แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Eid

หน้า: [1]
1
ห้อง MS Access / รบกวนสอบถามครับ
« เมื่อ: 23 มี.ค. 64 , 11:33:29 »
ขึ้นแบบนี้ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ
มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

2
ห้อง MS Access / รบกวนสอบถามครับ
« เมื่อ: 10 มี.ค. 64 , 14:55:09 »
ผมมีตารางชื่อ ABC ดังนี้คับ
CmdCode     CmdTitle    CmdPrice    CmdSupName   CmdDate
11111111    AAAAAA         50          AAAAAAAAA    1/1/2021
22222222    BBBBBB       150          BBBBBBBBB    2/1/2021
33333333    CCCCCC         95          CCCCCCCCC    3/1/2021

ที่หน้าฟอร์ม ผมสร้างปุ่มชื่อ CmdRun
ผมจะใช้คำสั่ง Copy ตาราง ABC อย่างไรคับ
ให้เป็นตารางชื่อ 123 โดยเอาเฉพาะคอลัมภ์ CmdCode , CmdTitle , CmdPrice , CmdDate
รวมทั้งข้อมูลด้วยครับ รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

3
ห้อง MS Access / รบกวนสอบถามครับ
« เมื่อ: 18 ม.ค. 64 , 10:56:07 »
ตามโค๊ดนี้ไม่ทราบว่าจะต้องเพิ่มอย่างไรเพื่อจะให้เปิดไปที่ ไดร์ D:\Work ครับตามที่เราต้องการ
Dim f As Object
Set f = Application.FileDialog(3)
f.AllowMultiSelect = False
If f.Show Then
      Me.txtFolderPath = f.SelectedItems(1)
End If
Set f = Nothing

4
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
       คือผมเปิด File Dialog ได้แล้วครับ แต่พอเลือกไฟล์แล้ว ไม่แสดงที่ Text Box ที่ชื่อ txtFolderPath
ครับ ไม่ทราบว่าผมใส่โค๊ดผิดตรงไหนครับ รบกวนด้วยครับ
โค๊ดที่ปุ่ม Browse ดังนี้ครับ
Dim f As Object
    Dim fileAddress As String
    Dim strFilter As String
   
    Set f = Application.FileDialog(3)
    f.AllowMultiSelect = False
    If f.Show Then
        fileAddress = f.SelectedItems(1)
        strFilter = "All File (*.*)" & vbNullChar
        buff = ShowOpenFileDlg(Me.Hwnd, strFilter, "D:\Stock")
        Me.txtFolderPath = buff
    End If

5
ห้อง MS Access / Checkbox กับ Textbox
« เมื่อ: 17 พ.ย. 61 , 09:12:42 »
รบกวนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
คือผมมี Checkbox ชื่อ Check0 และ Textbox ชื่อ Text1
ผมอยากทำให้ เมื่อ ใส่เครื่องหมายถูกที่ Check0 ก็ให้แสดง Text1
และเมื่อติ๊กเครื่องหมายถูกออกก็ให้ซ่อน Text1
ไม่ทราบว่าต้องใส่โค๊ดอย่างไร และใส่ที่ไหนครับ
รบกวนด้วยครับ

หน้า: [1]