แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - akekorn

หน้า: [1]
1
สอบถามครับพอดีผมสร้าง form และเลือกใช้ datetime picker และใช้ code กำหนด เลือก format โดย code กำหนด
Me.reqdte.Value = Format(Date, "mm/dd/yyyy") ผมใช้ form นี้กับ com 4 เครื่อง 3 เครื่อง เปิดและใช้งานได้ แต่มาเครืองที่ 4
จะขึ้น untime error 2683 There is no Object in this Control
ขอสอบถาม เพื่อนสมาชิกว่าผมควรแก้ปัญหาอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ

2
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก ทุกท่าน
ผมรบกวนขอความรู้ครับ ว่าการ edit recordset แบบ adodb มีการอ้างอย่างไร
เพราะหากเป็น DAO
ผมจะเขียน
rst.edit
rst.field(0) = txt1.value
rst.field(1) = txt2.value
rst.update

แต่ ADO ไม่ทราบว่าอะไร ที่แทน rst.edit เพราะลองใช้ rsEmployees.EditMode = adEditInProgress
จะขึ้น error Can't assign to read-only property
ผมจึงขอความอนุเคราะห์ว่าต้องเขียนลักษณะใดครับ ถึงจะแก้ไข recordset ที่ทำไว้เดิมได้
ขอบคุณครับ

3
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
ผมเป็นสมาชิกใหม่ สนใจในเรื่อง Access อยากขอความอนุเคราะห์และ ความรู้ในเรื่องการประกาศตัวแปร แบบ ado ที่ประกาศครั้งเดียวใช้ได้ทั้ง form ว่าต้องทำอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ

หน้า: [1]