vbCritical, "                       แจ้งเตือน!!! ความถี่ในการติด่อลูกหนี้"
End If

ตอนนี้คือโปรแกรมเด้งแจ้งเตือน POPUP เคสที่โทรภายในวันแล้วติดต่อได้แต่ข้อมูลลูกค้าก็ยังโชว์หน้าฟอร์มปกติ

สิ่งที่อยากได้คือให้ POPUP แจ้งเตือนปกติแต่ข้อมูลของลูกค้าจะไม่แสดงโชว์หน้า Form ตามรูปแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหม
4
ผมมี Form หลักชื่อ Form1 และมี Subform เก็บจำนวนการติดต่อลูกค้าแต่ละรายว่าภายในวันติดต่อไปกี่ครั้งแล้วชื่อ Form2 อยากทราบว่าถ้าในกรณีพนักงานติดต่อลูกค้าถึง 3 ครั้งแล้ว Subform จะขึ้นจำนวน 3 ครั้ง อยากให้เด้งแจ้งเตือนข้อความว่าห้ามติดต่ออีกต้องเขียนแบบไหนครับ

5ฟอร์มหลักชื่อ customer เก็บข้อมูลลูกค้า
subformชื่อ collection เก็บข้อมูลการติดตามของลูกค้า

เงื่อนไขคือถ้าภายในวันพนักงานมีการติดตามลูกค้าครบ 3 ครั้งแล้วให้แจ้งเตือนตามลูกศรต้องเขียนแบบไหนครับ

6
ห้อง MS Access / Random ข้อมูล
« เมื่อ: 22 พ.ค. 64 , 09:36:24 »


ผมมี ฟิวส์ชื่อ TCC เก็บรหัสพนักงาน TCC001-TCC010 ความต้องการคืออยากให้ใน คิวรี่ Random ข้อมูลฟิวส์ TCC ตามตัวอย่างในรูปชื่อฟิวส์ TCC Randow ต้องเขียนในคิวรี่แบบไหนครับแล้วมันสามารถทำให้มันไม่ซ้่ำข้อมูลเดิมได้ไหม

7
ผมมีฟิวส์ชื่อ "วันนัดชำระ" จะทำยังไงไม่ให้ User ใส่วันที่ล่วงหน้าเกิน 30 วัน ที่หน้าฟอร์มครับ เช่น วันนี้วันที่ 19/03/20201 User จะใส่ข้อมูลได้แค่วันที่ 19/03/20201-17/04/2021 เท่านั้นถ้าใส่เกินให้โปรแกรมแจ้งเตือนว่าใส่วันที่เกิน

8
มีฟอร์มทั้งหมด 2 ฟอร์มชื่อ "collection","ข้อมูลทั้งหมด" ทั้ง 2 ฟอร์มพนักงานจะเปิดใช้พร้อมกัน
คำถามคือ ปัจจุบันผมใช้งานอยู่หน้าฟอร์ม collection และจะเปลี่ยนไปใช้หน้าฟอร์ม ข้อมูลทั้งหมด อยากให้ ฟอร์ม collection ปิดอัตโนมัติต้องทำยังไงครับ

9
ห้อง MS Access / รวมฟิวส์ Text
« เมื่อ: 31 ส.ค. 63 , 14:05:21 »

จากรูปจะมี text 4 ตัว
1.Description
2.เบอร์โทร
3.รายงานการติดตาม
4.Total คือเอา 1-3 มารวมกัน
คำถามคือตอนนี้ text รายงานการติดตาม เวลาพิมม์ข้อมูลลงไป ผมอยากให้มัน Update ที่ช่อง Total ทันที ตอนนี้ผมใช้เงื่อนไข After Update อยุ่คือว่ามันต้องคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วถึงจะ Update ต้องเขียนแบบไหนครับ10
ผมมี subform ชื่อ collection มี combobox ชื่อ result_code โดยจะมีตัวเลือกหลายตัวเลือก กรณีที่พนักงานบันทึกข้อมูลภายในวันแล้วและเลือกตัวเลือก RPP PD BRK แล้วจะไม่สามารถลง RPP PD BRK ซ้ำได้ภายในวันได้อีก แต่ถ้าเป็นตัวเลือกอื่นสามารถเลือกลงซ้ำได้


11


อย่ากให้ปุ่มทำงาน Enabled โดยอ้างอิงจากฟิวส์งวด เช่นถ้าขึ้น 2 งวดปุ่ม 2 งวดจะใช้งานได้ปุ่มอื่นจะไม่สามารถใช้งานได้ False ตามตัวอย่างที่ทำให้ดูครับ

12
ห้อง MS Access / ตัวอย่างระบบ Login แบบมี Level
« เมื่อ: 30 มิ.ย. 63 , 18:05:08 »
ท่านใดมีตัวอย่างระบบ Login แบบแยก Level ฝากขอนำไปเรียนรู้ตัวอย่างหน่อยครับพอดีเพิ่งหัดเขียนได้ระดับนึงยังไม่ค่อยเก่ง
ขอบคุณมากครับ

13
บังคับให้ User ตั้งรหัสผ่านตัวอักษร 8 ตัว โดยต้องมีตัวอักษรกับตัวเลข  รวมกันได้ 8 ตัวอักษร ต้องทำยังไงครับ

14


ผมมี subform ชื่อ collection มีฟิวส์ชื่อ Date_time_co เก็บค่าเป็นวันที่ และฟิวส์ชื่อ ResultCode_Remark แยกประเภทลูกค้า ติดต่อได้ กับ ติดต่อไม่ได้
เงื่อนไขคือผมอยากให้ User ที่มีการติดตามลูกค้าเคสนี้ภายในวันแล้ว และลูกค้าเป็นประเภทติดต่อได้ ถ้า User กลับมาหน้าลูกค้าที่มีการติดตามภายในวันนี้แล้วและ ติดต่อได้ ให้แจ้ง ข้อความเตือนว่า "วันนี้คุณได้โทรหาลูกค้าแล้ว"

15
ห้อง MS Access / เปลี่ยนเป็น type memo error
« เมื่อ: 09 ต.ค. 62 , 17:40:56 »
ผมมี ตารางชื่อ call_ccp เป็น subform มี ฟิวส์ดังนี้
ฟิวส์ชื่อ ac กับ Id เป็น Key หลัก เก็บ ac เป็น nvachar(255) ID เป็น autonumber
ฟิวส์ชื่อ collection เก็บเป็น type nvachar(255) ที่ sql  แต่ตอนนี้ผมต้องการเปลี่ยนให้เป็น nvachar(max) เพื่อต้องการที่จะให้สามารถคีย์ข้อมูลได้ไม่เกิน 500
ฟิวส์ชื่อ ActionCode เก็บเป็น type char(4) ที่ sql
ฟิวส์ชื่อ Result_code เก็บเป็น type char(4) ที่ sql
ปัญหาคือว่า ฟิวส์ชื่อ collection ตอนเป็น type nvachar(255) สามารถคีย์ข้อมูลได้ปกติ แต่พอเปลี่ยนเป็น nvachar(max) เกิดการ error เนื่องจากพอลงข้อมูลเสร็จแล้วไปดึงข้อมูลของลูกค้าคนอื่นมาโชว์ อย่างเช่นตัวอย่าง ลงข้อมูลว่า test1 แต่พอคลิกบรรทัดถัดไปขึ้้น ขอเช็คบุคคล ญ.แจ้งพนักงานลากออก ทั้งที่ไม่ได้ลงข้อมูลแต่กลับไปดึงข้อมูลของลูกค้าท่านอื่นมาโชว์ แต่พอกด F9 ก็โชว์ปกติ ที่สังเกตเหมือนว่า ถ้า ActionCode กับ Result_Code ไปเหมือนลูกค้าเคสอื่นพอลงข้อมูลเสร็จก็จะไปดึงข้อมูลมา แต่ถ้าไม่เหมือนเลยจะไม่ดึงมา อย่างเช่น NTE NTE แต่พอลองสร้างเป็นฐาน Access type memo สามารถคีย์ข้อมูลปกติไม่มีปัญหา

16
ห้อง MS Access / เรียกข้อมูล Weekly
« เมื่อ: 26 ก.ย. 62 , 15:12:23 »
ผมมีข้อมูลดังนี้
ชื่อลูกค้า               วันนัดชำระ                   ยอดชำระ
นาย A                                 23/09/2019                          500
นาย B                                 24/09/2019                          1000
นาย C                                 27/09/2019                          500
นาย D                                 29/09/2019                          500
                   
นาย E                                 30/09/2019                          500
นาย F                                 01/10/2019                          1000
นาย G                                 02/10/2019                         1000
นาย I                                 03/10/2019                          1000
นาย J                                 04/10/2019                          2000
นาย K                                 05/10/2019                          500
นาย L                                 06/10/2019                          500

อยากให้โชว์หน้าฟอร์มเป็น Weekly เช่น วันที่ 23/09/2019-29/09/2019 มีจำนวนทั้งหมด 4 AC ยอดนัดชำระ 2500 ก็โชว์แบบนี้ไปจนกว่าจะถึงอาทิตย์ใหม่ พอถึงวันที่ 30/09/2019-06/10/2019 ก็ โชว์ ข้อมูล 7 AC ยอดนัดชำระ 6500 คืออยากให้ข้อมูลโชว์เป็น weekly ค้่างไว้จนกว่าจะเริ่ม weekly ใหม่แล้วตัวเลขค่อยเปลี่ยนครับ

17
ห้อง MS Access / cannot open any more tables
« เมื่อ: 23 มี.ค. 62 , 10:47:41 »
กดเข้าฟอร์มหรือคิวรี่ ขึ้นข้อความแบบนี้ตลอด cannot open any more tables แต่ปิดเปิดใหม่ก็ใช้ได้แต่สักพักก็ขึ้นอีกเกิดจากอะไรครับ

18
ชื่อ table1 มีฟิว์ชื่อ collection type เป็น Memo คำถามคือถ้าข้อมูลเยอะกว่า 255 digit เวลาส่งออกเป็น text ข้อมูลจะโดนตัดเหลือแค่ 255 digit มีวิธีแก้ไขให้ส่งออกเกินไหมครับ

หน้า: [1] 2