แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - buakird

หน้า: [1]
1
    ผมประสบปัญหาข้อหนึ่งในการแสดงข้อมูลของฟอร์มย่อย  การจัดเรียงลำดับข้อมูลในฟอร์มย่อยไม่เรียงจากน้อยไปหามาก ข้อมูลหมายเลข 10 มักจะมาต่อท้ายข้อมูลหมายเลข 1 ตามตัวอย่างที่แนบมา ส่วนหมายเลขอื่นๆ เรียงได้ตามปกติ  ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรครับ

2
ผมมีฐานข้อมูลบุคลากรอยู่ 3 ไฟล์ มีโครงสร้างเหมือนกัน ไฟล์แรก ช่วง 2476-2550 ไฟล์สองช่วง 2551 - 2560 ไฟล์สาม 2561 ถึงปัจจุบัน รวมสมาชิกประมาณหมื่นคน ผมไม่อยากจะรวมไฟล์  มีแนวคิด/วิธีการใดที่จะบริหารข้อมูล 3 ไฟล์ ผ่านแบบฟอร์มเพียงหนึ่งเดียว

3
ห้อง MS Access / วิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 13:07:13 »
อยากทราบวิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB ครับ ไฟล์ MDB ไม่สามารถกำหนดฟิลด์ ให้เป็น Attachment ได้ ตรงเมนูบันทึกฐานวัตถุข้อมูลเป็น  ไม่มีให้เลือกเป็น ACCDB เลยครับ :question:

4
   ช่วยกรุณาดูความช่วยเหลือในกระทู้ "ช่วยแนะนำการเขียนคำสั่ง VBA ใน Acess" ให้ด้วยครับ มีปัญหาบางอย่างในการบันทึกข้อมูลลงตารางจากการใช้แบบฟอร์มครับ :question:

5
ผมได้ไฟล์ตัวอย่างพร้อมคำสั่ง VBA ในการทำแบบฟอร์มกรอกที่อยู่ที่สามารถเลือกรหัสไปรษณีย์ได้อัติโนมัติเมื่อพิมพ์ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เข้าไป  ผมนำไปปรับใช้การทำทะเบียนประวัติสมาชิกในหน่วยงาน  ได้ผลดีมากครับ  ทำงานได้รวดเร็วขึ้น  แต่ทางหัวหน้างานอยากให้เพิ่มช่องภูมิภาคถิ่นที่อยู่เข้าไปโดยอัตโนมัติเพื่อพิมพ์ชื่อจังหวัด  โดยในมีไฟล์ geo_id อยู่แล้วใน tb_province และ tb_district ผมไม่มีความรู้ทางด้าน VBA นัก ลองเขียนคำสั่งเพิ่มเข้าไปคำสั่งที่มีอยู่เดิม
แต่ไม่สำเร็จ  รบกวนช่วยนำทางให้ด้วยครับ ผมเพิ่มคอลัมน์ locate ในไฟล์ table1 แล้ว


คำสั่งเก่า...
Option Compare Database
Option Explicit

Private Sub Form_Load()
    Me.cb_province.RowSource = "SELECT tb_province.province_id, tb_province.Province_th FROM tb_province;"
    Me.cb_amphur.RowSource = "SELECT tb_amphur.amphur_id, tb_amphur.amphur_th FROM tb_province INNER JOIN tb_amphur ON tb_province.province_id = tb_amphur.province_id WHERE (((tb_province.Province_th)=[Forms]![Form1]![cb_province]));"
    Me.cb_district.RowSource = "SELECT tb_district.district_id, tb_district.district_th FROM tb_district INNER JOIN tb_amphur ON tb_district.amphur_id = tb_amphur.amphur_id WHERE (((tb_amphur.amphur_th)=[Forms]![Form1]![cb_amphur]));"
End Sub

Private Sub cb_province_Change()
    Me.cb_amphur.Requery
    Me.cb_amphur = Null
    Me.cb_district = Null
    Me.txt_zipcode = Null
End Sub

Private Sub cb_amphur_Change()
    Me.cb_district.Requery
    Me.cb_district = Null
    Me.txt_zipcode = Null
End Sub

Private Sub cb_district_Change()
    Me.txt_zipcode = DLookup("post_code", "tb_district", "district_th= '" & Me.cb_district & "' AND amphur_id = " & Me.cb_amphur.Column(0, Me.cb_amphur.ListIndex))
End Sub

Private Sub cb_amphur_GotFocus()
    Me.cb_amphur.Requery
End Sub

Private Sub cb_district_GotFocus()
    Me.cb_district.Requery
End Sub

หน้า: [1]