แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - laemthong

หน้า: [1]
1
เรียนสอบถาม อาจารย์  TTT และอาจารย์ทุกท่านครับ จาก Link นี้ครับ....
https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=2623

จะมีวิธีการอย่างไรครับ ที่จะไม่ให้ภาพนี้แสดง หลังจาก ทำการ  link ตารางในฐานข้อมูลที่ติด password
ภาพนี้จะขึ้น สองครั้ง ถ้ามีการ link able 2 table

VBA Code ที่นำมาประยุกต์ใช้ครับ

Sub LinkTable()
Dim StrPath As String
Dim tdTable As TableDef
Dim dbDataDB As Database
Dim strMyDataDB As String
        DoCmd.DeleteObject acTable, "USERINFO"
         DoCmd.DeleteObject acTable, "CHECKINOUT"


If IsNull(Me.Path) Then
MsgBox "ระบุตำแหน่ง Back End ที่จะ Link ก่อน!!!", vbInformation, "Status"
Else
StrPath = Me.Path
strMyDataDB = StrPath
   
    'Set dbDataDB = OpenDatabase(strMyDataDB)
     Set dbDataDB = OpenDatabase(strMyDataDB, False, False, ";pwd=hippmforyou")
        DoCmd.TransferDatabase TransferType:=acLink, DatabaseType:="Microsoft Access", DatabaseName:=StrPath, objecttype:=acTable, Source:="USERINFO", Destination:="USERINFO"
        DoCmd.TransferDatabase TransferType:=acLink, DatabaseType:="Microsoft Access", DatabaseName:=StrPath, objecttype:=acTable, Source:="CHECKINOUT", Destination:="CHECKINOUT"

End If
End Sub

2
ห้อง MS Access / สรุปวันลา
« เมื่อ: 07 ต.ค. 61 , 09:54:15 »
นำข้อมูลจากคาราง   TblVacation  มา สรุป ในตาราง ResultVacation มีแนวทาง การเขียน Query หรือ VBA Code แบบใดได้บ้างครับ

หน้า: [1]