แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4
1
Private Sub Command64_Click()
On Error GoTo Err_Command64_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Command64_Click:
    Exit Sub

Err_Command64_Click:
    'MsgBox Err.Description
    'Resume Exit_Command64_Click
    'DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

End Sub
****************
เจตนาว่าเมื่อป้อนข้อมูลแล้ว  กดปุ่มบันทึก  มีข้อความ "ต้องการบันทึกหรือไม่ Y/N" ถ้า Y ขึ้นหน้าใหม่   ถ้า N ออกจากงานบันทึกนี้
เมื่อทำตามนี้แล้ว มันวนไปวนมา ไม่ยอมเลิก หรือ ไม่ยอมขึ้นรายการใหม่

2
เนื่องจากบิลน้ำมันของปั๊ม ปตท  ค่าน้ำมัน 200 บาท แต่ในบิล 186.92 vat 13.08 ซึ่งเกิดจากปัดเศษ ถ้ามีบิลหลายบิลๆๆจะเกิดทศนิยมสะสม ค่าจะผิด ในการเขียนโปรแกรมจะใช้เทคนิคอย่างไร  ลองใช้ CDBL,ROUND,INT  ก็แก้ไม่หายครับ

3
dbs.Execute "INSERT INTO voucher (voucher_id,voucher_date,bill_id,bill_no,bill_date,remark,type_id,book_id,budget_year,
refer_acc,cust_id,type_vat_acc,period_vat) SELECT Voucher_s.voucher_s_id,Voucher_s.date_sale,Voucher_s.bill_id,Voucher_s.bill_no,
Voucher_s.bill_date,Voucher_s.remark2,Voucher_s.type_id,Voucher_s.book_id,Voucher_s.budget_year,Voucher_s.remark_acc,Voucher_s.cust_id,Voucher_s.type_vat_acc,Voucher_s.period_vat FROM Voucher_s;"


**ใช้คำสั่งนี้   โอนข้อมูลใน table  voucher_s ในฟอร์ม ไป table voucher แต่สังเกตุว่าต้องกรอกข้อมูลลง form.voucher_s ทุก ฟิลด์ การโอนจึงไปครบ table voucher  มีคำสั่งไหนไหมครับ ไม่ต้องกรอกครบทุกฟิลด์ ก็ได้

4
ถ้าจะรวมสต๊อก 2รหัสในstock เหลือแค่ยอดรวมเท่านั้นจากหลายๆๆ entry

5
  sql = "SELECT [Forms]![ACC_ใบกำกับภาษี]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
   'DoCmd.PrintOut , , , , 1

   คำสั่ง print ทำงานได้ดี แต่ได้แค่ path เดียว  แต่ถ้าต้องการพิมพ์พร้อมกัน 2 path ไม่ได้ตรับ   ****ต้องเพิ่มคำสั่งใดครับ***

6
ดู เก็บความรู้จากwebboardrมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่ อ.สุภาพ หัดเขียนด้วย MS access ตั้งแต่ 2003 วันนี้เปลี่ยน notebook ใหม่ ลงoffice365 แต่เปิดโปรแกรมแล้วมีปัญหาตรงโมดูล ERROR ขึ้นเป็นแผง จะให้เราแก้อะไรครับ

7
ผมสร้าง report ต้องการกรองอะไรจะใช้ criteria ใน query ผูกเงื่อนไข  รู้สึกว่า query จะเยอะไปหรือเปล่าไม่ทราบล่ะ  จึงอยากจะใช้ property sheet ผูกเงื่อนไขแทน ผมจะทำได้ไหมครับ ใช้ even ไหนครับ

8
มีข้อมูลการซื้อหลาย reccord รายการซื้อไหนที่ยังไม่ขอคืนภาษีซื้อ period_vat จะใส่ค่า 00/00  ถึงเวลาที่จะเคลมภาษีจึงต้องการที่ให้ row source เลือกเฉพาะ period_vat ที่มีค่า 00/00 แต่ในตัวอย่างนี้ดึงมาหมดครับ

9
ในรายงานต่างๆ ใน Criteria between[ตั้งแต่ วว/ดด/ปป]and[ถึง วว/ดด/ปป] ถ้าจะป้อนโดยพิมพ์ ววดดปป ไม่ต้องลืมป้อน "/" ทำอย่างไรได้ครับ

10
ถ้ามีตัวเลขใน field เป็น 12/63 ต้องการให้แสดงผลเป็น ธันวาคม ุ63 เขียนฟังก์ชั่นแบบไหนครับ

11
มีตาราง A และตาราง ฺB เหมือนกัน แต่ตาราง B ขาดรายการบิลที่ป้อนในเดือนมีนาคม 63(date_sale) ทั้งเดือน เราจะใช้ query แบบ append ได้ไหมครับ และ criteria จะระบุช่วงเดือนอย่างไร?

12
SELECT [voucher_b].[voucher_b_id], [voucher_b].[date_buy] FROM [voucher_b] where (([voucher_b].[voucher_b_id] like "PAA*"))
ค้นบิลที่ขึ้นต้นด้วย PAAปป-ดด-วว-xx  และถ้าต้องค้นบิลขึ้นต้นด้วย  PCปป-ดด-วว-xx หลัง where จะเขียนอย่างไรครับ

13

รายงานค่าเสื่อม ณ 31/12/62
1 ค่าเสื่อมสะสม  ถ้าทรัพย์สินไหนตัดค่าเสื่อมครบแล้ว จะคงมูลค่าปลายงวด ไว้ "1" และค่าเสื่อมสะสมจะหักออก "1"
2 ค่าเสื่อมสะสม เป็นทรัพย์สินที่ยังมีอายุการใช้งาน เกิน 31/12/62 มูลค่าปลายงวด ยังไม่ต้องสำรองไว้ 1  และค่าเสื่อมสะสมก็ไม่ต้องหัก 1

14
ห้อง MS Access / รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 24 ก.ค. 63 , 09:07:30 »

A  ยอดผลลัพธ์ จากตาราง เมื่อเกินอายุใช้งานมีค่า =1
B  หาผลรวม ไม่ได้ ???????

15
ห้อง MS Access / ปัญหาปัดเศษทศนิยม
« เมื่อ: 20 ก.ค. 63 , 17:22:53 »


16
จากกระทู้หัวข้อเรื่องดึงราคาฯ  Mainforms Voucehr_s (table voucher_s มี ฟิลด์ cust_id) และ SubForms fsale(table fsale เดิมไม่มี ฟิลด์ cust_id มาเพิ่มฟิลด์ cust_id ภายหลัง )   ผมขอวิธีจะเอาข้อมูลจาก cust_id ของ voucher_s ไปใส่ใน ฟิลด์ใหม่ cust_id ของ fsale โดยผูกกันด้วย voucher_s_id

17
ถ้าจะเพิ่มรายการขายสินค้าใหม่ โดยดึงราคาล่าสุดที่เคยขายสินค้านี้ แต่ให้แก้ไขได้ ถ้าจะเปลี่ยน มีวิธีอย่างไรครับ อจ.

18
จะทำอย่างไรบ้างครับ  ถ้าต้องการเก็บข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมว่า -ไปเมนูไหน  -เพิ่ม/ลบ/แก้ไข บิลไหน   โดยเก็บเลขที่บิล หรือวันที่บิล   ก็พอครับ

หน้า: [1] 2 3 4