แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4 5
1
ทำฟิลด์ดักคนบันทึกข้อมูลว่า =IIf(acc_entry!text29<>0,"ลงบัญชีผิด","") ถ้าจะเพิ่มให้มีเสียงเตือนด้วย ต้องเพิ่มหรือเขียนอะไรเพิ่มครับ

2
ถ้าเดือน กพ มี28 วันจำนวนวันใน 1ปี=365 เช่นปี 2564 แต่ ปี 2563  2565 จำนวนวัน 366 วัน ใช้access ทำให้หาอายุทรัพย์สินคลาดเคลื่อน 1 วัน อยากทราบว่าปกติเลือกแก้ปัญหานี้อย่างไรกันครับ

3
ตัวเลข 1,032,500 บาท อ่านได้เป็น (หนึ่งล้านศูนย์แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ผมต้องแก้โมดูลอย่างไรครับ

4
Private Sub Command64_Click()
On Error GoTo Err_Command64_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Command64_Click:
    Exit Sub

Err_Command64_Click:
    'MsgBox Err.Description
    'Resume Exit_Command64_Click
    'DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

End Sub
****************
เจตนาว่าเมื่อป้อนข้อมูลแล้ว  กดปุ่มบันทึก  มีข้อความ "ต้องการบันทึกหรือไม่ Y/N" ถ้า Y ขึ้นหน้าใหม่   ถ้า N ออกจากงานบันทึกนี้
เมื่อทำตามนี้แล้ว มันวนไปวนมา ไม่ยอมเลิก หรือ ไม่ยอมขึ้นรายการใหม่

5
เนื่องจากบิลน้ำมันของปั๊ม ปตท  ค่าน้ำมัน 200 บาท แต่ในบิล 186.92 vat 13.08 ซึ่งเกิดจากปัดเศษ ถ้ามีบิลหลายบิลๆๆจะเกิดทศนิยมสะสม ค่าจะผิด ในการเขียนโปรแกรมจะใช้เทคนิคอย่างไร  ลองใช้ CDBL,ROUND,INT  ก็แก้ไม่หายครับ

6
dbs.Execute "INSERT INTO voucher (voucher_id,voucher_date,bill_id,bill_no,bill_date,remark,type_id,book_id,budget_year,
refer_acc,cust_id,type_vat_acc,period_vat) SELECT Voucher_s.voucher_s_id,Voucher_s.date_sale,Voucher_s.bill_id,Voucher_s.bill_no,
Voucher_s.bill_date,Voucher_s.remark2,Voucher_s.type_id,Voucher_s.book_id,Voucher_s.budget_year,Voucher_s.remark_acc,Voucher_s.cust_id,Voucher_s.type_vat_acc,Voucher_s.period_vat FROM Voucher_s;"


**ใช้คำสั่งนี้   โอนข้อมูลใน table  voucher_s ในฟอร์ม ไป table voucher แต่สังเกตุว่าต้องกรอกข้อมูลลง form.voucher_s ทุก ฟิลด์ การโอนจึงไปครบ table voucher  มีคำสั่งไหนไหมครับ ไม่ต้องกรอกครบทุกฟิลด์ ก็ได้

7
ถ้าจะรวมสต๊อก 2รหัสในstock เหลือแค่ยอดรวมเท่านั้นจากหลายๆๆ entry

8
  sql = "SELECT [Forms]![ACC_ใบกำกับภาษี]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
   'DoCmd.PrintOut , , , , 1

   คำสั่ง print ทำงานได้ดี แต่ได้แค่ path เดียว  แต่ถ้าต้องการพิมพ์พร้อมกัน 2 path ไม่ได้ตรับ   ****ต้องเพิ่มคำสั่งใดครับ***

9
ดู เก็บความรู้จากwebboardrมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่ อ.สุภาพ หัดเขียนด้วย MS access ตั้งแต่ 2003 วันนี้เปลี่ยน notebook ใหม่ ลงoffice365 แต่เปิดโปรแกรมแล้วมีปัญหาตรงโมดูล ERROR ขึ้นเป็นแผง จะให้เราแก้อะไรครับ

10
ผมสร้าง report ต้องการกรองอะไรจะใช้ criteria ใน query ผูกเงื่อนไข  รู้สึกว่า query จะเยอะไปหรือเปล่าไม่ทราบล่ะ  จึงอยากจะใช้ property sheet ผูกเงื่อนไขแทน ผมจะทำได้ไหมครับ ใช้ even ไหนครับ

11
มีข้อมูลการซื้อหลาย reccord รายการซื้อไหนที่ยังไม่ขอคืนภาษีซื้อ period_vat จะใส่ค่า 00/00  ถึงเวลาที่จะเคลมภาษีจึงต้องการที่ให้ row source เลือกเฉพาะ period_vat ที่มีค่า 00/00 แต่ในตัวอย่างนี้ดึงมาหมดครับ

12
ในรายงานต่างๆ ใน Criteria between[ตั้งแต่ วว/ดด/ปป]and[ถึง วว/ดด/ปป] ถ้าจะป้อนโดยพิมพ์ ววดดปป ไม่ต้องลืมป้อน "/" ทำอย่างไรได้ครับ

13
ถ้ามีตัวเลขใน field เป็น 12/63 ต้องการให้แสดงผลเป็น ธันวาคม ุ63 เขียนฟังก์ชั่นแบบไหนครับ

14
มีตาราง A และตาราง ฺB เหมือนกัน แต่ตาราง B ขาดรายการบิลที่ป้อนในเดือนมีนาคม 63(date_sale) ทั้งเดือน เราจะใช้ query แบบ append ได้ไหมครับ และ criteria จะระบุช่วงเดือนอย่างไร?

15
SELECT [voucher_b].[voucher_b_id], [voucher_b].[date_buy] FROM [voucher_b] where (([voucher_b].[voucher_b_id] like "PAA*"))
ค้นบิลที่ขึ้นต้นด้วย PAAปป-ดด-วว-xx  และถ้าต้องค้นบิลขึ้นต้นด้วย  PCปป-ดด-วว-xx หลัง where จะเขียนอย่างไรครับ

16

รายงานค่าเสื่อม ณ 31/12/62
1 ค่าเสื่อมสะสม  ถ้าทรัพย์สินไหนตัดค่าเสื่อมครบแล้ว จะคงมูลค่าปลายงวด ไว้ "1" และค่าเสื่อมสะสมจะหักออก "1"
2 ค่าเสื่อมสะสม เป็นทรัพย์สินที่ยังมีอายุการใช้งาน เกิน 31/12/62 มูลค่าปลายงวด ยังไม่ต้องสำรองไว้ 1  และค่าเสื่อมสะสมก็ไม่ต้องหัก 1

หน้า: [1] 2 3 4 5