แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MiKu

หน้า: [1]
1
อย่างการจัดหน้าจัดขอบ ใน Report view Layout View จะตรงกัน แต่พอกดจะพิพมพ์ Print preview มันไม่ตรงที่ จัดไว้ ปวดหัวมากเรยคะ

2
หนูมี textรายละเอียด เก็บขู้ลแบบ Long Text ข้อมูลนี้มีข้อความยาวมาก พอนำไปทำ qurey ตอนยังไม่ Group By ข้อความมาปกติ พอ Group By ข้อความถูกตัดหายไป พอจะมีธีแก้ไขหรือป่าวค่ะ
คือ หนูจำเป็นต้อง Group By query ไว้ คะ

3
Ex
รหัสสินค้า          ราคา
  A                    5          บาท
  A                    10        บาท
  A                    15        บาท
อยากให้ query แสดง (ใน query มีแต่ first กับ Last)
รหัสสินค้า          ราคารวมทั้งหมด        ราคาก่อนหน้า     ราคาหลังสุด
  A                        30                      10                  15         

4
คือ หนูมีข้อมูล เป็นรายชื่อของคน เอามาทำ report โดยทำจาก query แล้วหนูจะสั่งพิมพ์รายงานแบบแยกชื่อ หนูต้องเข้าไปกรองข้อมูลตรงเกณฑ์ตลอดเรย
 อันนี้สามารถสร้างฟรอมแล้วกรองข้อมูลแล้วสั่งปริ้นจากชื่อที่เรากรองได้ไหมค่ะ

5
ใน query จะมีข้อมูล
ลำดับที่ที่ต้องการใส่      ประเภท       หน่วยงานที่เบิก
         1              วัสดุสำนักงาน           คลัง
         1              วัสดุสำนักงาน           ช่าง
         2              วัสดุสำนักงาน           คลัง
         3              วัสดุสำนักงาน           คลัง
         2              วัสดุสำนักงาน           ช่าง
         3              วัสดุสำนักงาน           ช่าง

6
ในฟรอม กรอกข้อมูล จะมี textbox ที่เป็น Date/time สามอัน
ถ้าเราใส่วันที่ใน textbox แรก แล้ว อีกสองอันที่เหลือก็ เป็นวันเดียวกัน
ช่วยนแนะนำทีค่ะ

7
คือเราใช้ฟังชัน Format([วันที่],"mmm") ในคิวรี่
ผลออกมาแสดงเฉพาะเดือน แบบเป็นตัวย่อ
แต่มันไม่เรียงตามลำดับเดือน มันเรียงตามตัวอักษร ก ข ค ง....
มีวิธีแก้ไหม

8

 :cry: :cry:
เลื่อนสุดแล้ว จะไปแก้ก็แก้ไม่ได้ มันเยอะมาก

9
เช่นเรา เรามาทำ งาน หลัง 08.30 ให้เป็นมาสาย
ใน query มีข้อมูลแบบนี้

ชื่อ      เวลามา       เวลากลับ      มาสาย (อยากให้คำนวนในนี้เรย ถ้ามาสายให้ใส่เป็นเลข 1)
A        09.00        16.00          ?


10
เรามีข้อมูลตามนี้
จำนวนวันลาสะสม   จำนวนวันลาประจำปี    รวม     จำนวนลาครั้งนี้  คงเหลือวันลา
        5                      10               15            3                12
คือเราอยากให้ [จำนวนวันลาสะสม]-[จำนวนบาครั้งนี้]
ถ้า [จำนวนวันลาสะสม]เหลือ 0
ให้ [จำนวนบาครั้งนี้]-[จำนวนวันลาประจำปี]

(ทำในคิวรี่ได้ไหม)

11

ต้องการเอาตรงที่วงไว้ ให้ไปอยู่บนสุด

12
คือเราทำ qry รวมข้อมูลเป็น เดือน
แล้วต้องการน้ำค่า sum หารกับ last แต่ค่าที่เป็นเลข 0 จะขึ้นข้อความแปลกๆ


13
คือเราใส่ฟังก์ชั่น Date() แต่มันขึ้น unknow

14
คือเราอยากทำตัวหนังสือใน text box อยู่ข้างล่างบ้าง ตรงกลางบ้าง ค่ะ มันมีแต่ปุ่ม ชิดซ้าย ชิดขวา และกึ่งกลางแต่มันจะอยู่บนสุดตลอด  :cry: :cry: :cry:


15
คือเราใช้ Group&Sort ใน Report ในการจัดเรียงเดือนแต่
อยากให้มันนับ เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
แล้วก็ เริ่มใหม่  ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562


16
ตัวอย่าง
มี ตาราง สิ้นค้า     ราคา
              A          10
             
รวม สิ้นค้า  A เดือน มกราคม 100 บาท
รวม สิ้นค้า  A เดือน กุมภาพันธ์ 200 บาท
รวม สิ้นค้า  A เดือน มีนาคม 300 บาท

อยากจะสร้าง Report ทีเปรียบเทียบ เดือนต่อเดือน ครับ
 เช่น เดือน มกราคม เทียบกับ กุมภาพันธ์
 เดือน กุมภาพันธ์ เทียบกับ มีนาคม

หน้า: [1]