แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MiKu

หน้า: [1] 2
1
เครียดมากเรย เพราะ มีงานที่ใช้แชร์ไปเตรื่องอื่น แล้วเครื่องอื่น จะได้ร่วมกันได้ไหมค่ะ
หนูใช้ 2013 แล้ว เปลีย่นเป็น 2019 ทีพอเปลี่ยน โปรแกรมมันไม่รันตามโค้ด กับฟังก์ชั่นอื่นๆ  :dizzy: :dizzy:
2
อย่างเช่น
วันที่ 8/7/64 เป็นวันพฤหัส - วันที่ 12/7/64 เป็นวันจันทร์ ถ้าลบกับกัน จะได้ 4 วัน ถ้าไม่รวมวันหยุดก็จะได้ 2 วันทำการค่ะ อยากได้แบบไม่นับวันหยุดได้ไหมค่ะ

3
หนูทำรายงานโดย จะนำข้อความมาต่อกัน เพื่อจะทำตัวหนาตรงชื่อ
  label    textboxตัวหนา     label
[ข้าพเจ้า]    [นางสาวA]     [ทำอาชีพ]

 ***ส่วนชื่อบางทีชื่อมีความยาวไม่เท่ากัน ทำให้ตัวอักษรหาย
 ถ้าปรับ can Grow จะขึ้นบรรทัดใหม่แทน

4
วันที่ 12 มีการเบิกของแต่คนเบิกคนละคนกัน5
พอดีเริ่มปีใหม่ แต่เลขรันไปขึ้นเลขสอง6
คือหนูกำลัง ทำการใช้ห้องประชุม tbการจอง จะมี วันที่  เวลาจอง เวลาเลิก ผู้จอง
หนูต้องการแบบ ห้ามจองซ้ำกันในช่วง เวลาจอง กับ เวลาเลิก เช่น
จอง วันที่ 1/1/64 เวลาจอง 08.00 เวลาเลิก 09.00
เราจะไม่สามารถจองวันเดี่ยวกันในเวลาระหว่าง 08.00-09.00 รบกวนขอแนวทางหน่อยนะค่ะ
 :miao: :miao:


7
อย่างการจัดหน้าจัดขอบ ใน Report view Layout View จะตรงกัน แต่พอกดจะพิพมพ์ Print preview มันไม่ตรงที่ จัดไว้ ปวดหัวมากเรยคะ

8
หนูมี textรายละเอียด เก็บขู้ลแบบ Long Text ข้อมูลนี้มีข้อความยาวมาก พอนำไปทำ qurey ตอนยังไม่ Group By ข้อความมาปกติ พอ Group By ข้อความถูกตัดหายไป พอจะมีธีแก้ไขหรือป่าวค่ะ
คือ หนูจำเป็นต้อง Group By query ไว้ คะ

9
Ex
รหัสสินค้า          ราคา
  A                    5          บาท
  A                    10        บาท
  A                    15        บาท
อยากให้ query แสดง (ใน query มีแต่ first กับ Last)
รหัสสินค้า          ราคารวมทั้งหมด        ราคาก่อนหน้า     ราคาหลังสุด
  A                        30                      10                  15         

10
คือ หนูมีข้อมูล เป็นรายชื่อของคน เอามาทำ report โดยทำจาก query แล้วหนูจะสั่งพิมพ์รายงานแบบแยกชื่อ หนูต้องเข้าไปกรองข้อมูลตรงเกณฑ์ตลอดเรย
 อันนี้สามารถสร้างฟรอมแล้วกรองข้อมูลแล้วสั่งปริ้นจากชื่อที่เรากรองได้ไหมค่ะ

11
ใน query จะมีข้อมูล
ลำดับที่ที่ต้องการใส่      ประเภท       หน่วยงานที่เบิก
         1              วัสดุสำนักงาน           คลัง
         1              วัสดุสำนักงาน           ช่าง
         2              วัสดุสำนักงาน           คลัง
         3              วัสดุสำนักงาน           คลัง
         2              วัสดุสำนักงาน           ช่าง
         3              วัสดุสำนักงาน           ช่าง

12
ในฟรอม กรอกข้อมูล จะมี textbox ที่เป็น Date/time สามอัน
ถ้าเราใส่วันที่ใน textbox แรก แล้ว อีกสองอันที่เหลือก็ เป็นวันเดียวกัน
ช่วยนแนะนำทีค่ะ

13
คือเราใช้ฟังชัน Format([วันที่],"mmm") ในคิวรี่
ผลออกมาแสดงเฉพาะเดือน แบบเป็นตัวย่อ
แต่มันไม่เรียงตามลำดับเดือน มันเรียงตามตัวอักษร ก ข ค ง....
มีวิธีแก้ไหม

14

 :cry: :cry:
เลื่อนสุดแล้ว จะไปแก้ก็แก้ไม่ได้ มันเยอะมาก

15
เช่นเรา เรามาทำ งาน หลัง 08.30 ให้เป็นมาสาย
ใน query มีข้อมูลแบบนี้

ชื่อ      เวลามา       เวลากลับ      มาสาย (อยากให้คำนวนในนี้เรย ถ้ามาสายให้ใส่เป็นเลข 1)
A        09.00        16.00          ?


16
เรามีข้อมูลตามนี้
จำนวนวันลาสะสม   จำนวนวันลาประจำปี    รวม     จำนวนลาครั้งนี้  คงเหลือวันลา
        5                      10               15            3                12
คือเราอยากให้ [จำนวนวันลาสะสม]-[จำนวนบาครั้งนี้]
ถ้า [จำนวนวันลาสะสม]เหลือ 0
ให้ [จำนวนบาครั้งนี้]-[จำนวนวันลาประจำปี]

(ทำในคิวรี่ได้ไหม)

หน้า: [1] 2