แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kunlek

หน้า: [1] 2 3
1
Private Sub Command202_Click()
   Dim Filename As String
Dim Filename1 As String
Dim FilePath As String
  DoCmd.SetWarnings False
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ขายสินค้า]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "d:\bills-suzu\RE\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ขายสินค้า]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "d:\bills-suzu\RE\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "สำเนาใบเสร็จรับเงิน", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 2
Command202_DblClick_Exit:
    Exit Sub
Command202_DblClick_Err:
    MsgBox Error$
    Resume Command202_DblClick_Exit
End Sub

2
จะป้อนข้อมูลในฟอร์ม สมมติมี ฟิลด์ที่1ชื่อ shop   และฟิลด์ที่ 2 ชื่อ  bill_no  ต้องการบังคับให้การป้อนข้อมูลทุกครั้ง ต้องผ่านการคีย์ข้อมูลที่ ฟิลด์_shop ให้เสร็จก่อน จึงไปฟิลด์ bill_no 

3
จะทำได้อย่างไร เมื่อฟอร์มการชำระหนี้  มีการแสดงส่วนบิลที่ค้างชำระ เมื่อต้องการตัดบิลใบไหน ให้ clickที่ฟิลด์อินวอยซ์ แล้วไปปรากฏที่ table ของฟอร์มเก็บบิลที่ชำระ4
เขียนโปรแกรม แยกฐานข้อมูล โดย link table manager ถ้าจะเอาส่วนที่เป็นฐานข้อมูลไว้ที่ storage และเวลาจะชั้นงานนอกวง คนละ  wan  สร้าง userให้พนักงานแต่ละคนชั้น     …..ไม่ทราบว่าใครเคยใช้งานลักษณะนี้ไหมครับ  ขอ review ครับ หรือแนะนำให้ทำวิธี อื่นๆๆ

5
1. จัดเรียงลำดับวันที่ใน คิวรี่ ไม่ได้ หาสาเหตุไม่ได้
2. รูปแบบวันที่เปลี่ยนไปจาก short date ไปเป็น long date จะแก้ได้อย่างไร

6
จะโอนข้อมูลที่ีมีการขาย ไปไว้ใน table stock
dbs.Execute "INSERT INTO stock ( voucher_id,stock_date,goods_id,.....) SELECT fsale.voucher_s_id,fsale.date_sale,fsale.goods_id,... FROM fsale WHERE voucher_s_id = '" & Me.voucher_s_id & "'"
ที่ทำอยู่ตอนนี้ คือเอาcodeคำสั่งนี้ไปไว้ที่ command ดักผู้ใช้ไว้ 3 แห่ง คือ  add new,save,และ exit
ทำให้ป้อน 1 record ก็ต้องบันทึก หรือ add new
ขอคำแนะนำ อจ มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมครับ คล้ายกับว่าโอนข้อมูลไป stock ทีเดียว

7
เรียน อจ ฟอร์มบันทึกขายสินค้าใช้มือป้อนอักษรครบ กด enter ชื่อสินค้าจึงปรากฏ ถ้าเปลี่ยนเป็นใช้ scan barcode จะเขียน code อย่างไรและ ใน even ไหนครับ ให้
1. ที่ field ชื่อสินค้า ปรากฏ   2. ยากให้ field ราคาสินค้าดึงราคาที่ขายสุดท้ายมาโชว์  และเราสามารถแก้ไขให้เป็นราคาใหม่ได้

8
เปิดฟอร์มบันทึกขายสินค้า ในส่วน details ของ รหัสสินค้า   ชื่อสินค้า ทำ combo boxดึงรหัสสินค้าจากตารางสินค้า แต่ก็มีบางบรรทัดใน detail สินค้า เราต้องการพิมพ์ข้อความ อะไรก็ได้ ไม่เกี่ยวกับชื่อสินค้า หรือตารางสินค้า จะเขียน code อย่างไร หรือมีเทคนิคอย่างไรครับ

9
พิกัด ละติจูด ลองติจูด ของบ้านลูกค้า ผูกกับฐานข้อมูลใน ms access และ google map อจ.ท่านใดพอมีตัวอย่างไหมครับ

10
ห้อง MS Access / การตัดสต๊อกโดย FIFO
« เมื่อ: 11 ก.ย. 62 , 15:02:01 »
ถ้าจุดเริ่มดูสินค้าคงเหลือ  แล้วไปค้นหารายการสินค้าซื้อเข้าสัมพันธ์กับจำนวนที่เหลือเพื่อหาอินวอยซ์ที่ซื้อเข้า เพื่อหาราคาทุน จะเขียน code อย่างไรครับเพื่อดึงอินวอยซ์ที่เกี่ยวข้องออกมาใช้คำนวณ  ตอนนี้ใช้ export รายงานสต๊อก ไป excel ช่วยคำนวณแบบ manual 

11
สร้างบิลกำกับส่ินค้า มีรายการสินค้าแต่ละบิลมาก เมื่อสั่งพิมพ์แต่ละ IV จะออกมามากกว่า 1 ใบ  ปัญหาใบที่ 1 คือรายการจำนวนรวมของบิล  ตารางท้ายบิล หายไปหมด ไปอยู่หน้าสุดท้าย
ปัญาใบที่ 2 คือ หัวบิลหาย เริ่มพิมพ์ตั้งแต่ page header
เรียนถามวิธีสร้างบิล ให้หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ข้อความและตารางฟอร์มอยู่ครบ แตกต่างเพียง ข้อมูลสินค้าที่ขายครับ12
เวลาป้อนรายการสินค้าที่ขายใน subform จะเป็นการตัดสต๊อกที่ขาย แต่เนื่องจากมีความต้องการขยาย อธิบายสินค้าที่ขายบันทึกก่อนหน้า เช่น
.....ป-001.... ปูนซิเมนต์ 50กก         ลูก   10     90    900   
...................ชนิดแห้งเร็ว สีดำ                                            *************เป็นบรรทัดที่เราอยากพิมพ์ ไม่ผูกพันสต๊อก
.....ล-002......เหล็กเส้น กลม 1 นิ้ว    เส้น   5     24     120       
....................ตาม มอก XXXXX                                          *************เป็นบรรทัดที่เราอยากพิมพ์ ไม่ผูกพันสต๊อก
ขอแนวทางทีวิธีทำ หรือจะเขียนโปรแกรมอย่างไรได้ครับ

13
=[add] & " " & IIF(([moo])IsNull," ",("ม."& " " & [moo]))"& " " & [tumbol]    ไม่รู้ผิดตรงไหนครับ

14
บันทึกค่าใช้จ่ายในฟอร์มและ Sub ฟอร์ม คำอธิบายรายละเอียดเหมือนเรคคอร์ด ในช่องที่อยู่ในฟอร์มหลัก ผมได้ใช้ Ctrl+' ก็ใช้ได้  แต่ส่วนที่อยู่ใน Sub Forms ใช้ไม่ได้  ขอคำแนะนำ วิธีแก้ไขจุดนี้ด้วยครับท่านที่ช่วยได้ครับ


15
ห้อง MS Access / อยากได้วิธีสร้าง logfile
« เมื่อ: 17 ส.ค. 62 , 04:16:57 »
อยากได้วิธีสร้าง logfile เพื่อรู้ว่าใครเข้าใช้งาน  วันที่  เวลา เรียกใช้ไฟล์ใดบ้าง

16
บันทึกรายการขายสินค้า บิลอื่นๆๆ group รายสินค้าได้ แต่พบว่า รายการสินค้าที่ขาย ที่มีจำนวนขายเท่ากัน  ราคาเท่ากัน ขาย ในคราวเดิยวกันและบิลใบเดียวกัน เมื่อสั่ง group ปรากฏว่าไม่รวมกัน แต่ตัวภาษี 7% มีผลลัพธ์ถูกต้อง คือขายรวม * 7% ตามตัวอย่างบิลที่ผิดคือ SR62-08-11-01   SR62-08-11-05  และ SR62-08-11-06  ไม่รู้วิธีแก้ไขครับ แก้ไม่ตก ขอความช่วยเหลือครับท่าน อจ.

หน้า: [1] 2 3