แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Peerapach

หน้า: [1]
1
ผม มี ตาราง ดังนี้
ID     Date         Status          Type
1      1-7-2019       1                2
2      2-7-2019       2                1
3      3-7-2019       1                1
4      4-7-2019       1                1
5      1-8-2019       1                1
6      2-8-2019       2                1
7      3-8-2019       2                2
8      4-8-2019       1                1
status 1 = complete
status 2 = Inprogress

ต้องการ query ออกมาให้ได้แบบตารางข้างล่าง โดย เอาเฉพาะ Type 1

Month   Inprogress    complete    Total    %complete           
July            1                2              3             66.66 (2/3)
August        1                2              3             66.66 (2/3)

ตอนนี้ ลองใช้ Dcount รันออกมา ได้  Inprogress เป็น 0 ครับ
โค๊ด: [Select]
SELECT Format([workorderDate],"mmm-yy") AS [Date],
DCount("[workstatusID]","[tbl_workorder]","[workstatusID"="1") AS Inprogress
FROM tbl_workorder
GROUP BY Format([workorderDate],"mmm-yy"), tbl_workorder.worktypeID
HAVING (((tbl_workorder.worktypeID)=1));

รบกวนอาจารย์ ช่วยทีครับ

2
สวัสดีอาจารย์ ทุกท่านครับ
ผมได้ออกแบบ ฐานข้อมูลแล้วในเบื้องต้น คือ
- บันทึกข้อมูลจากใบงาน Workorder ลงในฐานข้อมูล เก็บข้อมูลไว้ทำ report KPI ต่างๆ

และสิ่งที่อยากจะทำต่อไป แต่ยังนึกแนวทางไม่ออก คือ
- ผมจะต้องสร้างตารางเพิ่ม, หรือว่าจะ สร้างใบงานล่วงหน้าที่มี status = วางแผนล่วงหน้า ไว้ได้ยังไงครับ
- แต่ละงาน แต่ละsection จะมี มีงาน ล่วงหน้า โดย มีความถี่คงที่แต่ละงานเช่น  2week 3month 6month
- การสร้าง report ตารางแสดงสถานะงาน ซ่อมบำรุง จำแนกสถานะตามสี โดยเลือกดู เป็นรายปี สามารถดูย้อนหลังได้
(ตัวอย่างตามรูปที่แนบมา)


ผมแนบไฟล์ มาให้ช่วยดูด้วยครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำชี้แนะครับ

3


จากรูปแนบ ต้องการให้เลือก ประเภทงาน ที่ combo box "Worktype"
แล้ว ให้ cursor ไป ยัง Detail ของ ประเภทงานที่เลือก ครับ
และให้ lock ไม่ให้กรอกข้อมูล textbox ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข การเลือกจาก combo box ครับ

code ที่ เขียน ไว้เบื้องต้น ครับ เหลือให้ lock ไม่ให้กรอกข้อมูล
โค๊ด: [Select]
Private Sub cb_worktype_AfterUpdate()
If Me.cb_worktype.Value = 1 Then
Me.txt_pmsection.SetFocus
Else
Me.txt_cmsection.SetFocus
End If
End Sub

รบกวนอาจารย์ ทุกท่านด้วยนะครับ

หน้า: [1]